11 oktober, meerdere plaatsen: kantoorsluitingen Rabobank wegens het financieren van verwoestende landbouw

Rabobank doet zich graag duurzaam voor, maar investeert al decennialang miljarden in megastallen, kunstmest, landbouwgif en de veevoederindustrie. Het gevolg is wereldwijde natuurverwoesting, dierenleed, schending van mensenrechten en een enorme uitstoot van broeikasgassen. In Nederland zitten we midden in een stikstofcrisis en boeren zitten opgezadeld met torenhoge schulden. Na meer dan dertig jaar roofkapitalisme en professioneel vertragen denkt de Rabo dat de belastingbetaler de rekening wel zal betalen”, aldus de oproep van Greenpeace en Extinction Rebellion.

Gisteren “hebben Extinction Rebellion en Greenpeace een ultimatum gesteld aan Rabobank: stop met het financieren van de industriële landbouw en start met het vergoeden van de schade die is aangericht in binnen- en buitenland – te beginnen met minimaal 3,1 miljard euro in Nederland en 9,5 miljard euro in Brazilië. Als Rabobank niet binnen 15 dagen toezegt, volgen er op woensdag 11 oktober kantoorsluitingen door het hele land.”

Woensdag 11 oktober
Meer informatie volgt nog op Telegram

“Plant- en diersoorten sterven duizend keer sneller uit en één miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd, ofwel; we stevenen af op de zesde massa-extinctie. Hoe meer biodiversiteit we verliezen, des te meer we ook als mens bedreigd worden. De grootste oorzaak van deze uitstervingsgolf is de industriële landbouw. Rabobank is een van de grootste financiers ter wereld van dit verwoestende landbouwsysteem.

1. De industriële landbouw verwoest ecosystemen, veroorzaakt dierenleed en schendt mensenrechten. De industriële landbouw is geheel afhankelijk van vervuilende inputs zoals kunstmest, krachtvoer, pesticiden en herbiciden, en fossiele brandstoffen.

2. De enige die belang heeft bij een industriële landbouw is de agro-industrie. Of het nu gaat om input-producenten, handelaren van grondstoffen of voedselverwerkers, het zijn slechts een handvol multinationals die de wereldmarkt domineren.

3. De Rabobank is wereldwijd een van de grootste financiers van dit verwoestende systeem. De nobele coöperatieve Boerenleenbank die succesvol de strijd aanbond tegen woekerrentes van andere banken, is verworden tot een van de grootste en meest destructieve financiers van de industriële landbouw wereldwijd.

4. De rekening: geen investeringsbehoeften, maar een herstelbetaling. Na dertig jaar roofkapitalisme en professioneel vertragen heeft de Rabobank slechts vier procent van zijn miljarden geïnvesteerd in biologische landbouw.”

Eric Krebbers