Confrontatie tussen een activist-dwangarbeider en verantwoordelijk wethouder Jan-Jaap de Haan bij opening van Participatiecentrum.

Doorbraak is sinds enige tijd in Leiden actief tegen de invoering van dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden. Bij discussies proberen voorstanders de maatregel te rechtvaardigen met een hele reeks argumenten. Hier lees je hoe we de meest gehoorde trachten te weerleggen.

Ce texte en Français
This text in English

1. Iedereen moet toch werken voor z’n brood, waarom de bijstandsgerechtigden niet?

Het gaat erom dat bijstandsgerechtigden voor het werk dat ze krijgen opgelegd, niet het wettelijk minimumloon ontvangen, noch een contract met cao. Ook worden hen de arbeidsrechten onthouden die anderen wel hebben. Daarnaast mogen ze ook niet kiezen welk werk ze willen doen, en dat is een fundamenteel recht.

2. Het gaat toch om werk dat nuttig is voor de samenleving, en dat nu blijft liggen?

Als de samenleving dat werk zo belangrijk vindt, waarom wordt er dan geen geld vrij gemaakt om het normaal te belonen? Laten we in plaats van de bijstandsgerechtigden te dwingen tot onbetaalde arbeid, de overheid dwingen om over de brug te komen met geld voor een normaal salaris.

3. Maar het kan nu eenmaal niet anders, want er is onvoldoende geld vanwege de crisis.

Nee hoor, er is geld zat in Nederland. Zie ook onze campagne “Waar zit het?”. Al sinds eind jaren 70 zijn de opeenvolgende regeringen bezig de welvaart te herverdelen van beneden naar boven. Ze zijn met andere woorden bezig de rijken rijker te maken en de armen armer.

4. Maar dat is landelijk beleid, daar kan de gemeente niets aan doen. Die krijgt van het rijk onvoldoende geld.

De gemeente krijgt minder geld, dat klopt. Maar dat betekent niet dat er dwangarbeid moet worden opgelegd. Dat is een lokale politieke keuze. En die komt voort uit drie behoeften. a. De behoefte bijstandsgerechtigden te disciplineren en gehoorzaam te maken en te houden. b. De behoefte het leven in de bijstand zo onplezierig te maken dat mensen het ontvluchten. c. De behoefte om mensen met een rotbaantje af te schrikken van de strijd voor verbetering van hun loon en werksituatie, door hen bang te maken voor de werkloosheid en bijbehorende dwangarbeid die hun lot kan zijn als dat misloopt. Zo creëert de gemeente voor bedrijven een “goed investeringsklimaat” in de stad.

5. Maar dat werk is toch voor de eigen bestwil van de bijstandsgerechtigden, want hun kansen op de arbeidsmarkt worden door hun ervaring immers vergroot?

Het meeste werk waartoe de bijstandsgerechtigden gedwongen worden, draagt niet bij aan vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat veelal om werk dat is blijven liggen nadat de betreffende banen wegbezuinigd waren. Met andere woorden: de banen waar ze ervaring voor opdoen, bestaan nauwelijks meer. Het is veel meer een poging van de overheid om het werk te laten verrichten zonder de lonen te hoeven betalen die men eerder wel voor dat werk kwijt was. Maar er is daarnaast ook opgelegd werk dat volkomen zinloos is, dat geen zinvolle ervaring oplevert en dat alleen dient om de bijstandsgerechtigde gehoorzaamheid op te leggen.

Sponzen inpakken in het Participatiecentrum.

6. Er is een kleine groep mensen die zo’n extra duwtje in de rug nodig heeft. Misschien vinden ze het niet leuk, maar achteraf zullen ze het nut wel inzien.

Dat is een paternalistisch standpunt. De meeste mensen willen best werken, maar dan moet het werk wel fatsoenlijk betaald worden, met goede arbeidsomstandigheden en een cao. Het deel van de arbeidsmarkt waar de bijstandsgerechtigden heen gedirigeerd worden, kent nauwelijks zulke banen. Maar laten we het omdraaien: wij gaan druk uitoefenen op de politiek, de gemeente, de uitvoerende instanties en ambtenaren, en de profiterende bedrijven. Iedereen die medeplichtig is aan de invoering van de dwangarbeid in Nederland krijgt van ons een duwtje in de rug. Misschien vinden ze dat niet leuk, maar achteraf zullen ze het nut wel inzien.

