Recht op bestaan-vluchtelingen roepen op om de PvdA onder druk te zetten

PvdA-logo met daarin de keiharde vuist van de migratiebeheersing.
PvdA-logo met daarin de keiharde vuist van de migratiebeheersing.
Al meer dan acht maanden duurt de strijd van vluchtelingen in Den Haag en Amsterdam voort, eerst in tentenkampen en daarna in gekraakte kerken. Sinds het najaar van 2011 voeren afgewezen vluchtelingen actie voor verblijfsrecht en onderdak. Maar een menswaardige oplossing is er nog steeds niet. De Haagse vluchtelingen, die zich hebben georganiseerd onder de naam “Recht op bestaan”, roepen nu iedereen op om de PvdA landelijk en lokaal onder druk te zetten via het mailen van protestbrieven “De PvdA moet om!”

“Binnen de PvdA groeit de discussie. Zo sprak Marieke Bolle van de PvdA zich meerdere malen uit voor een generaal pardon. Maar de discussie moet verder groeien. Wij zijn er van overtuigd dat er een grote groep binnen de PvdA is die deze schrijnende en rechteloze situatie niet wil laten voortbestaan. Om de discussie binnen de PvdA verder aan te zwengelen vragen wij u deel te nemen aan de mailactie ‘De PvdA moet om!’. Ook u kan uw steentje bijdragen door onze problematiek bij de PvdA onder de aandacht te brengen”, aldus de Recht op bestaan-vluchtelingen, die sinds begin dit jaar in de Sacramentskerk aan de Haagse Sportlaan wonen. Op hun website is een lijst met mailadressen te vinden van PvdA-Kamerleden. Verder is het de bedoeling dat ook lokale PvdA-ers over de kwestie worden gemaild.

Apartheid

De vluchtelingen schrijven in hun voorbeeldbrief: “Dit is het effect van het Nederlandse beleid. Er worden groepen gecreëerd die in de praktijk niet voor- of achteruit kunnen. Maar de Nederlandse overheid weigert verantwoordelijkheid voor hen te nemen. Deze mensen hebben blijkbaar geen rechten, en worden weggestopt op straat.” Wie deze mail stuurt, dient wel te beseffen dat de PvdA zeker al sinds het begin van de jaren 90 verantwoordelijk is voor een groot deel van de inhoud van dat beleid. Onder PvdA-staatssecretaris van Justitie Job Cohen werd in 1998 de administratieve apartheid van de Koppelingswet ingevoerd. De individuele toetsing bij asielaanvragen, waarbij de bewijslast bij vluchtelingen zelf ligt, werd bedacht onder het bewind van diezelfde Cohen, toen minister van Justitie. Een groot deel van de problemen waar de actievoerende vluchtelingen mee kampen, komt voort uit die twee wetten: ze worden maatschappelijk uitgesloten en hebben bijzonder weinig kans op verblijfsrecht. Een derde peiler waardoor het leven van afgewezen vluchtelingen nog veel moeilijker is geworden: veel gemeentelijke noodopvangen zijn gesloten, door toedoen van PvdA-staatssecretaris Nebahat Albayrak. Ook moeten we niet vergeten dat het Albayrak was die met de afschaffing van het categoriaal beschermingsbeleid de – op zich toch al zo beperkte – mogelijkheden voor vluchtelingen om verblijfsrecht te krijgen, nog verder heeft afgebroken. Kortom, de PvdA is de laatste twintig jaar een van de belangrijkste vormgevers geweest van het migratiebeheersingsbeleid.

Het zal dan ook lastig worden om de PvdA als partij te overtuigen van de noodzaak om vluchtelingen te behandelen als mensen en niet als vuilniszakken die in de weg staan en zo snel mogelijk buiten op de stoep moeten worden gezet. Hooguit zullen er misschien wat individuele PvdA-ers zijn die wel een klein fikkie willen stoken binnen de partij, net zoals er nu over de strafbaarstelling van illegaal verblijf enige commotie aan het ontstaan is. Die discussie over de strafbaarstelling moet echter niet de aandacht gaan afleiden van de onverzettelijke strijd van de tentenkampvluchtelingen, waar de PvdA ook mee in zijn maag zit en die men graag zou willen inkapselen en op een dood spoor zou willen zetten. Met hun aanhoudende en moedige acties hebben de vluchtelingen de PvdA en de andere politieke partijen de afgelopen twee jaar geconfronteerd met de ellende van het migratiebeheersingsbeleid, waar de sociaal-democraten mede verantwoordelijk voor zijn. De vluchtelingen zijn vastbesloten om hier te zijn en hier te blijven. Onderdak en verblijfsrecht nu!

