Steun Abdulaal en Martine, want hulp aan vluchtelingen in nood mag niet strafbaar zijn!

Twee Nederlanders, Abdulaal Hussein en Martine Doppen, lopen het risico op maximaal acht jaar gevangenisstraf in Letland. Op 20 november 2023 probeerden ze Abdulaals zusje en een aantal andere vluchtelingen te redden, die door mensensmokkelaars waren achtergelaten in een verlaten boerderij, zonder eten en drinken. Zelf vluchtte Abdulaal in 2016 in zijn eentje naar Nederland vanuit Soedan, waar hij zich verzette tegen de militaire dictatuur. Zijn zusje Mabroka bleef achter in Soedan. Zij besloot vorig jaar ook Soedan te ontvluchten. In april was er daar een oorlog uitgebroken tussen twee rivaliserende militaire fracties. Om Abdulaal en Martine te steunen is er inmiddels een crowdfundingscampagne en een petitie opgestart. Geef geld, teken de petitie en strijd tegen de Europese migratiebeheersing!

De Letse repressie tegen vluchtelingen en hun bondgenoten maakt deel uit van de verschrikkelijke politiek van migratiebeheersing van de Europese Unie. Het wordt vluchtelingen steeds moeilijker gemaakt om de buitengrenzen van Europa zelfs maar te kunnen bereiken. De weinigen die er desondanks toch nog in slagen om de EU binnen te komen, worden geconfronteerd met afwijzing, uitsluiting, criminalisering, opsluiting en uitzetting. Bovendien zitten Soedanese vluchtelingen in Nederland tussen wal en schip, want de IND weigert niet alleen om hen verblijfsrecht te geven, maar ook om een beslissing op hun asielaanvraag te nemen. Zo moeten ze jarenlang in onzekerheid leven en is hun leven niet veilig, niet in Soedan en ook niet in Nederland. Aan acties tegen dit schandalige IND-beleid deed ook Abdulaal mee.

Uit de oproeptekst van de petitie: “Voor het helpen van zijn zusje, een politiek vluchteling in nood, hangt er Appie en zijn vriendin Martine een gevangenisstraf van acht jaar boven het hoofd in Letland. Nederland moet er alles aan doen haar staatsburgers vrij te krijgen. Je familie in nood helpen is niet crimineel. Teken deze petitie voor medemenselijkheid!

Appie staat in november voor een duivels dilemma: afwachten of helpen. Zijn zusje, een politiek vluchteling uit Soedan, dreigt dood te vriezen in het grensgebied tussen Belarus en Letland. Natuurlijk is er maar een optie, samen met zijn vriendin Martine vertrekt hij naar Litouwen, vanuit daar reizen ze naar het Letse grensgebied waar zijn zusje zich bevindt. Ze treffen haar, samen met vijf verzwakte vluchtelingen, aan. Een van hen is hoogzwanger en zwaar verzwakt.

Voor deze daad van medemenselijkheid, het helpen van een familielid in nood, worden Appie en Martine in Letland aangemerkt als mensensmokkelaars. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het illegaal vervoeren van migranten (*) naar de Europese Unie. Hen hangt een gevangenisstraf van maximaal acht jaar boven het hoofd.

Het Europees grensbeleid wordt steeds onrechtvaardiger naar mensen op de vlucht, Nederland steunt dit door in het nieuwe Europees migratiepact te pleiten voor het tegenhouden van zoveel mogelijk migranten. Tegelijkertijd wordt het helpen van mensen op de vlucht gecriminaliseerd. Het is niet gek dat dit mensen tot wanhoop drijft en dat dus Martine en Appie zelf in actie moeten komen.

De Nederlandse regering moet zich inzetten voor menswaardig beleid en de slachtoffers van Europese restricties beschermen. Wij roepen daarom de minister van Buitenlandse zaken op om alle diplomatieke middelen in te zetten voor de vrijlating van Appie en Martine en Europees te pleiten voor menswaardig migratiebeleid!

Spreek je ook uit voor medemenselijkheid. Laat aan de minister weten dat een familielid in nood helpen nooit als een misdaad beschouwd mag worden.

Waarom is het belangrijk?

Letland heeft uiterst restrictieve wetgeving. Als hulpverleners kun je worden vervolgd voor hulp aan vluchtelingen op doorreis. Hierdoor worden kwetsbare vluchtelingen aan hun lot overgelaten, met alle gevolgen van dien. In Nederland bijvoorbeeld is het onderscheid tussen hulpverlener en mensensmokkelaar veel duidelijker vastgelegd.

Je zou nooit vervolgd mogen worden omdat je mensen in nood hulp biedt. Al langer vragen hulporganisaties aandacht voor de bureaucratische en juridische beperkingen die zij krijgen opgelegd in het redden van mensen op de vlucht aan de Europese grenzen. Nederland moet zowel de mensen op de vlucht als zij die hen hulp bieden beschermen. Teken daarom deze petitie aan de minister van Buitenlandse Zaken om Appie en Martine te helpen!”

Teken hier de petitie. En maak hier geld over voor de strijd van Abdulaal en Martine tegen dreigende gevangenisstraf.

Harry Westerink

Noot van de redactie. Het is EU-beleid om over vluchtelingen te spreken als waren het “migranten”. Migranten kunnen immers niet in aanmerking komen voor verblijfsrecht volgens internationale vluchtelingenverdragen. Het blijft schrijnend om te zien dat regelmatig ook mensen die zich tegen dat beleid keren toch meegaan in die woordkeuze. En daarmee bijdragen aan het verkleinen van de kans op asiel voor vluchtelingen.