29 september, Den Haag: actie tegen dreigende huisuitzetting van flexhuurder

Op 29 september voert de Bond Precaire Woonvormen (BPW) in Den Haag actie tegen de dreigende huisuitzetting per 1 oktober van flexhuurder Jean-Pierre. Het protest vindt plaats bij het hoofdkantoor van woningbouwcorporatie Staedion, waar korte toespraken zullen worden gehouden en eisen zullen worden overhandigd. Steun hem en doe mee met de actie.

Uit de oproeptekst: “Jean-Pierre is al circa 29 jaar werkzaam in de zorg als onder andere ambulancemedewerker en wijkziekenverzorgende, maar woont daarnaast jarenlang gedwongen onzeker in de vorm van anti-kraak en tijdelijke verhuur. Op 1 oktober dreigt hij op straat gezet te worden, omdat anti-kraak bureau VPS en woningbouwcorporatie Staedion zijn tijdelijke huurcontract hebben opgezegd, zonder vervangende woonruimte aan te bieden. De Bond Precaire Woonvormen staat JP bij in zijn strijd voor woonzekerheid en organiseert daarom op 29 september om 13:00 uur een eisenoverhandiging bij het hoofdkantoor van huiseigenaar Staedion. Steun JP en doe mee!”

Dinsdag 29 september
Van 13:00 tot 14:00 uur
Hoofdkantoor van Staedion
Koningin Julianaplein 2, Den Haag
Facebook

Van huisuitzetting tot huisuitzetting

“Door persoonlijke omstandigheden en financiële tegenvallers kon Jean-Pierre de huur van zijn dure vrije sector-woning niet meer opbrengen en werd hij begin 2019 zijn huis uitgezet. Hij kwam vrijwillig onder bewindvoering te staan en na een week dakloos te zijn geweest kon hij niets anders dan via een voorrangsregeling voor zorgmedewerkers uitwijken naar een anti-kraak woning in de Notenbuurt van Den Haag. Na meerdere anti-kraak en flex contracten wordt anderhalf jaar later zijn tijdelijke huurcontract alsnog aangezegd en bevindt Jean-Pierre, vader van drie kinderen en hond Estela, zich weer in een situatie van aanstaande dakloosheid. Zijn woning is een van de eerste uit de straat waar begonnen wordt aan de renovatieplannen. Als tijdelijke huurder heeft hij geen recht op huurbescherming of vervangende woonruimte, de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang en huren in de vrije sector is onder bewindvoering niet mogelijk. Waar anti-kraak anderhalf jaar geleden de enige optie tot huisvesting was, blijkt het nu het laatste zetje richting dakloosheid.”

Flexibilisering

“De Bond Precaire Woonvormen accepteert het niet dat kwetsbare huurders zoals JP jarenlang zonder zekerheid of fatsoenlijke rechten moeten huren en uiteindelijk hun aanstaande dakloosheid door middel van tijdelijke verhuur enkel kunnen uitstellen. Naast JP zien we een groeiende groep flex huurders die klem komen te zitten door een woningtekort van meer dan 300.000 huizen, groeiende flexibilisering van huurcontracten en geëxplodeerde huizenprijzen. Anti-kraak en tijdelijke huurcontracten zijn geen oplossing voor deze crisis, maar voor steeds meer mensen het laatste duwtje in de richting van dakloosheid. Het aantal mensen zonder woning verdubbelde de afgelopen 10 jaar naar meer dan 40.000. Sociale woningcorporaties zoals Staedion zouden juist in deze tijden de woonrechten van al haar bewoners voorop moeten stellen in plaats van mensen rechteloos op straat te zetten zonder alternatief.

Wij eisen daarom per direct van Staedion en VPS:

1. stop de huisuitzetting van Jean-Pierre en voorkom dakloosheid;

2. biedt waardige herhuisvesting en woonzekerheid.”

