#Leidenvoor14 tegen bedelverbod

Sinds vorige week woensdag geldt er een bedelverbod in het centrum van Leiden en de winkelcentra in de buitenwijken, feitelijk dus overal waar mensen bijeenkomen. Overtreders kunnen een boete krijgen van 95 euro. Bedelende mensen zouden ‘overlast’ veroorzaken. Het repressieve beleid van dit college staat in een eeuwenlange traditie van disciplinering van de armen, en het weren uit het zicht van de slachtoffers van ‘ons’ keiharde economische systeem. Wij wonen allemaal in Leiden en hebben nooit enige ‘overlast’ van bedelaars ervaren. Wel ervaren we het wegjaagbeleid van de gemeente als uiterst immoreel. Niet het bedelen vormt het probleem, maar het feit dat mensen gedwongen worden om te bedelen om te kunnen overleven. En ook het schandalige beleid om de politie op deze mensen af te sturen. Om er daadwerkelijk voor te zorgen dat er niet meer gebedeld wordt, zal er veel moeten veranderen in de samenleving. Waaronder de afschaffing van ‘illegaliteit’ en het veel eerlijker delen van onze welvaart. Een van de kleine stappen in die richting kan het verhogen van het minimumloon (en de daaraan gekoppelde uitkeringen) zijn, eerst tot 14 euro en daarna nog een flink stuk hoger.

#Leidenvoor14 op Facebook