Mariët van Bommel: “Armoede is gekleurd en gegenderd” (video)

Gisteren voerden de “Heldinnen van de Arbeidersklasse”, de vrouwen van #Leidenvoor14, op maar liefst vier locaties in Leiden actie in het kader van internationale vrouwendag. Hier de geweldige speech van Mariët van Bommel, die ze gaf op het 5 Meiplein. Later deed ze haar verhaal nog een keer op de Haarlemmerstraat. Marty hield ook een speech, in het Engels.

Morgen is het internationale vrouwendag 2021. Al 164 jaar strijden vrouwen op 8 maart voor vrouwenrechten. En nog steeds nemen wij vrouwen meer dan mannen het huishoudelijk werk, mantelzorg en de verzorging van kinderen op ons. Deze verdeling van onbetaald werk is nu tijdens de corona-pandemie zelfs weer schever geworden. Wij willen erkenning dat ons onbetaalde werk cruciaal is voor de samenleving. We willen niet langer zelf de schuld krijgen dat er niet genoeg vrouwen aan de top zijn, terwijl de old-boys networks nog steeds in control zijn. Bovendien, de leiding hebben over een bedrijf dat de mensen op de werkvloer uitbuit, moet niet het hoogst haalbare doel in de samenleving zijn. Veel werk dat de samenleving draaiende houdt, is slecht betaald en enorm geflexibiliseerd. Juist in deze sectoren werken veel vrouwen en mensen van kleur. We zien dat armoede gekleurd en gegenderd is. We willen een eerlijke welvaartsverdeling, we willen een minimumloon van 14 euro per uur. En we willen ook kunnen overleven als we een bijstandsuitkering hebben of AOW.

We moeten ook tegen racisme strijden. Racisme ontneemt vrouwen van kleur telkens weer keuzes en mogelijkheden. Racisme zorgt voor onveiligheid en bestaansonzekerheid. En racisme kost ontzettend veel energie, want mensen van kleur moeten steeds opnieuw strijd voeren voor erkenning en tegen achterstelling. Wij vrouwen moeten samen optrekken tegen racisme. Witte vrouwen hebben daarbij een historische schuld, want witte vrouwenbewegingen hebben vaak zwarte vrouwen niet gesteund in de strijd tegen racisme. Maar we zijn alleen vrij als iedereen van ons vrij is.

Vrouwen willen vrij kunnen kiezen of we kinderen willen krijgen. We willen dat zwangerschapsdiscriminatie stopt. We willen gratis kinderopvang, en we willen langer vaderschapsverlof. We eisen ook de vrije keuze om geen kinderen te willen. We willen niet langer horen dat het in onze natuur zit om kinderen te krijgen. We willen financieel betaalbare anticonceptie en toegankelijke abortus voor alle vrouwen.

We verzetten ons tegen de dwingende ideeën over wat vrouw-zijn zou betekenen. We willen onszelf kunnen definiëren als vrouw, ongeacht of we als vrouw herkend werden bij onze geboorte. We willen dat vrouwen korte rokjes aan kunnen doen. We vragen dan niet, we vragen nooit om seksueel geweld. We willen kunnen kiezen om een hoofddoek te dragen, of niet. We willen make-up opdoen, of niet. We willen onze benen wel of niet scheren. Dat is onze keuze, en die behoort ons alleen toe. We willen geen oordelen van anderen over wat we moeten doen met ons uiterlijk, met ons lijf en met onze seksualiteit. We willen ook zelf kunnen kiezen wie we liefhebben, ongeacht gender.

We willen dat onze dochters niet langer signalen krijgen dat jongens slimmer en sterker zijn dan zij. We willen niet dat onze dochters het gevoel gegeven wordt dat zij vooral lief en schattig moeten zijn. We willen dat onze dochters niet langer meer denigrerende opmerkingen hoeven te horen over wat vrouwen zogenaamd niet zouden kunnen. We eisen dat onze dochters niet hoeven mee te maken wat wij hebben mee moeten maken aan seksuele intimidatie en geweld.

We willen een toekomst voor de wereld, voor de volgende generaties, en daarom moet de ecologische vernietiging stoppen. We willen een einde aan de ontmenselijking van alle vluchtelingen en migranten. Alle mensen horen dezelfde rechten te hebben. Het rijke westen mag andere landen niet langer als lage lonen-landen gebruiken, grondstoffen goedkoop weghalen en afval straffeloos dumpen. We willen dat vrouwen overal ter wereld dezelfde kansen en mogelijkheden hebben.

We willen een wereld waarin we allemaal gelijkwaardig zijn, een wereld zonder onderdrukking. We willen dat samen bereiken. Als vrouwen, met elkaar, met mannen samen, als mensen.

Mariët van Bommel