Categorie: Linkse partijen

Linkse partijen

Enkele observaties over links arbeidsethos

Linkse politiek richt zich op emancipatie, op het verzet tegen onderdrukking. Een van de oudste linkse strijdterreinen is de strijd van arbeiders tegen bazen. Bazen moeten zo veel mogelijk winst maken, en daarvoor moeten ze zo veel mogelijk controle hebben over de levens van hun arbeiders. Het arbeidsethos maakt het makkelijker voor bazen om arbeiders te controleren. Volgens dit ethos

Verder lezen 2 Reacties

Arbeidsdwangbode no. 1 (januari – maart)

Kijk, bij rechtse politici is het voor iedereen duidelijk: die vinden dat arme mensen nog meer moeten gaan bijdragen aan de welvaart van de rijken. Werken, werken, werken, is hun motto, liefst tegen zo laag mogelijke lonen. Wie bijstand ontvangt, is in hun ogen per definitie een fraudeur en moet hard aangepakt worden. Het zijn echter meestal de progressieve politici

Verder lezen 1 Reactie

De denkfout van Lilian Marijnissen

“Verwaarloosde huizen in vergeten buurten die verhuurd worden aan arbeidsmigranten, zijn onderdeel van een ongereguleerde arbeidsmarkt waaraan snel iets moet veranderen”, aldus SP-leider Lilian Marijnissen in het AD, “Ongereguleerde arbeidsmigratie is namelijk niet in het belang van de werkende klasse, niet hier en ook niet in Polen of Roemenië.” Marijnissen, de denkfout die hier wordt gemaakt is dat ongereguleerde arbeidsmarkt

Verder lezen Reageren?

Charles ‘Shanghai Express’ Desiré Lu-A-Si (1911-1942): Surinaams-Nederlands verzetsstrijder en medeorganisator Februaristaking

Charles Desiré Lu-A-Si was betrokken bij de Bond van Surinaamse Arbeiders. Hij was toen werkzaam als elektrisch lasser. Meteen na de Duitse bezetting ging hij in het verzet. Voor het nooit verschenen Gedenkboek van de CPN voor gevallen verzetsstrijders had weduwe Rachel een formulier ingezonden waarin zij vermeldde dat Charles Desiré lang voor de oorlog actief CPN-lid was en in

Verder lezen Reageren?

In reactie op Lilian Marijnissen

Sinds de mensheid bestaat, bestaat er migratie. De mens moet vrij zijn om te bewegen en die beweging moet je niet top down willen reguleren. In de EU kunnen mensen zich vrij bewegen en het zijn de bedrijven die daar misbruik van maken. Maar de oplossing moet er zeker niet in gezocht worden om die vrijheid van bewegen te beperken.

Verder lezen 1 Reactie

Duitsland: langzaam groeit het protest tegen de “dwarsdenkers”

Sinds eind vorig jaar zijn de “dwarsdenkers” en tegenstanders van vaccinatie weer vaker gaan demonstreren. Intussen neemt ook het tegenprotest toe, maar het mobilisatiepotentieel van linkse groeperingen en maatschappelijke organisaties wordt nog niet echt aangesproken. Soms kan één dag al een groot verschil maken, zoals wanneer de juridische situatie van de ene dag op de andere verandert. Op 13 januari,

Verder lezen Reageren?

Energiek en radicaal protest tegen de wooncrisis in Delft (beeldverslag)

Racisme, seksisme, klassisme, validisme, transfobie en alle andere vormen van uitsluiting moeten worden beëindigd. Dat was de onderliggende inclusieve en intersectionele oproep van de Woonactie die gisteren in Delft plaatsvond. De manifestatie aan het Poptapark en de demonstratie door de Delftse binnenstad hadden een strijdbaar en indrukwekkend karakter. Aan de actie tegen het falende woonbeleid, een van de vele woonprotesten

Verder lezen Reageren?

Beelden van de Woonrevolte in Amersfoort

Zondag deden zo’n 200 mensen mee aan de Woonrevolte-demonstratie in Amersfoort. Zoals bij alle woonprotesten tot nu toe, vertegenwoordigden de demonstranten een vrij breed links spectrum. Dat is mooi, want we hebben veel mensen nodig om kracht op te bouwen, maar aan de andere kant wringt het vaak ook wel als demonstranten nadrukkelijk herkenbaar zijn, met jassen en vlaggen, als

Verder lezen Reageren?

Honderd jaar geleden: sociaal-democraten voor kolonialisme

Eind negentiende eeuw, toen Europese landen steeds heviger wedijverden om koloniën, was binnen de beweging een discussie opgelaaid over welke houding socialisten moesten aannemen. De rechtervleugel van de beweging was van mening dat kolonialisme een positieve rol speelde; kolonialisme betekende immers dat kapitalisme zich verder uitbreidde, meer productief werd en daarmee de basis legde voor een “hogere” samenlevingsvorm. Kapitalisme zou

Verder lezen Reageren?

“De onmisbaren” van Ron Meyer blinkt uit in vaagheid

In plaats van concrete antwoorden te bieden komt hij met een wollige utopie die hij “heem” noemt. “Heem” is een dialectwoord voor “thuis”, legt Meyer uit, maar het is “geen zoetsappige nostalgie”. Het is “waar we vandaan komen, hoe we eruitzien of wat we eten”. Het is “waar niemand vergeten wordt” en soms ook carnaval. Meyer wil “krauw” (aso’s) omarmen

Verder lezen Reageren?