7. Jullie moeten niet neerkijken op het soort werk dat bijstandsgerechtigden aangereikt krijgen.

Wanneer het gaat om maatschappelijk zinvol werk niet, nee. Maar we kijken dan ook niet neer op het werk, maar op de lage beloning, die in de dwangarbeid zelfs beneden het wettelijk minimum ligt. En we zijn tegen het regime – zonder arbeidsrechten – waaronder dat werk moet plaatsvinden.

8. Het is voor de bijstandsgerechtigden in ieder geval beter dan thuis te zitten niksen.

Veel werklozen hebben ook zonder betaalde baan voldoende te doen. Waarom wordt er gepraat alsof het normaal is om mensen die geen werk kunnen vinden, maar tot van alles te dwingen? Weg met elke vorm van disciplinering van bijstandsgerechtigden. Sowieso hebben we weinig op met het alomtegenwoordige gehamer op het arbeidsethos.

9. Daarbij mogen bijstandsgerechtigden best wat terugdoen voor hun uitkering.

Bijstandsgerechtigden willen net als andere mensen graag een bijdrage leveren aan de samenleving en nuttig werk doen, en ze hebben daarbij net als iedereen recht op een inkomen waar normaal van te leven valt.

10. Ach, bijstandsgerechtigden moeten niet zo klagen, het is maar voor een paar weken.

Elke minuut die iemand onder het wettelijk minimumloon moet werken, is er een teveel. Het ondergraaft namelijk de arbeidsrechten van iedereen. En daar heeft de arbeidersbeweging hard voor gevochten. Nu moeten we weer strijd leveren om onze rechten terug te veroveren. Daarbij kan de termijn van de gedwongen arbeid tot twee of meer jaar verlengd worden.

11. Maar er zijn bijstandsgerechtigden die hun werk leuk vinden, en die blij zijn dat de gemeente hen die kans geeft.

Dat zullen enkelen best zijn, want zinvol werk doen kan een goed gevoel geven. Maar ze worden vast en zeker nog blijer als ze er minstens het minimumloon voor zouden krijgen, en een contract met cao, en arbeidsrechten.

12. Die bedrijven waar de bijstandsgerechtigden gaan werken, moeten gewaardeerd worden, want die steken hun nek uit. Ze creëren banen voor mensen die waarschijnlijk in eerste instantie nog onvoldoende kunnen functioneren.

Welnee, het is pure uitbuiting. Gratis arbeidskrachten zonder arbeidsrechten, wat wil je als baas nog meer? Bijstandsgerechtigden worden veelal ingeschakeld bij het meest domme en afstompende werk, waar helemaal niets geleerd wordt, en waar misschien alleen in de eerste minuten nieuwe ervaring wordt opgedaan. De bedrijven pakken het handig aan, want ze kunnen voortaan de ene dwangarbeider omruilen voor de andere. Straks hoeven ze amper nog reguliere banen aan te bieden.

13. De begeleiders van de bijstandsgerechtigden zijn goede mensen, dus zo’n vaart zal het niet lopen.

Het persoonlijke karakter van de begeleiders is irrelevant, zeker voor de bijstandsgerechtigde die door hem of haar aan de dwangarbeid wordt gezet. Het gaat om het beleid dat ze moeten uitvoeren. De sfeer en bedrijfsvoering op Sociale Zaken is uiterst competitief. Medewerkers worden afgerekend op de aantallen bijstandsgerechtigden die ze de uitkering uitgejaagd hebben, of aan de dwangarbeid gezet hebben. En dat heeft zeker gevolgen voor de houding van de medewerkers richting bijstandsgerechtigden.

14. Jullie moeten het geen dwangarbeid noemen, dat is te zwaar. Dat is iets van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog en zo erg is het ook weer niet.

Bij dwangarbeid moeten we niet alleen aan concentratiekampen te denken. De nazi’s legden daarnaast ook dwangarbeid op aan miljoenen anderen, waaronder meer dan 400 duizend Nederlanders. Aan dwangarbeid deden en doen ook veel andere regimes in de wereld. Het komt nog steeds veel voor, en nu dus ook weer in Nederland. Volgens artikel 4 van het door Nederland ondertekende Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is er sprake van dwangarbeid als iemand tegen zijn wil aan het werk wordt gezet, met een dreiging van straf. Bijstandsgerechtigden worden bij werkweigering door de gemeente bedreigd met een strafkorting of stopzetting van de uitkering, een regelrechte aanval op de bestaanszekerheid.

