Sta op tegen antisemitisme in de Tweede Kamer

Naar aanleiding van de eis van tien rechtse en neo-liberale partijen aan de cultuursector om op te staan tegen jodenhaat reageren wij als theater. We vragen iedereen om zich snoeihard uit te spreken tegen de Nederlandse overheid die meewerkt aan de genocide op Gaza middels het leveren van wapens. Zolang Israël onschuldige mensen blijft vermoorden, hoort de overheid geen materiële of morele steun te geven in welke vorm dan ook. Daarbij vragen we iedereen om niet langer te pikken dat de Nederlandse regering de staat Israël en Joodse mensen op één hoop gooit om aandacht af te leiden van de eigen verantwoordelijkheid om de genocide door Israël te stoppen. Keer op keer wordt er op populistische wijze gesproken van antisemitisme op momenten dat er sprake is van kritiek op de genocide. Wij, als maatschappelijk geëngageerde organisatie, proberen zeer alert te zijn op antisemitisme in onze samenleving. Maar we maken ons juist hierin ook zorgen over de overheid. Wij zien een overheid die Joden juist niet beschermt, maar hen instrumentaliseert om af te leiden van het gegeven dat er geen actie wordt ondernomen tegen de gruwelijke daden van Israël sinds 7 oktober 2023. Het instrumentaliseren van Joden zien wij als zeer problematisch en ook antisemitisch. Ook roepen we collega’s op om selectief te zijn in hun programmering wanneer het gaat om mensen als Lenny Kuhr die openlijk de genocide steunt tijdens haar tour (bron link in bio). Wij zouden iemand die deze statements maakt, nooit programmeren. Evenmin zouden we de president van een land dat “vermoedelijk” genocide pleegt (bron VN & ICJ), uitnodigen voor een opening. En als we het hadden gedaan omdat we onwetend zouden zijn, dan zouden we dankbaar zijn voor protest vanuit ons publiek. Extreem-rechts gedachtegoed is nooit welkom in De Generator. Als laatste roepen we op om niet te vergeten wie de politieke partijen zijn die onze sector durven aan te spreken over antisemitisme. Google het. Dankjewel.

Theater De Generator in “Sta op tegen antisemitisme in de Tweede Kamer – Reactie theater De Generator n.a.v. oproep politici m.b.t. ‘jodenhaat in de culturele sector'” (Instagram)