Kom ook in verzet tegen de aanwezigheid van de fascist en Kamervoorzitter Bosma bij de nationale slavernijherdenking en teken de petitie!

De herdenking van 2022.

Vanuit de Surinaamse en Caribische gemeenschap in Nederland is een breed protest opgekomen tegen de dreigende kranslegging door de fascist en voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma bij de nationale slavernijherdenking op 1 juli in het Amsterdamse Oosterpark. Een groep van 150 personen en 35 organisaties roept per brief met klem de Tweede Kamer, de Amsterdamse gemeenteraad en het NINSEE op om te voorkomen dat de slavernijverdenking wordt “onteerd” door de aanwezigheid van de PVV-ideoloog Bosma. Inmiddels is er ook een petitie gelanceerd uit protest tegen de uitgesproken racist die de Tweede Kamervoorzitter nu eenmaal is. Teken die petitie en laten we nu eindelijk eens wat massaler in opstand komen tegen de aanstaande extreem-rechtse regering. Hieronder de tekst van de brief vanuit de Surinaamse en Caribische gemeenschap. Inmiddels heeft NINSEE, dat de slavernijherdenking organiseert, Bosma verzocht om “te reflecteren” op zijn opvattingen. Dat weigert hij te doen, maar NINSEE lijkt de uitnodiging aan Bosma om een krans te komen leggen, formeel nog niet te hebben ingetrokken.

Geschokt en verontwaardigd hebben wij kennisgenomen van het voornemen om de huidige voorzitter van de Tweede Kamer een krans te laten leggen op 1 juli 2024. De functie en de persoon kunnen hier niet los van elkaar worden gezien. Martin Bosma is bekend om zijn racistische ideologie en zijn beledigende uitlatingen jegens Afro-Caribische Nederlanders. Wij veroordelen deze schending van 1 juli 2024: de afsluiting van het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. Met klem vragen wij uw Kamer om zich hier te laten vertegenwoordigen door uw vice-voorzitter.

1 juli is voor Afro-Caribische en Inheems-Caribische Nederlanders een betekenisvolle, bijkans heilige, dag. Wij staan stil bij de geschiedenis van wie wij zijn. Van het onrecht dat onze voorouders is aangedaan, tot het onrecht dat in deze samenleving van vandaag nog steeds bestaat in de vorm van discriminatie en uitsluiting. 

Het is belangrijk dat hoogwaardigheidsbekleders eer bewijzen aan dit plechtige moment. Als erkenning van het aandeel dat de Nederlandse Staat in dit onrecht heeft gehad en de welstand die het dit land heeft opgeleverd. Als impuls om te werken aan een samenleving die vrij zal zijn van discriminatie. De verschillende voorzitters van de Tweede Kamer hebben altijd het respect voor de betekenis van deze dag in woord en in persoon uitgedragen. Dit heeft bijgedragen aan erkenning, en aan verbinding in een gedeeld verleden en een gedeelde toekomst. Het heeft bijgedragen aan het land dat wij met elkaar willen zijn.

In onze samenleving winnen daarentegen onverdraagzame geluiden steeds meer terrein. De op witte superioriteit gebaseerde en tot verdeeldheid aanzettende uitspraken hebben geleid tot een aanzienlijke winst voor radicaal-rechts. Deze wending in het politieke klimaat is zorgelijk. Terwijl – juist in dit herdenkingsjaar – er meer inzicht begint te ontstaan in de systemische doorwerking van de slavernij in discriminatie en uitsluiting, wordt xenofobie genormaliseerd in het landsbestuur en in het dagelijkse discours.

Martin Bosma draagt al twintig jaar een expliciete racistische ideologie uit met witte suprematie als uitgangspunt. Hij laat zich denigrerend en racistisch uit over Afro-Caribische Nederlanders. Hij ontkent de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse maatschappij, in de vorm van discriminatie en uitsluiting. 

Bosma verspreidde onder andere racistische omvolkingstheorieën, sprak in het kader van het herdenkingsjaar over “slavernijgedram”, “anti-blank racisme”, en over “propaganda en indoctrinatie” ten aanzien van het slavernijverleden. Hij pleitte tegen de rehabilitatie van de verzetsheld Tula en noemde Tula een “racistische moordenaar”. Ook pleit Bosma’s PVV ervoor om de excuses voor het slavernijverleden in te trekken die namens de Nederlandse Staat op 19 december 2022 door premier Rutte zijn uitgesproken. Ten slotte is onlangs duidelijk geworden dat Bosma nauw betrokken is bij een nieuwe apartheidsbeweging in Zuid-Afrika. Dat is in strijd met de trots van dit land op zijn steun aan de vrijheidsstrijder Nelson Mandela.

Het is niet mogelijk om de functie te scheiden van de persoon Martin Bosma, met zijn racistische denkbeelden. Met de vraag aan onze gemeenschap om de aanwezigheid van deze Kamervoorzitter te dulden wordt een grens overschreden. De aanwezigheid van Martin Bosma op 1 juli is een klap in het gezicht van allen voor wie deze dag een intense betekenis heeft. Een kranslegging door deze Kamervoorzitter onteert de intrinsieke betekenis van dit moment voor veel Nederlanders. Het ontneemt iedere waarachtigheid aan het eerbewijs dat die daad symboliseert. Met een kranslegging door Martin Bosma worden dit eerbewijs en de betekenis van 1 juli geweld aangedaan.

Ons wordt gevraagd om deze zaak niet politiek te maken. Wij nemen met kracht afstand van deze benadering. Deze zaak is politiek. Slavernij was een politiek systeem van wetten en beleid. De gevolgen hiervan zijn vandaag nog voelbaar. De kranslegging door Kamervoorzitter Bosma met zijn reputatie van racisme, op de dag dat het leed wordt herdacht dat dit politieke systeem heeft teweeggebracht, betekent een verdere normalisering van racistische opvattingen en uitingen in de maatschappij. Deze daad wordt hiermee een politiek statement dat het in onze Grondwet verankerde mensenrecht van non-discriminatie ridiculiseert.

Deze zaak is ook een kwestie van respect. Respect voor de Afro-Caribische en Inheems-Caribische gemeenschap in Nederland, in het Koninkrijk en in Suriname, en voor de 1 juli-herdenking van 250 jaar transatlantische slavernij. Respect voor de democratische waarden van onze rechtsstaat. Respect voor artikel 1 van onze Grondwet en voor de gelijkheid en veiligheid van alle burgers in Nederland.

Wij roepen met klem de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de gemeenteraad van Amsterdam en het NINSEE op om te voorkomen dat de herdenking op 1 juli 2024 wordt onteerd. Sta niet toe dat het proces van heling van de geschiedenis, dat met dit herdenkingsjaar wordt gesymboliseerd, wordt geschonden. Stuur een vervanger. Stuur iemand die het meent.

Je kunt de petitie hier tekenen.

Harry Westerink