11 februari, Den Haag: protest tegen Participatiewet

Staatssecretaris.
Staatssecretaris.

Binnenkort neemt de Tweede Kamer een besluit over de nieuw in te voeren Participatiewet. Hoewel PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma het wetsvoorstel onder druk van het protest ertegen licht heeft aangepast, maken mensen met een arbeidsbeperking zich er nog steeds grote zorgen over. Daarom organiseert de FNV op 11 februari een manifestatie waar WSW-ers en Wajongers actie gaan voeren tegen de plannen.

Manifestatie
Dinsdag 11 februari, van 12:00 tot 14:00 uur
Lange Voorhout, Den Haag

Als gevolg van de Participatiewet, een van de vele ordinaire bezuinigingsmaatregelen van de regering, dreigt de sociale werkvoorziening verder te worden afgebouwd. De druk op mensen met een arbeidsbeperking om te gaan werken buiten de sociale werkvoorziening, dus op de reguliere arbeidsmarkt, wordt verder opgevoerd. Maar door de crisis liggen de banen daar bepaald niet voor het opscheppen. Ze lopen dan ook het levensgrote risico dat ze hun relatief goede positie in de sociale werkvoorziening moeten opgeven en vervolgens worden opgezadeld en afgescheept met flexwerk. Of anders belanden ze uiteindelijk in de bijstand. Daar komt bij dat er fors wordt bezuinigd op de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, waardoor bedrijven nog minder zin zullen hebben dan nu al het geval is om voor arbeidsgehandicapten aangepaste voorzieningen op de werkvloer te creëren. Om hun protest kracht bij te zetten, zullen aanstaande dinsdag zo’n drieduizend mensen in de sociale werkvoorziening gaan staken.

De Participatiewet dreigt ook de positie van mensen met een Wajong-uitkering te verslechteren. De regering wil alle Wajongers laten herkeuren. Wie “arbeidsvermogen” zou hebben, zou onder de Participatiewet komen te vallen. En de gemeenten zouden die Wajongers dan aan betaald werk moeten helpen. Maar nu al weten de gemeenten voor de groeiende groep bijstandsgerechtigden niet veel anders te verzinnen dan dwangarbeid zonder loon en zonder arbeidscontract. Inmiddels heeft Klijnsma haar plannen na kritiek van de vakbonden enigszins aangepast. De huidige Wajongers komen niet in de bijstand terecht. Wel dreigt hun uitkering vanaf 2018 te worden verlaagd.

Het is hoe dan ook duidelijk dat Klijnsma de oorlog heeft verklaard aan de onderkant van de samenleving. WSW-ers, Wajongers en bijstandsgerechtigden zijn het slachtoffer van de afbraakpolitiek van de asociale staatssecretaris. Het is daarom van groot belang dat deze groepen laten zien hoe woedend ze zijn over beleid dat de armen armer maakt en de rijken rijker.

Harry Westerink