Hoofddoek af voordat je in de politiebus mag?!

Zaterdag 29 juni vond een demonstratie tegen politiegeweld plaats, voor en in de hal van het bureau aan de Burgemeester Patijnlaan. Uiteindelijk werden de demonstranten aangehouden en met de bus afgevoerd. Onze fractie heeft meerdere zorgelijke signalen ontvangen (videobeelden) met betrekking tot het surveilleren en registreren van deze demonstranten, voordat ze met de bus zijn afgezet in de buurt van het ADO-stadion. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Fatima Faïd de volgende schriftelijke vragen. Aan de voorzitter van de gemeenteraad. 1. Een van de demonstranten die deelnam aan het protest werd aangehouden. Voordat deze vrouw de bus instapte, moest zij haar hoofddoek afdoen. Vervolgens maakte de agent een foto van haar waarna zij de bus mocht instappen. Is het college ook op de hoogte van dit voorval? 2. Deze vrouw stond tijdens het protest buiten, voor het politiebureau. Waarom moet een vreedzame demonstrant gefotografeerd en geregistreerd worden in politiesystemen? 3. Meerdere demonstranten zijn gefotografeerd en geregistreerd. Met welk doel is dit gedaan, waar worden deze gegevens opgeslagen en hoe lang worden deze bewaard? 4. Onze fractie heeft de beelden van dit incident als schokkend ervaren. Het publiekelijk afdoen van een hoofddoek kan worden vergeleken met het staan in je ondergoed in een menigte. Hoe beoordeelt het college deze situatie? Deelt het college de mening dat dit een uiterst disproportionele en onnodige handeling is? 5. Deze manier van handelen van de politie lijkt in strijd met artikel 6 van de Grondwet (vrijheid van religie en levensovertuiging). Welke stappen gaat het college ondernemen om te onderzoeken of er sprake is van een schending van grondrechten? Onze fractie verwacht een antwoord van het college waarin daadwerkelijk verantwoordelijkheid wordt genomen, zonder verwijzing naar de klachtenprocedure van de politie voor “mensen die van mening zijn onheus bejegend te zijn door de politie”. Wij achten een dergelijke verwijzing onacceptabel gezien de ernst van deze zaak. 6. Welke maatregelen zal het college nemen om te voorkomen dat dergelijke incidenten in de toekomst plaatsvinden?

Fatima Faïd in Hoofddoek af voordat je in de politiebus mag?! (Haagsestadspartij.nl)