Coronacrisis

“In maart dit jaar, op het hoogtepunt van de coronacrisis, kwam de regering met intentieafspraken met een groot deel van de verhuurders, maar niet met goede wetgeving om huisuitzettingen tijdens een pandemie te voorkomen. De brancheorganisatie Aedes, waar onder andere Staedion lid van is, ondertekende deze boterzachte intentieafspraken en zou in principe geen huisuitzettingen doen tijdens de coronacrisis. De VLBN, branchevereniging van anti-kraak bureaus, waar VPS lid van is, had in aanvulling hierop bedongen dat de anti-kraak ontruimingsindustrie wel gewoon door kon draaien tijdens de pandemie. Daarnaast kwam er een spoedwet die het kortstondig verlengen van 1 type tijdelijk huurcontract, op basis van de Wet doorstroming huurmarkt, mogelijk maakte (lees hier de kritiek van de BPW op deze wet en de petitie waarin zij opriep een einde te maken aan huisuitzettingen). Deze tijdelijke wet, die op 31 augustus afliep, was niet van toepassing op bijvoorbeeld anti-kraak of tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. Zo bleven velen dus in woononzekerheid achter.

Verschillende groepen (tijdelijke) huurders werden voor en tijdens deze periode ‘gewoon’ uit huis gezet. Ook nu de coronacrisis op weg naar een tweede hoogtepunt lijkt te gaan, zet dit zich door. In de praktijk zien we dat er van het beloofde “maatwerk” vaak alleen onder grote druk (zie campagnes huisuitzetting Ehsan, Moerwijk en Nick en Stefany) iets terecht komt en dat huurders, waaronder zorgmedewerkers als JP, ook tijdens een pandemie gewoon op straat kunnen komen te staan. De BPW bepleit fatsoenlijke wetgeving die ieder type bewoner of huurder, zonder uitzondering, beschermt.”

Zorgmedewerkers

“Het is belangrijk voor Jean-Pierre als wijkziekenverzorgende om dicht bij zijn patiënten te kunnen blijven wonen in de stad, maar alsmaar stijgende huren, zijn langdurig precaire woonsituatie en aanstaande dakloosheid maken het moeilijk zijn werk goed te kunnen blijven uitvoeren. Wel kreeg JP als zorgmedewerker voorrang op een anti-kraak woning via VPS. Dat juist in deze tijd van meer waardering voor de zorg mensen als JP moeten uitwijken naar het huren van sloop- of renovatiepanden om hun werk te kunnen blijven doen is moreel verwerpelijk en legt het maatschappelijke probleem in de zorg, de volkshuisvesting en de samenleving pijnlijk bloot. Jean-Pierre: ‘Privé leef ik de laatste jaren in een staat van overleven. Continu probeer ik mijn onzekere woonsituatie, financiële en psychische problemen te combineren met het leveren en coördineren van acute zorg aan degenen die dat zo hard nodig hebben. Het voelt ontzettend wrang dat, terwijl ik en mijn collega’s aan de frontlinie van COVID-19 staan, ik niet eens kan rekenen op een stabiele plek om te wonen voor mij en mijn kinderen. Het laat zien dat we met een groot maatschappelijk probleem kampen, zowel in de zorg als in de volkshuisvesting, dat niet opgelost kan worden met enkel en alleen applaus.’”

Actie

“Hoe kun je JP helpen?

  • Deel dit bericht. Gebruik de hashtag #stophuisuitzettingJP
  • Kom naar de eisenoverhandiging op dinsdag 29 september om 13.00 uur bij het hoofdkantoor van Staedion aan het Koningin Julianaplein nummer 2 te Den Haag en deel het Facebook-event (9).
  • Sluit je aan. Huur je ook bij Staedion of VPS en moet je binnenkort je huis uit? Sluit je aan bij de strijd van JP en deel je verhaal via denhaag@bondprecairewoonvormen.nl.”

Voor de protestactie gelden de volgende instructies: hou anderhalve meter afstand, draag een mondkapje en blijf bij ziekte thuis.

Harry Westerink