Zwarte Piet op school.

Zwarte Piet op school.

Op 15 oktober vindt de behandeling plaats van de klacht over Zwarte Piet-racisme die Rani Gupta heeft ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. De klacht is gericht tegen Stichting Primair Onderwijs (SPO), een koepelorganisatie die verantwoordelijk is voor 32 openbare basisscholen in de stad Utrecht. Gupta verwijt de SPO dat men haar kinderen “geen discriminatievrije omgeving” biedt, omdat ze elk jaar in november en december op school worden geconfronteerd met de racistische Zwarte Piet-figuur. Het college heeft aangegeven dat Zwarte Piet “een racistisch onderdeel” is van het Sinterklaasfeest, en kan zich nu uitspreken tegen de aanwezigheid van de karikatuur in het onderwijs. Doorbraak roept activisten tegen Zwarte Piet op om de openbare hoorzitting bij te wonen.

Openbare hoorzitting
Woensdag 15 oktober, vanaf 11:00 uur
College voor de Rechten van de Mens
Kleinesingel 1-3, Utrecht
Bijwonen? Vooraf aanmelden via: m.molthoff@mensenrechten.nl

Volgens Gupta maken scholen zich schuldig aan discriminatie, als ze de racistische Zwarte Piet-figuur toelaten en die figuur zelfs tot onderdeel maken van het officiële lesprogramma. Ze wil niet dat haar kinderen dag in dag uit worden blootgesteld aan een karikatuur die zwarte mensen kwetst en vernedert. Daarom is ze in actie gekomen tegen Zwarte Piet in het onderwijs. Zo eist ze dat op de school van haar kinderen en op andere basisscholen niet langer meer het Sinterklaas Journaal wordt getoond, zolang daarin Zwarte Piet een rol speelt. Ze diende een klacht in bij de SPO Utrecht, maar werd uiteindelijk met een kluitje in het riet gestuurd. Daarna heeft ze haar klacht voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens.

Lafhartig

Utrechtse basisscholen blijken zich in het algemeen maar bar weinig aan te trekken van de kritiek op de Zwarte Piet-figuur. In plaats van een zorgvuldig onderzoek naar de klacht van Gupta uit te voeren, verschuilt de SPO zich lafhartig achter “de maatschappelijke discussie” over Zwarte Piet, waarvan men de uitkomst zegt af te wachten. Men weigert dus vooralsnog om actie te ondernemen tegen het Zwarte Piet-racisme. In haar correspondentie met het College gaf Gupta aan dat de SPO in navolging van veel anderen in dit land, waaronder bijvoorbeeld minister-president Mark Rutte, discriminatie opvat als “een mening”, in plaats van als “feitelijk gebeuren”. “Mensen die beweren dat er in Nederland discriminatie bestaat, ontvangen reacties van grote verontwaardiging en soms woede, alsof een gemene aanval wordt ingezet op de onschuldige Nederlandse identiteit”, zo schreef ze.

Ze vindt het opmerkelijk dat de SPO zelf geen onderzoek heeft ingesteld naar de legitimiteit van haar klacht en naar het racistische karakter van Zwarte Piet. De SPO heeft nagelaten om het oordeel van de Amsterdamse rechtbank serieus te nemen, die op 3 juli uitsprak dat burgemeester Eberhard van der Laan rekening moet houden met het kwetsende en vernederende karakter van de Zwarte Piet-figuur. Ook het standpunt van de VN-werkgroep, met daarin Verene Shepherd die onomwonden verklaarde dat Zwarte Piet racistisch is, heeft de SPO naast zich neergelegd. In plaats van zich iets aan te trekken van dit soort gezaghebbende geluiden, geeft de SPO de voorkeur aan “een vaag toekomstig maatschappelijk debat”, zo legt Gupta uit. Men weigert om veranderingen aan te brengen in de manier waarop het Sinterklaasfeest in 2014 op scholen gevierd gaat worden. Daarmee houdt men het structurele Zwarte Piet-racisme in het onderwijs welbewust in stand.

