Klachtenboek: Bijstandsbond roept baanlozen op om slechte behandeling door klantmanagers te melden

Logo van de Bijstandsbond

De Bijstandsbond roept bijstandsgerechtigden in den lande op om de vaak slechte behandeling door klantmanagers te melden voor een klachtenboek waarin wij de praktijken in de diverse gemeenten aan de kaak willen gaan stellen.

In Amsterdam hebben wij de ervaring dat sommige klantmanagers zieken en arbeidsongeschikten zwaar onder druk zetten om toch vrijwilligerswerk te doen. Hoewel de verplichte “tegenprestatie” in Amsterdam officieel niet wordt uitgevoerd, is vrijwilligerswerk in veel gevallen toch verplicht (dus: dwangarbeid).

Daarnaast worden bijstandsgerechtigden die niet arbeidsongeschikt zijn onder druk gezet om ieder flexibel (deeltijd) baantje te aanvaarden tegen een lage beloning, ook als je een hogere opleiding hebt. Er wordt vaak voorbijgegaan aan de eigen wensen van de bijstandsgerechtigde.

Baanlozen die weliswaar niet ziek zijn, maar al lang in de bijstand zitten en tegen hun pensioen aan zitten, moeten toch solliciteren, ook al is het perspectief op een baan nihil. Niet alleen uit Amsterdam, maar ook uit andere gemeenten krijgen wij klachten.

Met de samenstelling van een klachtenboek hopen wij onder andere via publiciteit te bereiken dat er eindelijk iets aan de misstanden wordt gedaan. Wij adviseren bijstandsgerechtigden in dergelijke situaties en gaan in Amsterdam mee naar gesprekken met ambtenaren. Hieronder een voorbeeld van de vaak schandelijke praktijken.

Er komt een man op het Bijstandsbond-spreekuur die praktisch blind is, autistisch, hij heeft veel meegemaakt. Hij was verslaafd en is sinds twee jaar clean. Hij heeft posttraumatisch stress syndroom (ptss). Hij slikt zes medicijnen om psychisch op de been te blijven. Hij zit dertig jaar in de bijstand. Hij moet van de klantmanager verplicht vrijwilligerswerk doen: de tuin onderhouden in een bejaardencentrum. Gelukkig hebben ze daar begrip voor zijn situatie en hoeft hij niet veel te doen. Omdat hij bijna blind is, kan hij de planten en het onkruid niet zien en niet in de tuin werken.

Die situatie bestaat al een jaar. Nu wordt hij opgeroepen door de klantmanager, die zegt: “Je moet ander vrijwilligerswerk erbij doen”. De klantmanager beweert dat het verplicht is, maar zet niets op papier, geen beschikking, geen contract, helemaal niets. Zonder rekening te houden met de mogelijkheden van de man wordt hij onder druk gezet om nog meer vrijwilligerswerk te doen.

De man heeft tegen zijn klantmanager gezegd dat hij gekeurd wil worden. Maar de klantmanager weigert dat. “We keuren alleen mensen die nog kans hebben op betaald werk en dat is bij jou niet het geval. Keuringen zijn duur. Een keuring kost 4.000 euro”, aldus de klantmanager. De man is bang dat hij terugvalt in de verslaving.

Wij adviseren de man om contact op te nemen met de huisarts en dat hij zich ziek moet melden. Wij gaan met hem mee naar de gesprekken met ambtenaren.

Dit is slechts een van de vele voorbeelden die bij de Bijstandsbond binnenkomen. Meld aan ons wat jij hebt meegemaakt met klantmanagers. Dan kunnen we het aan de kaak stellen. Bel: 020-6898806 of mail: info@bijstandsbond.org

Bijstandsbond