15 mei: Doorbraak-activist spreekt op bijeenkomst van Sierra Leoonse vluchtelingen

Een vrouw laat de scheermesjes zien die ze bij genitale verminking gebruikt.

Op zondag 15 mei houdt Doorbraak-activist Harry Westerink een praatje tijdens een bijeenkomst van de Sierra Leone Humanitaire Associatie Leiden (SLHAL).

Platform Vluchtelingenorganisaties Leiden
Hoflaan 169, Leiden
Zondag 15 mei, vanaf 16:00 uur

De bijeenkomst is bedoeld voor vluchtelingen met en zonder verblijfsrecht uit Sierra Leone en voor andere belangstellenden. Aan de orde komen onder meer het vluchtelingenbeleid en de inburgeringsplicht, de kritiek daarop, en de noodzaak om via zelforganisatie van onderop te strijden voor een rechtvaardige samenleving. Verder houdt SLHAL-lid Hawa Rahman een praatje over vrouwenbesnijdenis, een misdaad waar ze actie tegen voert. Ze roept Sierra Leoonse vluchtelingen in Nederland op om te stoppen met de traditie van genitale verminking. In Sierra Leone is de positie van vrouwen bijzonder zwaar. Het overgrote deel van hen is genitaal verminkt. Seksueel en ander geweld tegen vrouwen is aan de orde van de dag. Ook worden veel vrouwen het slachtoffer van mensenhandel, waarna ze gedwongen te werk worden gesteld, bijvoorbeeld in de seksindustrie.

De SLHAL is een zelforganisatie voor vluchtelingen uit Sierra Leone die in Leiden en omgeving wonen, en maakt deel uit van de landelijke koepelorganisatie Sierra Leone Centrale Unie Nederland. De SLHAL is bovendien aangesloten bij het Platform Vluchtelingenorganisaties Leiden.

Harry Westerink