Spelfouten

Dat is des te pijnlijker, nu het Zwarte Piet-racisme ingebakken blijkt te zitten in het officiële onderwijsprogramma, zo weet Gupta. “Kinderen krijgen taken op school als ‘Corrigeer de spelfouten van Zwarte Piet’, ‘Doe gym als Zwarte Piet’ en ‘Knutsel een Zwarte Piet in elkaar’.” Gupta’s kinderen en hun klasgenootjes worden in de aanloop naar 5 december op school bij binnenkomst in het klaslokaal ook nog eens geconfronteerd met rommel, in de vorm van een grote puinhoop van boeken, potloden en andere spullen die door elkaar heen te liggen. De kinderen worden dan door de juf of meester gevraagd om te helpen met opruimen, want “de Pieten zijn geweest”. Waarop ze, daartoe aangespoord door de leerkracht, gaan mompelen en giechelen over “die domme Pieten”. Zo wordt in de hoofden van de kinderen het beeld opgeroepen dat zwarte mensen dom, raar, lui, slordig en meer in het algemeen “anders” zijn. “Dat soort taferelen staan niet vermeld in de schooldocumenten, maar vinden wel plaats”, aldus Gupta. Volgens haar hoort Zwarte Piet dan ook niet thuis in het onderwijs, “niet voor zwarte mensen van Afrikaanse afkomst en niet voor alle andere kinderen”.

Verder wijst Gupta erop dat ook de Kinderombudsman in de fout is gegaan, toen ze bij die belangenbehartiger van kinderen het Zwarte Piet-racisme aan de orde stelde. Zonder enige onderbouwing beweerde de Kinderombudsman namelijk dat de Zwarte Pieten-kwestie “niet raakt aan het Kinderrechtenverdrag”. Toen Gupta allerlei argumenten aandroeg om aan te tonen de kwestie wel degelijk heeft te maken met kinderrechten, stuurde de Kinderombudsman haar een ronduit botte reactie: “Wij beseffen dat het voor u belangrijk is dat de Kinderombudsman een standpunt inneemt, maar wij verwijzen u naar ons vorige bericht. Wij zullen op nieuwe e-mails over hetzelfde onderwerp dan ook niet meer reageren.” Ze klopt nu aan bij het College voor de Rechten van de Mens, in de hoop dat men daar de nek gaat uitsteken en zich uitspreekt tegen het Zwarte Piet-racisme in het onderwijs en elders.

Tijdens de klachtprocedure heeft Gupta al vaker aangegeven dat het ook anders kan. De basisschool Crescendo in Amsterdam Zuidoost viert al jaren een pakjesavond zonder Zwarte Piet. De kinderen zingen liedjes, maar zonder een beledigende inhoud als “Al ben ik zwart als roet, toch meen ik het goed”. Crescendo laat zien dat een Sinterklaasfeest zonder Pieten ook gezellig kan zijn. Sterker nog, een dergelijk feest kan pas gezellig worden zonder Pieten, omdat dan alle kinderen en volwassenen gelijkwaardig worden behandeld en niemand wordt gekwetst door de aanwezigheid van een racistische karikatuur.

Rani Gupta is een schuilnaam.

Harry Westerink


 1. Marieke # 1 
  4 jaar geleden

  Och jee, wat een ophef allemaal, mijn kinderen zitten ook op deze OB basisschool. Mijn mening is dat ze heel zorgvuldig én enorm vrijgevig zijn mbt tot andere culturen. Er worden uren per week besteed aan vreedzame school projecten.
  Ik ben iig heel blij dat mijn kind op deze school zit en als we het over kinderrechten hebben dan ben ik zo dankbaar dat onze school niet in Syrië staat.

 2. Eric # 2 
  4 jaar geleden

  Dat is goed om te horen, Marieke, dat het zo’n fijne school is. Maar erg zorgvuldig komt hun reactie op ons niet over richting een ouder die simpelweg niet wil dat er nog een racistische rituelen opgevoerd worden in november en december. Ik zou zelf een school beoordelen niet op wat ze allemaal zeggen, maar op wat ze doen. Dan komt het erop aan. En dan blijkt het flink tegen te vallen. Ik neem aan dat jij Rani steunt om het ook een fijne school te maken voor zwarte kinderen?

 3. kees van oosten # 3 
  4 jaar geleden

  Heel goed dat mevrouw een klacht heeft ingediend. Ik zou haar graag een hart onder de riem willen steken, want de racistische reacties liegen er weer niet om. Als ze daar prijs op stelt wil ik graag kijken of ik kan helpen met de voorbereiding van de zitting van 15 oktober.

