17-19 januari, Nijmegen, Groningen, Amsterdam: bijeenkomsten “Revolutionair organiseren van onderop, wat kan dat zijn?”

Hoe kunnen we vanuit de realiteit van vandaag een alternatief bouwen voor een nieuwe samenleving? Individualisme en uitbuiting tegengaan en solidariteit kweken, hoe kunnen we dat aanpakken terwijl veel mensen in onze buurten bezig zijn met overleven? Verzet tegen kapitalisme, de staat, patriarchale en racistische omstandigheden wordt vaak georganiseerd vanuit een radicaal-linkse of anarchistische beweging die soms groter is dan anders, maar vaak wordt gezien als een bubbel in plaats van wortels te hebben in de samenleving. Hoewel verschillende tactieken op hun eigen manier verschil kunnen maken, is grootschalige verandering uiteindelijk wat revolutionairen willen. Maar hoe – zonder nieuwe machthebbers te creëren? Wat zijn ideeën voor initiatieven die revolutionaire potentie hebben”, aldus de oproep op Indymedia.

“De stadsdeelbond Solidarisch in Gröpelingen is van mening dat voor revolutionaire verandering niet kan worden gestreden door een kleine radicaal-linkse scene, maar door een bredere, op klasse gebaseerde beweging. Daarom zijn ze al enkele jaren aan het organiseren in een van de armere wijken van Bremen. Hun doel is om een georganiseerde sociale beweging op te bouwen die geworteld is in arme wijken, waarin mensen zich organiseren om te vechten voor concrete verbeteringen in hun levensomstandigheden, maar ook voor een fundamentele verandering in de samenleving. Ze beschrijven hun praktijk als revolutionair basiswerk (revolutionäre Basisarbeit) met als doel het opbouwen van macht van onderaf als een middel voor fundamentele verandering. Met dit doel combineren ze juridisch advies met algemene vergaderingen, straatmobilisaties, onderwijs en de ontwikkeling van een cultuur van solidariteit.

Woensdag 17 januari, 19:30 uur
De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen

Donderdag 18 januari, 19:30 uur
Mutual Aid, Travertijnstraat 12, Groningen

Vrijdag 19 januari, 19:30 uur
MKZ, Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam

In een infotour tussen 15 en 19 januari 2024 in de steden Nijmegen, Groningen en Amsterdam doen activisten van Solidarisch in Gröpelingen verslag van hun concrete praktijk en ervaringen en over de theoretische overwegingen erachter. Meer informatie is te vinden op de website solidarisch-in-groepelingen.de en in de recente tekst ‘Changing society means building power from below – but how and with whom?‘ Een andere tekst zijn de ’11 Thesen’ (2016) die een van de theoretische achtergronden vormen voor de ontwikkeling van revolutionair basiswerk. En er is ook een boek verschenen over revolutionair basiswerk met daarin een interview met Solidarisch in Gröpelingen (‘Revolutionäre Stadtteilarbeit. Zwischenbilanz einer strategischen Neuausrichtung linker Praxis’).

De avond duurt twee uur en bestaat uit een praatje en een discussie. De voertaal is Engels, met Nederlandse vertaling als dat nodig is.”

Eric Krebbers