15. Maar het is nu eenmaal democratisch zo besloten.

Dat er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer en de Leidse gemeenteraad, betekent natuurlijk niet dat wij het er dan ook maar mee eens moeten zijn, of het zelfs maar hoeven te accepteren. Het gaat om ons leven en onze bestaanszekerheid, en om die van alle andere mensen die werkloos kunnen raken en terecht kunnen komen onder zo’n regime van dwangarbeid. Wij hebben het recht en de plicht om daartegen in verzet te komen.

16. Maar zo erg zal het niet zijn, want linkse partijen als de SP en de PvdA (in Leiden) en GroenLinks (in Amsterdam) stemmen ook vaak in met de maatregelen. En ook de vakbond kan best leven met zes maanden werken zonder arbeidscontract, zo blijkt.

Het is helaas vaak zo dat linkse partijen en de bonden zich geroepen voelen om rechtse maatregelen te steunen en te proberen aan ons te verkopen. Het protest zal dus vooral buitenparlementair van aard moeten zijn, met her en der steun van welwillende linkse partij-activisten.

17. De linkse partijen hebben in Leiden juist geregeld dat de bijstandsgerechtigden maar 24 uur per week hoeven te werken. Met hun uitkering hebben ze dan precies het minimumloon. Probleem opgelost.

Nee dus, want een contract met cao ontbreekt, en bij arbeidsconflicten dreigt nog steeds de strafkorting. Ook in Leiden moeten de bijstandsgerechtigden werken onder het dwangregime van Sociale Zaken, zonder reguliere arbeidsrechten.

18. Jullie linkse actievoerders willen gewoon niet werken.

Activisten zetten zich met volle overgave en onbezoldigd in voor een betere wereld voor iedereen. Dat is bijzonder zinvol werk! En heel wat menswaardiger dan het verzinnen, uitwerken, invoeren en profiteren van de dwangarbeid van anderen. De meeste deelnemers aan de acties hebben overigens een betaalde baan. Niet dat ze daar allemaal even blij mee zijn, want er zijn veel laagbetaalde shitbanen in Nederland.

19. Het is goed dat jullie kritisch zijn. We zullen nauwlettend gaan volgen of er straks sprake is van misstanden als gedwongen arbeid.

Het gaat er niet om op ‘excessen’ te gaan letten. Het hele project van de dwangarbeid is een misstand en moet direct afgeblazen worden. Het is principieel onacceptabel.

Eric Krebbers


 1. Liesbeth Bakker # 1 
  7 jaar geleden

  Heel goed artikel. Ik ben het overal 100% mee eens. En ik kan daarbij opmerken dat ik door eigen ervaringen en door ervaringen van vele vrienden inmiddels heel wat informatie over dit onderwerp heb vergaard. Dank jullie wel voor het besteden van aandacht aan dit onderwerp en ik hoop van ganser harte dat jullie ook doorgaan met acties tegen dit schandalige fenomeen!!! Als die acties ook in A’dam worden gevoerd, dan doe ik zeker mee. Iets verder weg misschien ook.

 2. Pieter Stuurman # 2 
  7 jaar geleden

  Goede inzichten en helder verwoord!

  Voor gedwongen werk zonder rechten tegen een beloning waarvan men net niet doodgaat bestaat een eenvoudig woord: slavernij.

  Slavernij: Gratis arbeid geleverd door mensen die in een situatie gemanouvreerd zijn waarin ze geen andere keuze meer hebben.

  Zet dit af tegen de plannen voor soepeler ontslagrecht en kortere WW, in een periode van recessie waarin de kans op werkloosheid sterk toeneemt, en je ziet dat het beleid erop gericht is meer mensen sneller in de bijstand te krijgen, en daarmee dus meer gratis arbeid te genereren.

