De AIVD kan ook de boom in!

Op dinsdag 14 september 2021 is een van onze bosbeschermers telefonisch benaderd door de AIVD. De Nederlandse inlichtingendiensten benaderen met regelmaat klimaat-, milieu- en dierenactivisten. Onder het mom van “een vertrouwelijk gesprek over wat er speelt in de samenleving” proberen ze informatie te achterhalen over onze bewegingen, onze plannen en wie er betrokken zijn. Een onverwacht telefoontje of huisbezoek van een inlichtingendienst kan als zeer intimiderend worden ervaren, en zorgt er zelfs voor dat sommige activisten niet meer durven opkomen voor hun idealen. Inlichtingendiensten​ proberen niet alleen informatie, maar ook informanten te werven. Dit soort praktijken kunnen tot wantrouwen en verdeling in groepen leiden. We moeten ons dus actief verzetten tegen dit soort praktijken. De persoon die is benaderd, heeft dit gelukkig direct met anderen binnen Amelisweerd Niet Geasfalteerd gedeeld, waardoor we steun en advies konden bieden. Na overleg hebben we gezamenlijk besloten om over dit voorval te publiceren. We laten ons niet intimideren en gaan door met ons inzetten voor het behoud van Amelisweerd en andere natuur, voor schone lucht en voor een leefbare samenleving. Zoals op onze website te lezen is, zijn we soms burgerlijk ongehoorzaam, maar heeft de veiligheid van alle betrokkenen (inclusief deelnemers, werknemers en omstanders) altijd onze hoogste prioriteit. We delen de verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen en elkaar te ondersteunen.

In De AIVD kan ook de boom in! (Ikgadeboomin.org)