Steun gezocht! Lupi Coffee wil actievoerende barista’s, Horeca United en Doorbraak de mond snoeren via een kort geding

Op 27 augustus wilden de barista’s Lupi Coffee de prijs “Uitbuiter van het jaar” aanbieden. Maar de deur bleef dicht.

De eigenaar van mini-keten Lupi Coffee, Hossein Akef, heeft een kort geding aangespannen tegen zes van zijn voormalige barista’s, de van onderop-vakbond Horeca United en Doorbraak. Wij moeten van hem per direct stoppen met campagne voeren tegen het bedrijf, mogen niet meer de straat op om te demonstreren of te flyeren. Hij wil daarnaast dat alle publicaties over Lupi verwijderd worden. Vanzelfsprekend vechten we terug, want mocht de cafébaas van de rechter gelijk krijgen, dan zou dat een fikse beperking betekenen van de mogelijkheden en rechten van werkers, vakbonden, activisten, journalisten en eigenlijk iedereen die hecht aan de vrijheid van meningsuiting.

De zitting zal plaatsvinden op woensdag 4 oktober in Den Haag. Het is een volgende stap, of beter gezegd volgende escalatie, in de reeks pogingen tot uitbuiting en intimidatie van de cafébaas.

Akef maakt vooral misbruik van jonge buitenlandse werkers en studenten, die vanwege hun verblijfsrecht en door hun gebrek aan kennis van de Nederlandse regels kwetsbaarder zijn dan andere werkers. Wie een baan wil bij Lupi Coffee wordt gedwongen om eerst een of meer dagen gratis te werken en daarvoor bovendien 290 euro per dag (!) op te hoesten. Een ‘cursus’ noemt de cafébaas dat, maar enige opleiding krijgen de werkers er niet voor. Een certificaat ook niet. Zelfs degenen met jarenlange ervaringen als barista moeten verplicht die duur betaalde ‘cursus’ doen. De werkers, ook de minderjarigen, moeten vervolgens vaak in hun eentje een café openhouden en diensten draaien van tien uur, zonder pauze, en aansluitend in de eigen tijd ook nog onbetaald schoonmaken. Akef meent zich ook niet aan de horeca-cao te hoeven houden, omdat hij simpelweg beweert geen cafés te hebben, maar verkooppunten. Werkers die dit allemaal niet trekken, worden mentaal onder druk gezet.

Vanaf begin deze zomer heeft een aantal van zijn voormalige barista’s zich aaneengesloten. Ze zijn met steun van Horeca United, en later ook Doorbraak, een campagne begonnen om hun achterstallige loon uitbetaald te krijgen, het geld van de ‘cursus’ terug te krijgen, én om te zorgen dat de huidige en volgende generaties medewerkers bij Lupi Coffee betere werkomstandigheden en lonen zullen hebben. Na vergeefs schriftelijk contact, begonnen de barista’s met flyeracties bij twee van de drie Lupi-vestigingen, in Den Haag en Leiden. Vanaf dat moment bleek dat de cafébaas, die door zijn personeel “The Man” genoemd wil worden, denkt dat zijn almacht zich niet slechts beperkt tot zijn mini-keten, maar dat hij ook kan bepalen wat er op straat en in de media gebeurt, wat vakbonden wel of niet mogen doen. Na de eerste flyeractie in Den Haag ging Akef meteen op pad om intimiderende en seksistische posters te plakken bij het huis van een van zijn voormalige medewerkers in Leiden. Dat hij haar adresgegevens daarmee misbruikte, deerde hem niet. De barista’s lieten zich vanzelfsprekend niet intimideren en zetten hun acties voort. Kranten als het Algemeen Dagblad en het Leidsch Dagblad begonnen aandacht te besteden aan hun strijd, en in Den Haag en Leiden werden raadsvragen gesteld over de uitbuiting en intimidatie door de cafébaas. En op zondag 27 augustus demonstreerden in Den Haag zo’n zestig mensen tegen Lupi Coffee.

