Logo.

Logo.

Op 19 oktober organiseert stichting Histori Bersama een bijeenkomst in Leiden om het in september gestarte onderzoek naar de koloniale oorlog in Indonesië kritisch tegen het licht te houden. Tijdens een onlangs gehouden kick off-bijeenkomst van de drie betrokken instituten bleek dat dat onderzoek wordt geleid vanuit een wit Nederlands perspectief.

Bijeenkomst
Donderdag 19 oktober
Van 19:00 tot 21:30 uur
Universiteit Leiden
Lipsius gebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden
Facebook
Voertaal: Engels

Histori Bersama is een online platform dat in 2016 werd opgericht met het idee om een “taalbrug” tussen Nederland en Indonesië te slaan. Vrijwilligers bieden vertalingen aan van artikelen uit Nederlandse en Indonesische media die zichtbaar maken hoe anders beide landen met de koloniale geschiedenis omgaan.

Uit de oproeptekst voor de bijeenkomst: “Omdat er serieuze vragen zijn gerezen wat betreft neutraliteit en onafhankelijkheid van het onderzoek, organiseert Histori Bersama op 19 oktober een bijeenkomst om de onderzoeksopzet puntsgewijs te bespreken. Hoofddoel is om het publiek allereerst meer informatie te bieden over waar het precies wringt. Vervolgens willen we daarbij suggesties doen hoe dit onderzoek naar de koloniale oorlog anders en beter kan worden aangepakt. Op dit moment wordt met diverse mensen uit het werkveld aan een open brief gewerkt. Deze zal na afloop van de avond bij de drie instituten en de betreffende ministeries worden aangeboden. De bijeenkomst is doelbewust in het Engels, zodat Indonesiërs die in Nederland verblijven ook kunnen aanhaken.”

Harry Westerink

Banner.

Banner.Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*