 3. Ulrica # 3 
  6 jaar geleden

  Heel goed verwoord!
  Blijkbaar is er helaas nog niets veranderd sinds 2009 🙁
  Lees mijn blog over mijn tewerkstelling:
  http://ulricavandaag.blogspot.nl/2009_11_01_archive.html

 4. hans blieb # 4 
  5 jaar geleden

  en wat als je deze dwangarbeid niet wilt gaan doen en je uitkering word beeindigd???
  tja, dan zal ik toch oude vrouwtjes moeten gaan beroven, want ik ben van huis uit een laffaard!!
  en ikheb ook geen zin om honger te gaan leiden

 5. Geer en greetje # 5 
  5 jaar geleden

  Als jullie in Friesland actie willen voeren,kunnen jullie een beroep doen op ons.
  zeer goed artikel.wij zijn dus ook tewerkgesteld en hebben inderdaad de meest onzinnige werkzaamheden moeten doen.Dus nogmaals wij zijn bereid jullie te ondersteunen bij actie’s.
  hartelijke groeten geer en greetje

 6. Vilseledd # 6 
  5 jaar geleden

  Hallo Hans,

  Een buffer aanleggen, zodat je niet onmiddellijk in de problemen komt. Die buffer is niet alleen verrekte handig voor dit uitdenksel van de ooit zo socialistische PvdA, maar in het algemeen aan te raden, ook voor loontrekkenden. Ooit heb ik de Ziektewet uitgevoerd in de beruchte jaren 2005/2006, waarin veel mensen soms tot vier maanden op hun uitkering moesten wachten. Mocht je besluiten wel naar het dwangarbeidcentrum te gaan, dan doe als de dienstplichtigen indertijd: de zaak subtiel saboteren. Trouwens, op school deden we dat toch ook: met de hele klas zachtjes irritant zoemen en als de leraar dan dacht, dat jij het was, dan hield je even op en gaf je hem antwoord: “Nee hoor, dat ben ik niet!” terwijl de rest van de klas zachtjes doorzoemde. Andere mogelijkheden: expres langzamer praten, kortom ‘sei schlau, bleib dumm’ toepassen. Zorg, dat als je gaat, er iedere dag wat te lachen valt ten koste van deze baantjesjagers.

 7. jim # 7 
  5 jaar geleden

  ik ben het volledig eens met de argumenten tegen dwangarbeid.
  We leven in een samenleving waarin op subtiele wijze stelselmatig misbruik wordt gemaakt van mensen die als minderwaardig worden beschouwd( werkelozen,allochtonen en mensen die zich niet kunnen vinden in dit systeem)
  Misschien moeten de beleidsmakers een paar maanden geestdodende dwangarbeid maken,alwetende dat ze worden uitgebuit door een groep kapitalistische piraten.

 8. Paul. # 8 
  5 jaar geleden

  Misschien moeten de beleidsmakers een paar maanden geestdodende dwangarbeid maken, alwetende dat ze worden uitgebuit door een groep kapitalistische piraten.

  Het word tijd dat de riante wachtgeld regelingen, de ambtenaren WW en de daarop volgende vervolg uitkeringen voor de beleidsmakers en ambtenaren, per direct word afgeschaft.

  Zo lang deze regelingen blijven bestaan, zullen zij niet met de gevolgen van hun beleid worden geconfronteerd.

 9. Dolf Brinkman # 9 
  5 jaar geleden

  Ik heb een prachtige reactie gestuurd waarin ik zei dat mensen helaas te kortzichtig zijn om te WILLEN snappen wat er hier in ons zogenaamd zo sociale KUTland gebeurt. De verdringing van normale betaalde arbeid voor GEDWONGEN ARBEID. Zonder normaal loon en normale arbeidsrechten. Maar bij de CAPTCHA code ging het mis. Ik doe even geen moeite meer om een uitgebreidere reactie te geven. Lang leve jullie Verzet.

 10. André Beijnders # 10 
  4 jaar geleden

  Hallo forum,

  Opnieuw opstarten van dit onderwerp is zeker aan de orde. In de gemeente Veenendaal worden wij gedwongen op straffe van mogelijk korting op uitkering de bijna niet aanwezige werken af te pakken van de gehandicapten bij de sociale werkplaats IW4. In het kader van een re-integratie traject worden een tweetal verplichtingen opgelegd. De eerste is het volgen van een soort cursus DWP (Digitale Werk Plaats), de tweede is het opdoen van praktijkervaring, in Veenendaal IW4.

  Protest tegen oneigenlijk gebruik van de participatiewet en regeling contraprestatie in de gemeente Veenendaal en Rhenen.=, en inmiddels vele andere gemeentes.

