13 december, Leiden: debat over woningnood en leegstand

Huizen voor mensen niet voor winst.
Huizen voor mensen, niet voor winst.

Op 13 december vindt in de Leidse Vrijplaats een debat plaats over woningnood en leegstand, met sprekers van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) en de Leidse Kraakgroep en verder een bijdrage van historicus Cor Smit. Tijdens de bijeenkomst komt het kraakverbod en ook de strijd tegen louche anti-kraakbureaus en precaire huurcontracten aan de orde.

Debat
Vrijdag 13 december
Vanaf 20:30 uur
Vrijplaats
Middelstegracht 36, Leiden

Niet alleen op het gebied van arbeid en uitkeringen is de flexibilisering en bestaansonzekerheid enorm toegenomen. Ook op het gebied van wonen worden bestaande rechten afgebroken en neemt de rechteloosheid toe. Flexwerkers, uitkeringsgerechtigden en huurders krijgen te maken met een neo-liberale afbraakpolitiek die de maatschappelijke toplaag bevoorrecht en de onderkant van de samenleving controleert, disciplineert, uitbuit en bestraft. Velen hebben er een gezamenlijk belang bij om te strijden voor verbetering van hun precaire levensomstandigheden. Dat vormt de achtergrond van deze discussiebijeenkomst.

De BPW is een strijdbare en snel groeiende belangenorganisatie van en voor precaire huurders. “Ben je onterecht of op akelige wijze je anti-kraakpand uitgezet? Al maanden een lekkend dak/geen verwarming/koude douche en loze beloften er wat aan te komen doen? Is je borg ingehouden om een absurde reden? Vind je dat je inmiddels zoveel betaalt aan je anti-kraakbureau dat er wel wat tegenover mag staan?”, aldus de BPW op de eigen website. De bond is opgericht om de woonrechten van anti-kraakbewoners en andere flexbewoners op te eisen. Dat is hard nodig, want zij kunnen zich niet of veel minder beroepen op de huurbeschermingsregels die voor reguliere huurcontracten gelden. Om rechteloosheid op het gebied van tijdelijk huren tegen te gaan dienen precaire huurders dan ook de handen ineen te slaan en door strijd van onderop hun woonrechten af te dwingen. De bond voert samen met precaire huurders actie tegen dreigende huisuitzettingen.

Stok achter de deur

In dat gevecht boekt de BPW opvallende successen, die aantonen dat protest loont. Neem de strijd van tientallen anti-kraakbewoners in Amsterdam Oost. Door jaren van uitstel van herstructurering waren daar vijf flats met sociale huurwoningen al meer dan tien jaar aan de reguliere verhuur onttrokken. Woningcorporatie Stadgenoot en anti-kraakbureau Anti-Kraak BV dreigden een paar jaar geleden de bewoners op straat te zetten. Stadgenoot wilde er huisvesting voor studenten van gaan maken. De bewoners weigerden echter om zomaar te vertrekken. De woningen zouden de komende vijf jaar niet gesloopt worden en zowel Stadgenoot als Anti-Kraak BV hadden beloofd dat de bewoners er tot aan de sloop mochten blijven wonen. De voorgelogen en daardoor woedende bewoners organiseerden zich in een belangengroep, hielden veel protestacties en kregen massale steun. Maar Stadgenoot hield koppig vol en dwong via de rechter uiteindelijk ontruiming af.

Een aantal dappere bewoners ging in hoger beroep. Met financiële en juridische ondersteuning konden ze een bodemprocedure voeren. Bijna drie jaar later stelde de rechter hen alsnog in het gelijk. De anti-kraaksituatie was niet “naar aard van korte duur”, maar betrof in feite een reguliere huursituatie, aldus de rechter. Daar horen dus ook de reguliere woonrechten bij. Met deze uitspraak lijkt anti-kraak, zeker van langere duur, meer op gelijke voet komen te staan met reguliere huur. Triest is wel dat de bewoners inmiddels al zijn ontruimd. Terugkeer naar hun woningen kan niet meer, omdat die al zijn verhuurd aan anderen. Maar Stadgenoot en Anti-Kraak BV zullen nu wel met een concrete schadevergoeding moeten komen. En veel bewonersgroepen hebben met de uitspraak in de hand een juridische stok achter de deur, als ze weggepest dreigen te worden door anti-kraakbureaus.

Harry Westerink