  Kees van Oosten
  Bureau Rechtsbescherming
  Utrecht

 4. Jeroen de Beus # 4 
  4 jaar geleden

  Interessante zaak over diep geworteld en onbehandeld racisme in de Nederlandse samenleving. De ongemeen felle reacties van duizenden cultuurbewakers deed mij o.a. beseffen hoe de hier terecht bekritiseerde scholen uiting geven aan de Nederlandse geschiedenis. Historisch besef van het slavernijverleden en meer in specifieke zin de ontstaansgeschiedenis van de pagekleding van zwarte Piet (=kleding die de Nederlandse adel in de 18e eeuw verplichtte aan KINDslaven, die zonder uitzondering zwart waren en “netjes” voor de dag moesten komen wanneer zij klusjes (…) moesten doen voor die adel) zal het beeld van blanke ouders over zwarte Piet en de mensen die daarvan walgen ongetwijfeld veranderen. De allerkleinste scholieren zullen de culturele en historische aspecten niet kunnen begrijpen. Reden te meer om juist de kleinsten te onthouden van een racistische, door blanken bedachte, doorgevoerde en tot op heden verdedigde karikatuur van een per defintie zwarte of donkergekleurde figuur. Inderdaad typisch Nederlands om “trots” te zijn op een aspect in onze cultuur die in de kern walgelijk is en als zodanig wordt gezien in de rest van de wereld

 5. diana # 5 
  4 jaar geleden

  Jeroen de Beus hheft het mooi omschreven hoe geinstutiioneerde racisme werkt, vanaf jongsaf wordt het ingebracht op een spleese manier onder het mom van is een kinderfeest, en natuurlijk veel witte ouders houden dit ook in stand. die witte moeder die ook zegt wat een ophef,want mijn kind zit ook op die school, zullen wij de rollen vanaf nu omdraaien, en uw kind(eren) ook wittepiet noemen en als ze huilen ook het zelfde zeggen, “huit niet schatje is een kinderfeest en ze bedoelen het niet zo, al die zwarten,bruine kinderen die jouw witte pietje noemt, want is een knderfeest. Neen , dan gaat die vlieger ineens niet meer op. Maar die zwarte ouders en anderen met een bruine huidskleur, zeiken, ze moeten gewoon hun kinderen thuis houden. Asl iets niet goed is voor jouw kind, dat leer je dat kind zelf, dan hou je je kind thuis, maar neen het tegendeel. jullie sturen die kinderen wel op school. Nederland heeft een wet tegen racisme. artikel1, en 13, dus hou je mond en houd je kind thuis en spreekt met elkaar af. en hangt voor één keer dat laffe angstige koloniale jas aan de wilgen. Succes mensen,

 6. GEROLD # 6 
  4 jaar geleden

  Beste mevrouw Gupta,
  Uiteindelijk zullen wij hoe dan ook ons gelijk krijgen, dat zwarte piet verbannen moet worden, de strijd is nog niet gestreden dit is het begin.
  ik hoop zelf met een groepje mensen op de hoorzitting aanwezig te zijn om u te ondersteuningen.
  Dat de Nederlanders dit in stand wil houden geef al aan hoe zij denken.Bij de afschaffing van de slavernij was Nederland het laatste land in de wereld. Want dat heeft Nederland rijk en groot gemaakt, de zogenaamde gouden eeuw daar hebben mijn Surinaamse en natuurlijk Antilliaanse voorouders voor geboet. waarbij zij ook zijn vernederd, verkracht en gespiesd destijds, en nog steeds geen officiële excuses van de de Nederlandse regering.
  heel veel succes de komende periode.

 7. Arjan Witte # 7 
  4 jaar geleden

  Ik heb nog nooit last gehad van racistische neigingen en de mensen die ik ken ook niet. En iedereen vond Sinterklaas leuk. Tot vorig jaar. Geen idee of deze weg naar een betere wereld leidt. We zullen zien.

 8. Eric # 8 
  4 jaar geleden

  Het gaat er niet om of mensen “racistische neigingen” hebben, maar om het simpele feit dat blackface en Zwarte Piet objectief racistisch zijn. Je hoeft geen doorgewinterde racist te zijn om mee te doen aan racistische gewoonten en tradities.

  En als je echt denkt dat iedereen Sinterklaas leuk vond, dan zou je deze twee filmpjes eens moeten bekijken:
  http://www.doorbraak.eu/andere-kant-zwarte-piet/
  http://www.doorbraak.eu/de-andere-kant-zwarte-piet-deel-2/

  Heel veel mensen vonden het vroeger ook al niet leuk, maar als je er wat van zei werd je voor gek verklaard of in de zeik genomen. Dat is nu gelukkig anders, in die zin is de wereld nu al een beetje beter geworden.

  Maar de hele samenleving en de rest van de wereld is racistisch georganiseerd, dus ook na Zwarte Piet blijft er een heleboel werk aan de winkel.7gwu

 9. Rani Gupta # 9 
  4 jaar geleden

  Dank u voor de steunbetuigingen, lieve mensen, Kees, Jeroen, Diana en Gerold. Ik wens u allemaal ook het alle beste!

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*