  1) DWP Digitale Werk Plaats
  2) IW4 Arbeid
  3) Oproep

  1) DWP Digitale Werk Plaats
  De digitale werkplaats is opgezet om mensen vertrouwd te maken met deels nieuwe mogelijkheden om de gang naar regulier werk makkelijker te maken.
  Na een aantal sessies blijkt dat de cursus ernstig tekort schiet in kwaliteit en begeleiding. De docenten hebben geen tijd of middelen om de te behandelen onderwerpen voldoende te belichten, en alles gaat alles behalve digitaal. Consequentie: een map aanleggen vol papieren documenten die niet op juistheid of verbetering kan worden gecontroleerd. Er is geen ruimte voor individuele ondersteuning aan de deelnemers, wederom door tijdgebrek en soms zelfs onkunde van enkele docenten.
  2) IW4 Arbeid
  IW4 is van oorsprong een sociale werkplaats, bedoeld om lichamelijk of geestelijk gehandicapten deel te laten nemen aan enige vorm van het arbeidsproces, tevens de nuttige sociale omgang met anderen.
  Het inzetten van niet-gehandicapten op die werkplaatsen kan gezien worden als verdringing. Erger nog, onder het dreigement van inhouding van uitkering kan zelfs gesproken worden van tewerkstelling of dwangarbeid. De aangeboden werkzaamheden zijn voor niet-gehandicapten een belediging voor hun achtergrond, vaardigheden en motivatie.

  3) Oproep
  Wij roepen het college van burgemeester en wethouders op om een einde te maken aan het oneigenlijk gebruik van de wet en regelingen. Stuur deze petitie aan al uw bekenden met het verzoek mij te mailen en hier te melden op dee website indien zij de actie ondersteunen.

  Met hartelijke groet,
  André Beijnders.
  Veenendaal

 11. Kees Romijn # 11 
  3 jaar geleden

  De reden dat ik Nederland wil verlaten ligt besloten in het asociale beleid van het kabinet Rutte. Deze gedachte heeft al een tijd geleden postgevat, en leeft nog steeds. We kunnen rustig spreken van een herleving van het fascisme, hier in ons toch al zo koude kikkerlandje.

  Daarom vond ik dit artikel ook zo interessant om te lezen. Je ziet namelijk hoe onze machthebbers ( zowel de lokale als de landelijke politici ) met ons ( van de gewone mensenwereld ) omspringen. En er zijn geen tekenen dat dit op korte termijn zal gaan verbeteren. Er zijn zoveel misstanden te noemen.

 12. Eric # 12 
  3 jaar geleden

  Het is schandalig inderdaad, hoe Rutte en co met ons om gaan. Ik hoop dat ze jou elders beter ontvangen dan hoe ‘wij’ hier vluchtelingen en migranten verwelkomen. Succes in je nieuwe bestaan, Kees.

 13. Raven # 13 
  3 jaar geleden

  Hoi Kees. Ik kan me jouw beslissing heel goed voorstellen. Want er zijn inderdaad geen tekenen dat dit op korte termijn zal gaan veranderen helaas. Ik speel ook weleens met de gedachte dat ik liever Nederland zou gaan verlaten om deze reden. Ik ben dan ook benieuwd voor welk land je kiest? Want heeft vluchten zin? Het is immers overal ellende. In Duitsland heb je de 1 euro jobs. Sommige mensen hebben wel 4 banen om rond te kunnen komen. Plus dat de dwangarbeid daar ook welig tiert. In Engeland en Frankrijk eveneens dwangarbeid. Daarbij komt ook nog eens dat de klassenverschillen in Engeland nog veel groter zijn dan hier in Nederland. Zuid-Europa crisis, crisis, crisis. In de lage lonen landen is volop (kinder) prostitutie. Ook niet iets om vrolijk van te worden. En de rijkere landen zoals Monaco, Zwitserland, Australië, Nieuw Zeeland en dergelijke, daar kom je gewoon niet binnen indien je niet kapitaalkrachtig bent. Dus ben benieuwd naar jouw keuze dan?

