Gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist is geen humaan alternatief

Teeven geeft in zijn brief aan de Kamer op hoofdlijnen aan waaruit de maatregelen bestaan om de nieuwe gevangenis geschikt te maken voor kinderen en gezinnen. Hij rept over “het bieden van zoveel mogelijk bewegingsvrijheid binnen de locatie en het verschaffen van adequate voorzieningen voor gezinnen en kinderen”. De gedetineerde vluchtelingen worden ondergebracht in woonpaviljoens, met “separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv’s”. Ze kunnen zelf hun maaltijden bereiden en gezinnen kunnen hun paviljoens van binnen afsluiten. Op het terrein komt ook een “een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten”. Bij sommigen zal dit beelden van een vakantiepark oproepen, maar al snel komt de aap uit de mouw: het gaat hier wel degelijk om een gevangenis, eufemistisch betiteld als ‘afgesloten locatie’. Om dit gevoel wat te dempen, zullen bewakers echter geen uniformen dragen en zal de omheining “door het groen goeddeels worden onttrokken aan het zicht van de bewoners”. De nieuwe gevangenis komt onder verantwoordelijkheid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) te vallen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zullen op locatie aanwezig zijn in het kader van het doorlopen van asielprocedures en het “borgen van terugkeer”. Immers: “Het verblijf zal gericht zijn op werken aan terugkeer, dan wel nader onderzoek voor diegenen die een asielvraag hebben ingediend”, zo stelt DJI in een persbericht. Eerder dit jaar liet Teeven zich in een debat met de Kamer ontvallen: “Ik begrijp ook dat je geen kinderen in de cel moet hebben. Dit is buitengewoon onmenselijk.” Dit zeldzame moment van zelfinzicht en menselijkheid blijkt een zeer beperkte reikwijdte te hebben. Teeven blijft van plan kinderen op te sluiten, maar omdat op de locatie geen tralies en zware celdeuren met het karakteristieke luikje zullen verschijnen, is er in zijn ogen sprake van een humaan alternatief.

AAGU in Gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist is geen humaan alternatief (no-border.nl)