Waarom je niet in opstand kunt komen tegen uitsterven

Extinction Rebellion heeft publiciteit gegeven aan zorgen die van kritisch belang zijn in deze tijd – de ecologische crises zoals geïllustreerd door gevaarlijke klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Maar dat geeft ook aanleiding tot enige verbazing. Een bijkomstige puzzel is hoe een ogenschijnlijk spontane sociale protestbeweging de energieke steun krijgt van grote zakelijke belangen en zelfs opmerkelijke ondersteuning krijgt van invloedrijke delen van de commerciële media. Wat, als we er dieper over nadenken, betekent het om in opstand te komen tegen uitsterven? Opstanden hebben meestal betrekking op een groep mensen die opstaan om te protesteren of om een andere groep omver te werpen die onrechtmatige of onwettige macht over hen uitoefent. Hoe kun je ‘rebelleren’ tegen uitsterven? Je kunt er immers niet voor kiezen om de wetten van de natuur niet te gehoorzamen. De website die de copyright © Extinction Rebellion claimt, stelt bepaalde eisen aan de overheid. De morele stelligheid van hun schijnbaar eenvoudige boodschap kan echter misleidend zijn. De twee belangrijke eisen zijn: “stop het verlies aan biodiversiteit en verlaag de uitstoot van broeikasgassen tot netto nul in 2025”. Dat kan klinken als doelen die een ethisch rationeel persoon van harte zouden kunnen onderschrijven, en toch, zoals een recente kritische studie van Cory Morningstar heeft aangetoond, komt wat het streven naar die doelen inhoudt niet noodzakelijk overeen met wat mensen zich er misschien van voorstellen. Ten eerste betekent het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen tot het netto-nul-niveau niet dat emissies worden geëlimineerd of zelfs maar worden verminderd. Het verwijst naar de mogelijkheid om deel te nemen aan andere activiteiten om ze te compenseren. De compensatie kan worden bereikt door verschillende manieren van technologische fixes en/of boekhoudkundige innovaties, maar wat deze middelen gemeen hebben, is dat ze winstgevend zijn om aan deel te nemen. Zoals enkele jaren geleden expliciet werd gemaakt in de invloedrijke Stern Review over klimaateconomie, biedt een beleidsaanpak die compensatie van emissies mogelijk maakt, grote kansen voor bedrijven en de financiële sector.

Tim Hayward in Waarom je niet in opstand kunt komen tegen uitsterven (Global.info)