Gelijke rechten, gelijke kansen

Schoonmakers organiseren zichzelf

Hoe te strijden aan de onderkant van de arbeidsmarkt?

1 Mei-bijeenkomst met discussie, poëzie en muziek
Zaterdag 3 mei 2008, 19.30 uur, Café Wilhelmina, Spoorlaan 56 Oss
Sprekers: Herrie Hoogenboom (organiser FNV Bondgenoten) en Meriç Esin (voormalig vakbondsbestuurder)

De ongeremde marktwerking eist haar tol van werkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De hevige concurrentie tussen bedrijven in onder meer de schoonmaakbranche en tuinbouw – bedrijfstakken waarin “allochtone” arbeid(st)ers zijn oververtegenwoordigd – zet de lonen en arbeidsomstandigheden, maar ook het recht op organisatie van werknemers onder grote druk.

Ook zijn onder de diverse kabinetten-Balkenende de specifieke rechten en verworvenheden van “allochtonen” in rap tempo afgebroken. Denk daarbij aan de discriminerende inburgeringsplicht, de met de Wet inburgering buitenland opgeworpen drempels voor gezinsmigratie, uitbreiding van de identificatieplicht en verhoging van de leges voor verblijfsvergunningen. Allemaal maatregelen die de maatschappelijke positie van “allochtone” arbeiders en niet-werkenden aanzienlijk moeilijker hebben gemaakt.

Ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid organiseren Doorbraak, de Arbeidersunie Oss (EBO), de Democratische Vereniging van de Turkse gemeenschap in Oss (ODTD) en de Haci Bektas Veli Culturele Vereniging Oss op zaterdag 3 mei 2008 een openbare bijeenkomst met als thema ‘Gelijke rechten, gelijke kansen. Hoe te strijden aan de onderkant van de arbeidsmarkt?’.

Herrie Hoogenboom, organiser bij FNV Bondgenoten, zal spreken over de succesvolle campagne Schoonmakers voor een betere toekomst waarin wordt gestreden voor een leefbaar loon, betere werkomstandigheden, organisatierecht, respect en waardering voor schoonmakers. Meriç Esin, voormalig vakbondsbestuurder, zal ingaan op de opstelling van de vakbeweging ten opzichte van de aanvallen op de rechten en verworvenheden van migranten. Er is volop ruimte voor vragen en discussie. De avond wordt besloten met onvervalste 1 mei-poëzie en muziek. Komt allen!

Meer informatie: www.doorbraak.eu of oss@doorbraak.eu

Oproep in het Turks (in .doc)