Actie tegen steun van Leidse universiteit aan FvD

Op vrijdag 21 oktober deelde de Career Service Humanities van de Universiteit Leiden een post op LinkedIn en een story op Instagram met vacatures voor “Vacancy Friday”. Een van deze vacatures viel op vanwege de verachtelijke en aanstootgevende aard: een social media-stage bij de politieke partij Forum voor Democratie (FvD).

De Career Service was kennelijk van mening dat het acceptabel was om een vacature te verspreiden van een extreem-rechtse partij, waarvan de leider een paar dagen daarvoor nog in opspraak was gekomen wegens het verspreiden van antisemitische samenzweringstheorieën over “kwaadaardige reptielen”. Bovendien is al langere tijd duidelijk dat – zoals de gemiddelde lezer waarschijnlijk al weet – FvD een broednest en verzamelplek is voor racisme, antisemitisme, vrouwenhaat, verheerlijking van het kolonialisme, eugenetica en anti-wetenschappelijke misinformatie. Na vele jaren lijkt ook ‘het redelijke midden’ van het Nederlandse publieke debat door te hebben dat het hier gaat om een gevaarlijke organisatie – een opvatting die het team van Career Service kennelijk niet deelt.

Bovendien blijkt uit de website van Forum voor Democratie dat alleen leden van de partij kunnen solliciteren voor deze stage, wat de actie van de Career Service nog kwalijker maakt. Indirect vormen hun berichten op social media dus een rekruteringscampagne voor de fascisten. Helaas is het niet voor het eerst dat de Universiteit Leiden in opspraak komt vanwege affiniteit of banden met FvD. Zo is emeritus hoogleraar Paul Cliteur van de Rechtenfaculteit nog altijd een van de ‘denkers’ achter de partij, en kan Raisa Blommensteijn, Ongehoord Nederland-presentatrice die warme banden onderhoudt met de FvD, verdraaiingen van de geschiedenis verkondigen met een PhD van de Universiteit Leiden en een felicitatie van de voormalige Rector Magnificus op zak.

De door de Career Service gedeelde posts zijn een gevaar voor gemarginaliseerde leden van de Leidse universitaire gemeenschap en daarbuiten. Dit orgaan van de Faculteit Geesteswetenschappen moedigt daadwerkelijk aan dat studenten hun kennis en kunde inzetten voor haaitzaaien en misinformatie. Daarnaast krijgen gemarginaliseerde studenten van Geesteswetenschappen de duidelijke boodschap dat ze niet veilig en vertrouwd bij deze zogenaamde ‘career advisers’ terecht kunnen. Ook al was het maar één persoon binnen dit team die deze post heeft gemaakt en gedeeld, dan nog stemt de rest zwijgend toe door de post op LinkedIn te laten staan ondanks de bezwaren. Fascisme gedijt op onverschilligheid en stille steun.

Er is op zondag 23 oktober een email-actie gestart tegen deze verontrustende situatie. Het Instagram-account @LeidenTegenFascisme deelde een post waarin zij de situatie uiteenzette en mensen oproept om emails te sturen naar de faculteit en de universiteit met de volgende eisen:

  1. Onmiddellijk de gedeelde vacature te verwijderen;
  2. Alle banden met Forum voor Democratie te verbreken;
  3. Publiekelijk excuses aan te bieden en daarbij nadruk te leggen op de racistische, antisemitische en uitsluitende aard van Forum voor Democratie;
  4. Te onderzoeken hoe deze schending van basale academische principes heeft kunnen plaatsvinden en hoe het in de toekomst voorkomen gaat worden;
  5. Inzicht te geven in enige overeenkomst of afspraak tussen de faculteit en Forum voor Democratie die heeft geleid tot het delen van de vacature.

De actiegroep heeft ook een link naar voorbeeld-emails gedeeld, met aanbevolen email-adressen, en de plaatjes die zij zelf hebben gebruikt voor hun post. De post heeft een groot aantal likes vergaard en het account kan rekenen op social media-steun vanuit verschillende linkse en universitaire groepen. Daarnaast hebben mensen ook met de anti-fascistische groep gedeeld dat zij vóór de email-actie begon al contact hadden opgenomen met de Career Services om hun zorgen te uiten, om vervolgens niets van hen te horen.

Op dinsdagavond 25 oktober, kwam dan eindelijk het antwoord vanuit de centrale Career Services en werd de post van LinkedIn gehaald. In hun standaardmail zeggen ze begrip te hebben voor de zorgen. Ze stellen dat ze inzien dat het leek alsof ze deze vacature en daardoor de FvD in de spotlight zetten – wat ze dus ook deden – en dat dat niet juist was.

Deze halve verontschuldigingen worden echter ondermijnd door het gros van de tekst, waarin de haatvolle denkbeelden en gevaarlijke samenzweringen van de FvD “opmerkelijke opvattingen en uitspraken” worden genoemd. De partij zou “felle voor- en tegenstanders” hebben, maar ook kunnen rekenen op veel “steun en instemming van leden/aanhangers”. Deze misplaatst centristische uitspraken gaan voorbij aan het geweld dat vooral gemarginaliseerde mensen aangedaan wordt naar aanleiding van deze “opmerkelijke opvattingen en uitspraken”. Ze behandelen voorstanders van deze fascistische partij op gelijke voet als mensen die strijden tegen onrecht en staren zich blind op de legaliteit en populariteit van de partij, zonder naar de substantie te kijken. Dit is een val waar liberalen – historisch en tegenwoordig – stelselmatig in terechtkomen, totdat de fascisten opeens de pijlen op hen richten.

De groep Leiden Tegen Fascisme zegt binnenkort met een statement te komen.

In tijden van oprukkend fascisme is het faciliteren en steunen van deze ideologie misdadig – evenals onverschilligheid en stille instemming. Daarom steunen wij deze actie en roepen we de universiteit op om te reflecteren op haar gedrag en uitspraken. De universiteit moet breken met deze fascistische organisatie.

Toros Dagman