Mariët van Bommel

Hieronder vind je de volledige tekst van de voorbeeldbrief die naar de PvdA kan worden gemaild.

Beste,

Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland. Wij roepen de PvdA op om zich voor hen uit te spreken.

Al ruim een jaar voert een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Irak, Iran, Ivoorkust, Somalië, Afghanistan en diverse andere landen op allerlei manieren actie, waarvan de tentenkampen het meest bekend zijn. Zij voeren actie voor de meest basale mensenrechten, want zelfs die worden hen onthouden door de Nederlandse overheid.

In Nederland zijn veel vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn. Ze hebben een asielprocedure lopen waarbij hun verzoek om bescherming om uiteenlopende redenen is afgewezen. De Nederlandse overheid zet uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat en vindt dat ze moeten terugkeren naar het land waar vandaan ze zijn gevlucht. Een deel van de mensen die door de overheid op straat wordt gezet kan echter helemaal niet terug. Bijvoorbeeld omdat men niet de juiste papieren heeft. Of omdat de vluchteling nog steeds fysiek gevaar loopt in het land waar vandaan hij of zij is gevlucht. Of omdat de overheid van dat land deze mensen niet toe wil laten.

Aan de ene kant worden mensen dus op straat gezet, terwijl ze aan de andere kant nergens naartoe kunnen. De Nederlandse overheid vindt dat deze mensen geen enkel recht hebben, zelfs niet een basaal mensenrecht als een dak boven het hoofd.

Als deze mensen geluk hebben kunnen ze terecht bij bekenden thuis, of bij kerkelijke of andersoortige opvang. Maar een ander deel moet op straat zwerven. Allemaal lopen ze het gevaar om bij ID-controles te worden opgepakt door de politie, om vervolgens voor onbepaalde tijd in een gevangenis te worden opgesloten. Dat noemt men ‘vreemdelingendetentie’, maar het komt er in de praktijk op neer dat mensen onder zwaardere omstandigheden worden opgesloten dan criminelen die door de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. Als deze mensen niet kunnen worden uitgezet, worden ze “geklinkerd” – wat letterlijk betekent dat ze de straat worden opgegooid – en wacht hen weer een uitzichtloos leven zonder de meest basale mensenrechten. Zo kunnen ze geen bestaan en geen toekomst opbouwen.

Dit is het effect van het Nederlandse beleid. Er worden groepen gecreëerd die in de praktijk niet voor- of achteruit kunnen. Maar de Nederlandse overheid weigert verantwoordelijkheid voor hen te nemen. Deze mensen hebben blijkbaar geen rechten, en worden weggestopt op straat.

Totdat het er teveel zijn. Totdat het leed te groot wordt om te dragen. Totdat deze mensen, zoals nu, beginnen op te komen voor hun rechten. Deze vluchtelingen voeren actie tegen hun rechteloosheid en tegen dat ze door de Nederlandse staat op straat zijn gezet. Al jaren leven ze in Nederland op straat zonder zorg, zonder huis, zonder het vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Inmiddels ontvangen de vluchtelingen uit diverse hoeken van de samenleving al steun. Van kerken, maatschappelijk betrokken particulieren, actiegroepen, politieke partijen, wetenschappers, opiniemakers, artiesten en bekende Nederlanders. Van de PvdA is echter nog niet zoveel gehoord in de Tweede Kamer. Maar het merendeel van de PvdA wil deze schrijnende situatie toch niet zo laten voortduren? Daarom willen wij u vragen zich uit te spreken voor een oplossing die tegemoet komt aan wat de vluchtelingen wensen: onderdak en verblijfsrecht. Zoals de lokale PvdA Den Haag al heeft gedaan.

Marieke Bolle van deze Haagse afdeling pleit voor een generaal pardon, en gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamerleden. Ook u als lid, lokale afdeling of Tweede Kamerlid kan het verschil maken en de discussie binnen uw partij aanzwengelen. Zo kunt u naar buiten brengen dat u van mening bent dat er een oplossing moet komen voor het probleem van deze vluchtelingen. Of de discussie binnen uw lokale afdeling aangaan en de partij laten weten wat u ervan vindt. Wij hopen op uw steun voor de vluchtelingen om een einde te maken aan deze onmenselijke situatie.

De vluchtelingen hopen op een reactie van u.

Met vriendelijke groet,

Meer informatie is te vinden op de website van de vluchtelingen: http://www.rechtopbestaan.nl

Hier zijn ook vluchtverhalen van hen te vinden: http://www.rechtopbestaan.nl/verhalen
U kunt natuurlijk altijd contact met hen opnemen via rechtopbestaan@gmail.com.