 14. nasreen # 14 
  3 jaar geleden

  Hoi allemaal, ik wil jullie nog even een hart onder de riem steken. Vorige bestuursperiode was ik werkzaam voor de gemeenteraad en heb ik samen met collega’s succesvol gepropageerd tegen dwangarbeid. Wij gooiden het op verdringen van bestaande arbeidsplaatsen en bezuinigingen. In mijn gemeente worden uitkeringsgerechtigden nogal met rust gelaten.
  Helaas merkte ik dat de politieke klimaat sterk was verandert en dat privacyschending en verwatering van mensenrechten mijn integriteit aan taste. En dus ben ik uit de politiek gestapt. Binnenkort keer ik terug, maar dan landelijk. En ik zal alles op alles te zetten om dit soort praktijken te verbieden.

 15. Loes Knetsch # 15 
  3 jaar geleden

  Persoonlijk vind ik het helemaal geen gek idee dat mensen met een uitkering iets terugdoen voor de maatschappij. Maar laat ze vrij in hoe ze dit gaan invullen. En laat de mensen in hun waarde. Een werkloze “uitgefuseerde” manager kan heel goede dingen doen op het gebied van het invullen van formulieren en belasting papieren voor mensen die onder de WW of WWB vallen. Of als freelancer of ZZP’er het hoofd boven water proberen te houden. Ik weet uit ervaring dat een beetje begeleiding hiermee erg prettig zou zijn. Maar om zo’n man nou verplicht aan het werk te zetten met een prikstok??? Wat een verspilling van kennis ! En erger nog, wat een machtsmisbruik van gemeente ambtenaren!
  En laten we deze 2 dingen even goed gescheiden houden:
  1. Vrijwilligerswerk is werk wat vrijwillig gedaan wordt.
  2. Betaald werk, is werk waar een normaal loon tegenover dient te staan.

  Dus geen 5 mensen 8 uur verplicht laten prikken in de week “met behoud van uitkering”, maar 1 man/vrouw 40 uur tegen betaling van een normaal loon!
  Dat heet “banen creeren”!!

 16. Puk # 16 
  3 jaar geleden

  @Loes Waarom moeten mensen met een uitkering “iets terug doen voor de maatschappij”?
  Wat doet “de maatschappij” voor mensen met een uitkering? Meebetalen aan die collectieve sociale zekerheid? Daar betalen mensen met een uitkering ook aan mee. Wat “krijgen” bijstandsgerechtigde mensen van “de maatschappij” en hoe-zo zijn zij “de maatschappij” dan iets verschuldigd?

  Algemene opmerking: ik schreef hierboven betalen, niet betaalden. Lees en hoor vaak (vanuit verontwaardiging over het bijstandsregime waar mensen mee te maken krijgen): ik heb honderd jaar gewerkt dus ik verdien die uitkering!
  Heeft een mens die nooit een baan had geen geld nodig om te leven? Of “verdient” die dat dan niet? Heeft een mens zonder baan en zonder de juiste documenten (sans papiers) geen geld nodig om te leven? Zonder geld geen middelen om te kunnen leven. Zonder geld is er geen eten, woonruimte, toegang tot medische zorg, kleding etc.

  @Loes

  En laat de mensen in hun waarde.

  In welke waarde? In de “arbeidswaarde”? Wiens waarde? Een “maatschappelijk nuttige” waarde?

  Algemene opmerking: wat opvalt is dat er vaak onderscheid wordt gemaakt tussen hoog en laag opgeleide mensen. Het lijkt of het veel erger is als een baanloze mens die bijvoorbeeld voorheen een baan als manager had papier moet prikken. Waarom? Is dwangarbeid niet net zo erg voor een mens die een baan had als vakkenvuller, schoonmaker, buschauffeur, kapster, thuishulp of verzorgster in een verpleeghuis? Is dwangarbeid niet net zo erg voor de baanloze een-ouder, een asielzoeker, een schoolverlater, de net-afgestudeerde, een gedetineerde?…

 17. Vilseledd # 17 
  3 jaar geleden

  “Persoonlijk vind ik het helemaal geen gek idee dat mensen met een uitkering iets terugdoen voor de maatschappij.”

