Teken de petitie tegen de samenwoonboete van Klijnsma!

Staatssecretaris.
Staatssecretaris.

Beleidsmakers zijn voortdurend bezig om Nederlandse bedrijven beter te laten concurreren met die van andere landen. Daarom moeten we aan de onderkant steeds weer genoegen nemen met nog lagere lonen, nog verder geflexibiliseerde banen en nog minder arbeidsrechten. Een extreem voorbeeld daarvan is het verdere doorvoeren van de voor bedrijven spotgoedkope dwangarbeid. Het kabinet Rutte II probeert werklozen ook welbewust steeds verder de armoede in te drukken. Men probeert het overleven met een uitkering bijna onmogelijk te maken, zodat werklozen zich gedwongen zien om zelfs de meest rotte onderbetaalde baantjes aan te nemen die de bazen tegenwoordig voor ons creëren. Een van de verarmingsmaatregelen die het kabinet nu neemt, is de nieuwe samenwoonboete. De Bijstandsbond en het comité Dwangarbeid Nee, waarin Doorbraak meedoet, hebben een petitie opgesteld onder het motto “Armoedebestrijding? Stop de samenwoonboete!”. Onderteken de petitie en doe ook mee met de verdere strijd van onderop tegen de asociale Rutte, Asscher en hun rijkeluisvriendjes.

De integrale tekst van de petitie: “Deze regering beweert dat zij de armoede wil bestrijden en de sociale cohesie wil bevorderen. De wetgeving die zij wil invoeren, getuigt echter van een tegenovergestelde ambitie. Naast meer werkloosheid door ‘werken voor een uitkering’, wat tot verdringing leidt, wil deze regering de armoede verder bevorderen door ook een samenwoonboete in te voeren. Dit noemt zij ‘de kostendelersnorm’; volgens de regering hebben uitkeringsgerechtigden die in hetzelfde huis wonen, te maken met lagere kosten en moeten zij maar gekort worden op hun uitkering. Als het aan de regering ligt, gaat de kostendelersnorm, behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, ANW, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. Het is duidelijk dat de regering geen idee heeft van de dagelijkse werkelijkheid van uitkeringsgerechtigden.

De enige kosten die door samen te wonen omlaag zouden kunnen gaan, zijn de huurkosten, maar omdat bij meerdere inkomsten op een adres de huurtoeslag lager wordt, is er in feite al een samenwoonboete. Andere kosten gaan door samen te wonen alleen maar omhoog; bijvoorbeeld de energierekening omdat er meer gedoucht en gekookt moet worden.

Voorbeeldgeval: wanneer een volwassene met een bijstandsuitkering bij zijn moeder inwoont die een AOW-pensioen heeft, wordt de bijstandsuitkering van het kind met 202 euro verlaagd en het AOW-pensioen van de moeder met 283 euro. Dit gezin gaat er in totaal 485 euro op achteruit! De regering heeft geen idee hoeveel 485 euro is voor zo’n gezin.

Wat moet dit gezin dan doen volgens deze regering? Moet het kind maar verhuizen? Dat gaat niet omdat er niet genoeg sociale huurwoningen zijn. Bovendien; wie moet dan de mantelzorg voor de moeder op zich nemen? Een betaalde kracht? Als die er nog zijn, kan die moeder het niet eens betalen. Als het toch allemaal lukt; wat blijft er dan over? Twee eenzame sociaal geïsoleerde uitkeringsgerechtigden.

De samenwoonboete heeft bovendien een vernietigend effect op de economie en op de werkgelegenheid. Vrijwel alle uitkeringsgerechtigden besteden al hun inkomsten nog in dezelfde maand aan vaste lasten en dagelijkse boodschappen in de buurt. Dit geld wordt dus direct weer in de lokale economie gepompt, wat weer goed is voor de lokale werkgelegenheid. Door de samenwoonboete wordt er, volgens cijfers van het ministerie, op termijn minstens tweehonder miljoen euro per jaar onttrokken aan de lokale economie en dat heeft weer directe gevolgen voor de lokale werkgelegenheid.

Zo wordt iedereen meegesleurd in de neerwaartse spiraal. Wij accepteren dit niet en willen deze asociale wetswijzigingen stoppen. Steun daarom het actiecomité Dwangarbeid Nee en de Bijstandsbond en teken deze petitie. Het is nog niet te laat voor verzet!”

Eric Krebbers