Oproep: stuur actiemateriaal op voor protest van #Voor14 bij Unilever

Onder het motto “Geen woorden, maar daden” houdt de #Voor14-beweging op 12 maart een landelijke actie in Rotterdam, met het oog op de komende verkiezingen van 17 maart. #Voor14-activisten brengen dan een actiebezoek aan Unilever. De #Voor14-beweging, die strijdt voor een hoger minimumloon, roept iedereen op om voorafgaand aan de actie van 12 maart borden en posters met leuzen en kreten op te sturen. Dat materiaal gaat tijdens de actie gebruikt worden.

De Unilever-actie maakt deel uit van een #Voor14-bustoer die gisteren is begonnen in het kader van de #Kiesvoor14-campagne. De bus komt elke dag in een andere stad. Na Amsterdam gaat de bus naar Almere, Emmeloord, Leeuwarden, Leiden, Amersfoort, Utrecht, Den Haag, Alkmaar en Rotterdam.

Uit de oproeptekst: “Tijdens de actie in Rotterdam zorgen we dat jouw actiebord zichtbaar aanwezig is. Met een kleine groep mensen uit het hele land die strijden #Voor14 gaan we naar het kantoor van Unilever om te eisen dat zij nu zorgen voor een leefbaar loon voor werkers in hun keten. Aankomende verkiezingen kiest Nederland hoe wij de rijkdom verdelen. Dit moet eerlijker! Dat kan door te kiezen voor een minimumloon van 14 euro per uur in 2022 en er voor te zorgen dat Unilever dat ook doet. Laat dus van je horen op 12 maart in Rotterdam. Strijd mee voor een eerlijk Nederland waarin iedereen kan leven in plaats van overleven.”

De Voor 14-beweging heeft vier eisen:

  • 1. het minimumloon moet omhoog;
  • 2. het minimumloon moet omhoog naar 14 euro;
  • 3. het minimumloon moet meteen al in 2022 omhoog naar 14 euro en dus niet stapsgewijs;
  • 4. de uitkeringen moeten meestijgen met het verhoogde minimumloon en de koppeling van de uitkeringen met het minimumloon moet dus gehandhaafd blijven.

De #Voor14-beweging heeft onderzocht of en in hoeverre politieke partijen het eens zijn met deze vier eisen. Daartoe heeft #Voor14 de verkiezingsprogramma’s bekeken van BIJ1, NIDA, GroenLInks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, ChristenUnie, D66, DENK, VVD, 50Plus en CDA. Al deze partijen vinden dat het minimumloon omhoog moet, behalve het CDA. BIJ1, NIDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP zijn het ook eens met de tweede eis, een verhoging naar 14 euro, en met de vierde eis, het meestijgen van de uitkeringen. Echter, slechts twee partijen zijn het eens met de directe invoering van de verhoging naar 14 euro per 2022, namelijk BIJ1 en NIDA. Conclusie: BIJ1 en NIDA zijn de enige twee partijen die de eisen van de #Voor14-beweging volledig onderschrijven.

Wil jij ook meedoen met de actie op 12 maart? Schrijf, teken of schilder dan jouw leus, kreet of protestzin op een lap stof, karton of papier. En stuur dat op naar: FNV, Antwoordnummer 101. 3500 ZA Utrecht (postzegel is niet nodig). Ter attentie van: Voor 14.

Harry Westerink