  Ik vind het een bezopen idee, want ze hebben premie betaald en/of het risico gelopen die premie te moeten betalen zonder ooit een beroep te doen op de bijstand. Premie en premierisico zijn de tegenprestatie voor bijstandsbetaling door de overheid. Alle andere sociale verzekeringen, voorzieningen en subsidies, zoals de hypotheekrenteaftrek, uitkeringen in gevolge de Zorgverzekeringswet, kinderbijslag, AOW, WW, WIA kennen deze verplichting niet. “Laat ze in hun waarde” klinkt al beter, maar als die waarde is, dat ze hun verplichte vrije tijd invullen met lezen, actievoeren of weet ik wat behalve disciplinerende taken of verplicht je bezighouden met vrijwilligerswerk binnen de armoedesfeer (want daar komen die eigen keuzes wel op neer), dan moeten mensen dat gewoon kunnen en kan de overheid zich richten op het streven naar volledige werkgelegenheid. Tip: kijk eens als overheid, wat voor flinke salarissen aan gewoon administratieve baantjes betaald wordt; moet een bijstandsconsulent echt 3300 euro bruto verdienen? Maar goed, eerst maar eens de pesttrajecten de nek omdraaien; we moeten ergens beginnen, nietwaar?

 18. Loes Knetsch # 18 
  3 jaar geleden

  @PUK, we hoeven het niet volledig met elkaar eens te zijn, maar ik denk dat je een beetje van het onderwerp afdwaalt. We hebben het hier over het systeem WWB wat op dit moment in Nederland wordt gehandhaafd. Waarbij het een recht is om bijstand te krijgen, wanneer je het even niet redt, maar waarin het ook je plicht is om deze zo laag mogelijk te houden. Het recht op een basis bestaan is een heel ander onderwerp. Als we die discussie aangaan, wil ik het zelfs nog breder trekken. Ik ben van mening dat elke wereldburger dit recht zou moeten hebben. Een uitkering voor de basis behoeften, waarbij tevens het recht op medische hulp, scholing en huisvesting zijn inbegrepen. Maar helaas is dit nog een utopie.

  @VILSELEDD
  Volgens mij hebben we het over de WWB, daar wordt geen premie voor betaald. Dit wordt uit collectieve belastinggelden betaald.

 19. Puk # 19 
  3 jaar geleden

  @ Loes

  Waarbij het een recht is om bijstand te krijgen, wanneer je het even niet redt, maar waarin het ook je plicht is om deze zo laag mogelijk te houden.

  Huh Loes, je plicht om deze zo laag mogelijk te houden? Zoals je zult weten, is het niet de bijstandsgerechtigde die de uitkering zo laag mogelijk houdt, maar de overheid!

  Zo achterlijk laag, dat mensen het vaak net niet redden en moeten overleven. Heel snel in de financiële shit terecht komen wanneer er noodzakelijke uitgaven zijn. Daarnaast is er het kortingsbeleid en de fraudewetgeving waardoor bijstandsgerechtigde mensen keihard worden ingemaakt als er ook maar iets fout gaat. Dan moeten mensen met nog minder geld rond zien te komen. En dat gaat simpelweg niet. Dan rest de o.a. de schuldhulpverlening.

  Of jij bedoelt dat het aan de bijstandsgerechtigde is om zo kort mogelijk gebruik te maken van een bijstandsuitkering. Dat is dan ook de insteek van het bijstandsregime.
  Er is een ontmoedigingsbeleid dat erop gericht is om zo min mogelijk mensen een bijstandsuitkering te verstrekken. En als mensen er “gebruik” van maken, is het de bedoeling om zo snel mogelijk uit die bijstand te geraken. En in de tussentijd moeten mensen (verplicht) dwangarbeiden etc. etc.

  …wanneer je het even niet redt…

  En als een mens het nooit redt? Het is niet alsof er geen mensen zijn die het heel lang niet redden. Die om wat voor reden dan ook, geen geld kunnen maken middels een baan. Daar was een bijstandsuitkering voor. Dat was de insteek van die bijstand (socialezekerheid). Mensen hoefden niet in armoede te overleven.

  Het recht op een basis bestaan is een heel ander onderwerp. Ik ben van mening dat elke wereldburger dit recht zou moeten hebben.

  Als je voor iedere “wereldburger” (wat is dat?) een basisbestaan (hoe ziet dat eruit dan? Wie bepaalt wat een basisbestaan is?) zou willen zien is het dan niet beetje raar dat je kennelijk geen problemen hebt met de superlage bijstandsuitkeringen?

  Er is niets utopisch aan het eisen van hogere uitkeringen, nu. Geld zat. Er is niets utopisch aan het eisen van een (minimaal) bijstandsuitkering voor ongedocumenteerde mensen. Geld zat.
  Er hoeft niet eerst zoiets als een “basisinkomen” te zijn voordat dit kan. Toch?

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*