Deel van Woonbond-leden deelt kritiek van Woonopstand op sloop- en renovatiestatuut (beeldverslag)

Vanmorgen hielden vier activisten van Woonopstand, onder wie ook iemand van Doorbraak, een kleine flyeractie in het sjieke zalencomplex van La Vie Meeting Center, boven de Bijenkorf in Utrecht. Daar vond een vergadering plaats van de verenigingsraad, het hoogste besluitvormende orgaan van de Woonbond. Die raad zou gaan beslissen over het ondertekenen van het landelijk sloop- en renovatiestatuut.

Een uur voordat die vergadering om 10:30 uur zou beginnen, begaven de Woonopstand-activisten zich al naar de vijfde verdieping van het gebouw. Ze konden zich rustig opstellen bij de ingang van de zaal waar de vergadering zou worden gehouden. Op alle tafeltjes werden flyers neergelegd, zodat de Woonbond-vergaderaars de kritische standpunten van Woonopstand over het sloop- en renovatiestatuut niet zouden kunnen ontlopen.

Een van de gesprekjes

“Woonopstand roept de verenigingsraad van de Woonbond vandaag op om dit statuut niet te ondertekenen”, aldus de tekst van de flyer, “omdat het statuut een voorbeeld is van ‘afvinkparticipatie’, waarbij de participatie van huurders slechts formeel en oppervlakkig wordt ingevuld. De werkelijke besluitvorming blijft in handen van de woningcorporaties, die in dit document worden gesteund door een paternalistische en hiërarchische houding ten opzichte van huurders. Dit is onacceptabel.” Woonopstand laat in de flyer weten dat men zich zal blijven inzetten om het “ondemocratische” statuut van tafel te krijgen. En de leden van de Woonbond worden opgeroepen om zich bij Woonopstand aan te sluiten en samen te strijden voor democratisering van woningcorporaties, voor echte inspraak en zeggenschap van huurders.

Flyers op de tafels.

Diversiteit en inclusiviteit

Toen de leden van de verenigingsraad binnendruppelden, ontsponnen zich korte gesprekjes met de Woonopstand-activisten. Daaruit bleek dat flink wat Woonbond-leden de kritiek van Woonopstand delen. Een aantal leden gaf te kennen dat ze het statuut daarom niet zouden gaan ondertekenen. Toen een van de Woonopstand-activisten vroeg om ook spreektijd te krijgen, werd dat geweigerd. Dat zouden we eerder al hebben moeten aanvragen. Maar er was eerder al wel een kritische brief over het statuut door Woonopstand verzonden naar de verenigingsraad. En dat had niet geleid tot een tegemoetkomende houding in de vorm van bijvoorbeeld spreektijd tijdens de vergadering. Wel werd vanuit de Woonbond aangegeven dat het gesprek over een en ander zou moeten worden voortgezet. Woonopstand wacht nu de uitnodiging van de Woonbond af.

Gesprekje

De Woonbond zegt als grootste huurdersorganisatie van Nederland op te komen voor de belangen van huurders en woningzoekenden. Maar in feite komt men voornamelijk op voor huurders van sociale huurwoningen, en niet voor de steeds meer uitdijende groep van flexhuurders en anderen die al jarenlang de nare gevolgen ondervinden van de diep ingrijpende wooncrisis. Ook de diversiteit en inclusiviteit van de leden van de Woonbond lijkt nogal tegen te vallen, getuige de leden van de verenigingsraad die vandaag vergaderden. Vrijwel zonder uitzondering ging het om witte, oudere en gevestigde huurders, en dus niet om mensen van kleur, jongeren, woningzoekenden, starters, flexhuurders en daklozen. Voor die laatste – vaak gemarginaliseerde – groepen is het van groot belang om zich van onderop te gaan organiseren, en dat kan door zich aan te sluiten bij Woonopstand.

Gesprekjes

Toen de vergadering van de verenigingsraad ging beginnen, hielden de Woonopstand-activisten het voor gezien. We hadden de indruk dat we zeker wat hadden losgemaakt bij de Woonbond-leden. Het was misschien wel de eerste keer dat de Woonbond als grote geïnstitutionaliseerde club met zo’n zestig betaalde medewerkers een actiebezoek kreeg van activisten van onderop. De strijd voor democratisering van woningcorporaties en voor echte zeggenschap van huurders gaat door.

Harry Westerink

De vergaderzaal voor aanvang. Geen spreektijd voor ons.
Flyer.