10 augustus, Amsterdam: demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU

Seebrücke
Seebrücke

“Bijna dagelijks verdrinken er mensen in de Middellandse Zee. Hoewel het aantal mensen dat via deze route naar Europa probeert te komen aanzienlijk is gedaald, neemt het aantal sterfgevallen juist toe. Dat komt doordat de Europese Unie deze vluchtelingen en migranten de rug toekeert. Intussen liggen meerdere ngo-schepen met een vrijwillige bemanning van artsen, verpleegkundigen en reddingswerkers, vast in Malta. Europese regeringen verhinderen hen om mensenlevens te redden. Wij kunnen deze situatie niet accepteren en hebben daarom de beweging Seebrücke/Seabridge opgericht. We zijn een brede beweging van burgers die zich ervoor inzet dat reddingsacties door burgers op zee niet strafbaar zijn. Wij vragen de Europese Unie om een reddingsprogramma voor bootvluchtelingen op te zetten, en om ervoor te zorgen dat er veilige en legale vluchtwegen naar Europa mogelijk zijn. Doe mee en laat je horen!”, aldus de oproep van “Seebrücke – Schafft sichere Häfen“.

Demonstratie
Vrijdag 10 augustus
Vanaf 17:00 uur
De Dam
Amsterdam
Facebook

Peter Storm verwoordde op zijn blog Ravotr enige terechte kritiek op de verdere tekst van de oproep: “Hulde voor de breedte van de solidariteit; de oproep maakt dus nadrukkelijk geen onderscheid tussen mensen die vluchten omdat ze vervolgd zijn en mensen die vluchten omdat ze arm zijn. Niet alles aan de oproep is perfect: die ‘menswaardige herhuisvesting’ klinkt als iets waar overheidsbureacuraten een vervelende draai aan kunnen geven, en is nog geen openlijke erkenning van de vrijheid van migratie, de vrijheid om je woonoord te kiezen. Ook zijn er in de oproep zinsneden te vinden die spreken van de wens om het ‘migratiedebat weer in een humane, pro-Europese en democratische richting te sturen’. Humaan? Graag! Democratisch? Dubieus begrip in dit verband: wat als de meeste mensen in Europa vluchtelingen willen weren? Wijken we voor de meerderheid, ook als die meerderheid onrecht doordrukt? En ‘pro-Europees’? Dat kan alles betekenen. Ook de bouwers aan Fort Europa, het concept van waaruit het weren van vluchtelingen – via prikkeldraad, via het verdrinken van mensen, via deportaties – wordt gefaciliteerd, beschouwen zich veelal als pro-Europees. Ik denk dat we het hele concept ‘Europa’ aan de machthebbers en hun hardvochtige bureaucraten en propagandisten over kunnen laten. De solidariteit waar het om gaat is universeel, niet ‘Europees’ van aard. Maar dit soort dubbelzinnigheden en problemen doen niets wezenlijks af aan de algemene richting van dit protest. Die richting is heel goed. De oproep ademt een geest van humaniteit en solidariteit die krachtige ondersteuning verdient. En niets hoeft actievoerders ervan te weerhouden om op de demonstratie zelf de discussie aan te gaan met mededemonstranten om tot verdere aanscherping in no-border-richting te komen en andere activiteiten in die richting onder de aandacht te brengen.”

Eric Krebbers