Teken de petitie en steun huishoudelijk werkers zonder verblijfsrecht!

Het Parlement van Schoonmakers binnen de vakbond FNV heeft vanwege de coronacrisis een petitie opgezet ter ondersteuning van huishoudelijk werkers zonder verblijfsrecht, ook wel Migrant Domestic Workers (MDW) genoemd. De petitie is tot stand gekomen in samenwerking met een brede coalitie van personen en groepen, waaronder Doorbraak. Teken ook de petitie en steun daarmee de ongedocumenteerde huishoudelijk werkers die zwaar worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis.

De tekst van de petitie: “In Nederland werken en wonen enkele tienduizenden ongedocumenteerde Migrant Domestic Workers (MDW) in particuliere huishoudens. Zij maken schoon en verlenen zorg. Door hun werk hebben duizenden Nederlandse huishoudens meer tijd voor werk, studie en mantelzorg. MDW leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan onze samenleving en economie. Zijzelf blijven echter rechteloos en onzichtbaar. Dit moet veranderen. Wij eisen dat de Nederlandse regering zo snel mogelijk de ILO conventie 189 ratificeert. Dit internationale verdrag stelt dat huishoudelijk werkers dezelfde rechten moeten hebben als andere werkenden. En hierin schiet Nederland te kort.

Door de coronacrisis zijn duizenden Migrant Domestic Workers in één keer in financiële problemen geraakt. Veel werkgevers realiseren zich niet dat hun ‘hulp’ geen vangnet heeft. Mensen worden massaal weggestuurd omdat opdrachtgevers hen ‘even niet nodig hebben’. Omdat zij zelf vanuit huis kunnen werken of betaald door hun werkgever even niet hoeven te werken. Maar de MDW hebben geen toegang tot sociale zekerheid en staan voor de onmogelijke opgave het hoofd boven water te houden. De huidige situatie in de wereld maakt ratificatie van ILO-conventie 189 prangender dan ooit.

Deze petitie is opgezet vanuit het Parlement van Schoonmakers in samenwerking met een brede coalitie van personen, groepen en organisaties. Hoewel de ratificatie van het ILO-verdrag niet direct alle acute problemen van de MDW zal oplossen, is het wel de eerste noodzakelijke stap naar volwaardige rechten en bescherming. Maar bovenal betekent het respect en erkenning.”

Je kunt de petitie hier tekenen.

Harry Westerink