Den Haag doet het: motie voor een hoger minimumloon met ruime meerderheid aangenomen

Op het Spui.

Gisteravond laat heeft de Haagse gemeenteraad een motie aangenomen voor een hoger minimumloon. Daarmee is Den Haag de eerste van de vier grote steden die de Voor 14-campagne officieel ondersteunt. Een prachtig resultaat voor de activisten van #DenHaagvoor14 en voor de SP en de Haagse Stadspartij, die de motie hadden ingediend en er bij de andere partijen stevig voor hadden gelobbyd. De overwinning laat zien dat de vele krijtacties van Den Haag voor 14, zoals die van gistermiddag, succes hebben gehad.

Uitslag van de stemming.

Zo’n 15 activisten en sympathisanten van Den Haag voor 14 deden gisteren in de stromende regen mee aan die actie. De bedoeling was om voor de ingang van het Haagse stadhuis te gaan krijten, maar de politie verbood het om op die plek te demonstreren. Als reden voor dat verbod werd opgegeven dat de demonstranten bij de ingang te veel in de weg zouden staan. Een belachelijk argument en ook nog eens een schending van het demonstratierecht.

Politie verbiedt krijten bij de ingang van het stadhuis.

De activisten kregen een andere plek toegewezen, voor de bibliotheek op het Spui. Daar bleek gelukkig op straat nog een droge plek te zijn waar naar hartelust kon worden gekrijt, met slogans als “Laat de rijken de crisis maar gaan betalen”, “Hungry? Eat the rich!”’, “Ook zonder baan een menswaardig bestaan” en natuurlijk “Den Haag voor 14”. Die laatste leus bleek verrassend snel werkelijkheid te worden. Want ruim na middernacht werd de Voor 14-motie met een forse meerderheid aangenomen, tot grote vreugde van de Den Haag voor 14-activisten die waren opgebleven om de uitslag van de stemming af te wachten. Het college van B&W heeft nu de opdracht om de regering te laten weten dat Den Haag een hoger minimumloon van minstens 14 euro verlangt.

Twee activisten van Den Haag voor 14 hebben gisteravond nog eens extra meegeholpen om de motie door de gemeenteraad te krijgen door tijdens de raadsvergadering in te spreken over de noodzaak van een hoger minimumloon. Hieronder de praatjes van Tom en Denzel.

Activist die het toch ging proberen moest zich meteen identificeren.

Het praatje van Tom

“Vandaag vragen Denzel en ik om de steun van de gemeenteraad voor een fikse verhoging van het minimumloon. Als inwoner van Laakkwartier, vrijwilliger bij de Voedselbank Haaglanden en minimumloonwerker, word ik dagelijks geconfronteerd met armoede, net als een alsmaar groter wordende groep Hagenezen en Hagenaren. De verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur zal niet alleen direct lastenverlichting brengen voor een grote groep inwoners, de koopkracht van deze groep zal ook een flinke impuls krijgen. Mensen die voorheen geen tramrit konden betalen, mensen die al in geen jaren meer uit eten zijn geweest en mensen die al jaren geen nieuwe kleding hebben gekocht, kunnen dat weer.

Spui.

Dit is de tweedeling in de maatschappij, en deze zal alleen maar groter worden als er geen structurele oplossing wordt doorgevoerd. Eenmalig 1.000 euro voor zorgmedewerkers is lang niet genoeg, het is al een schande dat ze überhaupt zo weinig verdienen. Verder hebben postbodes, vakkenvullers en zeker bejaarden een ontzettend zware tijd (hopelijk) achter de rug, vol onzekerheden en een constante angst om ziek te worden. Dames en heren raadsleden, van een applaus kunnen zij geen boodschappen betalen. Steun voor 14 en zorg voor een structurele oplossing, dank u wel.”

Krijten op het droge deel…

Het praatje van Denzel

“Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Met jarenlang sterke economische groei hoort de levenskwaliteit van alle burgers te verbeteren. Maar we zien het omgekeerde. Er is een tweedeling in de maatschappij en de kloof blijft groeien. Hoe is het mogelijk dat de top 10 procent meer dan tweederde van al het Nederlandse netto vermogen in handen heeft? Hoe is het mogelijk dat er constant bezuinigd wordt op de burger, maar niet op de grote bedrijven? Hoe is het mogelijk dat in een van de rijkste landen ter wereld groeiende armoede plaatsvindt?

En krijten op het natte deel van de straat.


Er werd bewust gekozen om een economie te creëren waar een significant gedeelte van de bevolking niet mee kan profiteren, een economie die functioneert op armoede, een economie waar we niet eens ervoor kunnen zorgen dat degene die onze hulp het meest nodig hebben die daadwerkelijk kunnen krijgen, zonder compromis. Dit zien wij zeker nu in de coronacrisis, waarbij veel mensen in de steek zijn gelaten.


Beste raadsleden, ik geloof dat iedereen een fatsoenlijk leven hoort te kunnen leiden, onafhankelijk van hun omstandigheden. Ik geloof dat het verhogen van het minimumloon naar 14 euro een sterke stap in de goede richting is. Ik hoop dat onze gemeente het goede voorbeeld kan nemen. Dank u wel.”

Harry Westerink