Leidse dwangarbeid-directeur Drooge ergert zich aan de toon van onze kritiek

Leidse werklozen die een bijstandsuitkering aanvragen moeten, onder het mom van vrijwillige deelname, veel langer onbetaald werk verrichten in het Participatiecentrum van reïntegratiebedrijf DZB dan is toegestaan. Dat althans beweert Doorbraak-activist Eric Krebbers op de site van de activistenorganisatie. Hij schrijft dat uit gesprekken met vele werklozen blijkt, dat net als een paar jaar terug nog veel misgaat bij de DZB. Destijds leidde dat tot vooral administratieve maatregelen. Volgens de regels, die Doorbraak als dwangarbeid betitelt, moeten werklozen zes weken onbetaald, simpel werk doen voordat ze een uitkering krijgen en ondersteuning bij het zoeken naar nieuw werk. Doorbraak stelt dat velen ook daarna doorwerken. Op papier is dat op vrijwillige basis, bijvoorbeeld omdat de betrokkene graag weer werkritme wil opbouwen, maar volgens Krebbers is dat slechts een papieren werkelijkheid. “Want wie durft er ’nee’ te zeggen tegen degene die je kan korten op je bijstand”, aldus Krebbers. “Van enkele werklozen hebben we gehoord dat ze te horen kregen dat veel mensen er zelf voor kiezen vrijwillig door te werken en dat dat tot maximaal een jaar mag.” De Leidse SP-fractie is geschrokken van het bericht en vraagt het college van B&W om opheldering. Volgens DZB en de gemeente moet het antwoord zijn dat het onzin is. Maar ze zoeken het uit. “Het zou niet best zijn als dit inderdaad gebeurt”, aldus DZB-directeur Bas van Drooge. Want het artikel op de site van Doorbraak komt voor het Leidse reïntegratiebedrijf en het stadsbestuur als een donderslag bij heldere hemel. Zij weten niet beter dan dat de ondersteuning van werkzoekenden de laatste tijd juist erg goed gaat bij het Participatiecentrum. “We hebben geen signalen gekregen en bij een recente evaluatie van het Leidse sociale beleid hoorden we er ook niets over”, zegt een verbaasd tijdelijk raadslid Antoine Teeuwen van de Leidse SP, die het omstreden Participatiecentrum samen met de PvdA altijd nauwgezet in de gaten hield. Zijn partij vraagt het stadsbestuur om opheldering. “Als Doorbraak stelt dat ze meerdere mensen gesproken hebben, dat het een trend is, en dat er behalve een papieren ook nog een andere werkelijkheid is… Dat moet je serieus nemen.” DZB-directeur Bas van Drooge en wethouder Marleen Damen (PvdA, werk en inkomen) tasten echter volkomen ik het duister over de bron van de klachten. “Het verbaast me vooral dat Doorbraak stelt dat mensen gedwongen worden langer te werken. Dat herken ik echt niet”, zegt Damen. “Het is echt maximaal zes weken. Als mensen langer werken, dan is dat vrijwillig. Als je dat niet wilt, leidt dat echt niet tot korting op de uitkering. En we vragen iedereen na afloop hoe ze het ervaren hebben, en hoe ze zich bejegend voelden.” “Wel jammer dat we het zo moeten horen”, zegt Van Drooge. “Het is goed dat er kritische organisaties zijn die dit soort dingen in de gaten houden. Maar als er nou klachten zijn, meld ze dan gewoon. De toon van Doorbraak is altijd zo destructief, dat vind ik wel jammer. Vooral voor al die consulenten die proberen de mensen weer naar werk te leiden.” Wethouder en directeur beloven beide de kwestie uit te zoeken. “Maar dan heb ik wel iemand nodig die dit met ons wil delen”, zegt Damen, die daarmee direct een oproep doet. “Daar zijn allerlei manieren voor. Ook anoniem.”

Binnert Jan Glastra in Weer vraagtekens bij Leidse ’dwangarbeid’ (Leidsch Dagblad)