Daarop nam Akef zijn toevlucht tot nog meer intimidatie. Hij eiste een dag na de demonstratie een einde aan de campagne. Anders zou hij naar de rechter zou stappen. Hij rekende er vermoedelijk op dat de barista’s zouden inbinden. Die hebben immers, mede door winstbeluste bazen als hijzelf, feitelijk te weinig geld om zich rechtszaken en dure advocaten te kunnen veroorloven. Toen de werkers hun rug recht hielden en zich niet lieten intimideren, zette hij de zaak door.

Eisen

Wat wil de cafébaas nu precies van de rechter? Dat die beveelt dat de voormalige Lupi-barista’s en hun steungroepen “alles dat van hun kant nodig en mogelijk is te doen om verdere demonstraties, negatieve persberichten over Lupi Coffee en flyeracties te staken”, aldus zijn advocaat Olivier baron van Hardenbroek van Ammerstol. Akef wil dat de “smadelijke” artikelen die gepubliceerd zijn, verwijderd worden. Ook lijkt hij het redactiebeleid van Doorbraak mede te willen gaan bepalen. We mogen van de cafébaas namelijk voortaan wel blijven informeren, schrijft zijn advocaat, maar niet meer oproepen tot acties: “Doorbraak had in haar bericht van 10 augustus 2023 zich kunnen en moeten onthouden van een oproep aan haar lezers om mee te demonstreren”. Houden we ons niet aan zijn voorschriften, dan eist hij een dwangsom van tienduizend euro per overtreding per dag.

Naar verluidt heeft Akef ook het Leidsch Dagblad opgebeld met de vraag om onwelgevallige artikelen te verwijderen, vanzelfsprekend zonder succes. De cafébaas heeft de kranten die ongeveer dezelfde informatie gaven als Doorbraak en Horeca United, en de Haagse Stadspartij en de SP-afdelingen Leiden en Den Haag die de raadsvragen stelden, echter niet gedagvaard. Het zijn vooral de barista’s en hun steungroepen die hij wil pakken, omdat hij weet dat hij tegen de grotere spelers sowieso niet op kan.

Tegen vakbonden, actiegroepen en media

Deze rechtszaak gaat natuurlijk veel meer mensen aan dan alleen de zes barista’s, Horeca United en Doorbraak. In de eerste plaats natuurlijk alle huidige en toekomstige werkers van Lupi Coffee en andere horecabedrijven. Als Akef wegkomt met deze uitbuiting en intimidatie, dan zullen zeker sommige andere bedrijven ook hun kans zien. Ten tweede alle vakbonden: als een bedrijf zo makkelijk een campagne van een vakbond mag slopen, dan ziet het er voor andere vakbonden ook niet best uit. In de derde plaats alle actievoerders: we kunnen niet accepteren dat bedrijven kunnen bepalen wanneer, waar en tegen wie we demonstreren en daartoe oproepen. En tenslotte eigenlijk iedereen: want wanneer we niet meer vrijuit mogen schrijven over onrecht, op websites of sociale media, dan betekent dat feitelijk het einde van onze vrijheid van meningsuiting.

De rechtszaak van 4 oktober is zodoende een aanval op ons allemaal: op werkers, vakbonden, activisten, journalisten en mensen die zelfstandig publiceren op internet. Daarom is het belangrijk om de barista’s, Horeca United en Doorbraak te steunen.

Steunen en solidariteit tonen kan door op woensdag 4 oktober te komen naar de rechtszaak (12:00 uur) en de solidariteitsbijeenkomst daaraan vooraf (11:00 uur), bij het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 in Den Haag. En door deze oproep verder te verspreiden. Daarnaast kun je een financiële bijdrage doen aan de strijd van de barista’s, Horeca United en Doorbraak door geld over te maken op bankrekening NL18 ASNB 0893 2094 30 van QAG Masius, onder vermelding van “Lupi-campagne”. Rechtszaken zijn niet goedkoop.

Eric Krebbers