20 mei: vakbondscafé over ouder worden in Amsterdam

Trainen om fit te blijven voor de strijd tegen de bezuinigingen.

Op 20 mei organiseert het vakbondscafé in Amsterdam de discussie “Hoe is het om oud te zijn of om oud te worden in Amsterdam?”

Vakbondscafé bij HTIB
1e Weteringplantsoen 2c, Amsterdam
Vrijdagavond 20 mei
Van 20:00 tot 22:00 uur

Sprekers:
Saar Boerlage, werkgroep koopkracht van de ANBO Amsterdam
Jaap Duppen, werkgroep mobiliteit van de ANBO Amsterdam
Maureen van der Pligt, gemeenteraadslid van de SP Amsterdam.

”Op dit moment is de situatie voor een grote groep ouderen in onze samenleving niet erg rooskleurig”, zo begint de oproep. “Voor degenen die zijn aangewezen op een AOW en een klein pensioen ligt de armoede op de loer. Voor die ouderen die heel sterk zijn aangewezen op hun sociale omgeving dreigt maatschappelijk isolement, en die volledig van zorg afhankelijk zijn lopen het risico op een mensonwaardig bestaan. We moeten hier wat aan veranderen en we moeten in actie komen tegen verdere verslechteringen die dreigen.

De koopkracht van ouderen daalt sterk. De AOW gaat nauwelijks omhoog en houdt geen gelijke tred met de inflatie. De mensen die een redelijk pensioen hebben, zien dat afbrokkelen en degenen die in de toekomst hun pensioen moeten ontvangen, worden gekort. Schandaliger nog is de situatie voor ouderen die sterk afhankelijk zijn van zorg. Die is de afgelopen jaren sterk teruggelopen en door de bezuinigingen op de AWBZ nog harder geraakt.

In Amsterdam zijn de zorginstellingen van Osira en Cordaan vaak zeer slecht in het nieuws. Osira staat op dit moment onder permanent toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en bij Cordaan heeft boos personeel actie gevoerd om meer mensen aan het werk te krijgen. Er is nauwelijks voldoende tijd om met mensen die niet incontinent zijn regelmatig naar de wc te gaan. Nu dragen deze ouderen 24 uur per dag een luier.

Wat doet de gemeente Amsterdam hieraan die daarvoor een zware verantwoordelijkheid draagt? Veel ouderen zijn de laatste jaren gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dat is beter voor hun welbevinden, hun gezondheid en voor de samenleving als geheel. Dat beleid dreigt door de bezuinigingen nu van tafel geveegd te worden. Want het openbaar vervoer in Amsterdam kan volgens de huidige regering wel met 40 procent minder toe. Hierdoor verdwijnen bussen en wordt de dienstregeling versoberd. Haltes gaan verdwijnen, loopafstanden worden groter en er komen meer staanplaatsen. Hierdoor ben je als oudere minder mobiel en vaak aangewezen op hulp van anderen. Belangrijke voorzieningen als buurthuizen gaan bijna overal weg: geen goedkoop bakje koffie, geen praatje, geen kaartje leggen, en geen yoga- of computercursus meer.

Het verhuizen naar een kleinere woning wordt voor velen welhaast onmogelijk gemaakt omdat er op dit moment bijna geen goedkope sociale huurwoningen meer bijkomen. Daarnaast wil minister Donner de huren in heel Amsterdam met 120 euro omhoog gooien voor verhuizende huurders, waardoor een derde van de sociale huurwoningen gaat verdwijnen naar de vrije sector. Waar geen huurbescherming geldt en de huurder vogelvrij is.

Dat accepteren we niet en dat vraagt om actie”, aldus de oproep. En dat kan Doorbraak alleen maar beamen.

Eric Krebbers