25 april, Leiden: manifestatie tegen dwangarbeid

Ballen gooien tegen de tronie van dwangarbeid-wethouder Jan-Jaap de Haan. Bij de vorige actie bij het Werkplein, twee jaar geleden.
Ballen gooien tegen de tronie van dwangarbeid-wethouder Jan-Jaap de Haan. Bij de vorige actie bij het Werkplein, twee jaar geleden.

In aanloop naar onze jaarlijkse 1 mei-viering organiseert Doorbraak in Leiden op 25 april een protestmanifestatie tegen dwangarbeid. Wij eisen bestaanszekerheid, en voor elk werk minimaal het minimumloon, een contract, arbeidsrechten en goede arbeidsomstandigheden. Zeer redelijke eisen, die echter voor de meeste politici tegenwoordig veel te ver gaan. Daarom moeten we hen onder druk zetten en die eisen samen afdwingen. Kom ook en doe mee!

Manifestatie
Vrijdag 25 april
Van 11:00 tot 12:00 uur
Werkplein, Stadsbouwhuis
Langegracht 72
Leiden
Facebook-event

Waarom dwangarbeid?

Het is of-of. Óf je werkt en dan krijg je minstens het minimumloon. Óf je hebt geen werk en dan heb je recht op een uitkering. Maar gemeenten dwingen ons nu om te werken op het niveau van een uitkering. Onder het regime van Sociale Zaken met z’n strafkortingen en onaangekondigde huisbezoeken. Natuurlijk kun je dat werk weigeren, maar dan heb je geen geld voor eten en een dak boven je hoofd. Een echte keuze heb je dus niet en daarom noemen we het dwangarbeid.

Elk uur werk dat gedaan wordt door een werkloze, kan niet meer gedaan worden via een betaalde baan. Zo laten gemeenten banen verdwijnen en creëren ze werkloosheid! Ze bezuinigen door mensen te ontslaan en hun werk daarna te laten doen door goedkope werklozen. Ook bedrijven krijgen werklozen toegeschoven, die ze na een paar maanden weer inruilen voor nieuwe. Bedrijven die al miljoenenwinsten maken, zoals supermarkten, uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven, profiteren gretig.

De dwangarbeid is ook bedoeld om mensen bang te maken die nog wel een normale baan hebben. Wees braaf en word niet ontslagen, want anders beland je in de dwangarbeid. Dat is de boodschap. En via de dreiging met dwangarbeid hopen gemeenten ook nieuwe werklozen te ontmoedigen om nog een uitkering aan te vragen.

Verzet

In veel gemeenten worden werklozen op een schandalige manier behandeld en uitgebuit. Angst voor strafkortingen of andere problemen weerhoudt veel dwangarbeiders van protest. Maar sinds een jaar of twee durven steeds meer werklozen hun ervaringen openlijk te delen. Bijvoorbeeld in Facebook-groepen, op de website van Doorbraak en in de zwartboeken van de FNV en het Amsterdamse actiecomité Dwangarbeid Nee. Overal in het land beginnen werklozen zich te verzetten tegen de dwangarbeid. Individueel door tegen te stribbelen of ronduit te weigeren. Maar ook georganiseerd. In meerdere steden zijn al comités opgericht, onder meer door Doorbraak. In Amsterdam en Leiden hebben dwangarbeiders zo al successen behaald. En ook de SP en de FNV worden steeds kritischer op dwangarbeid.

Lees het Leidse dwangarbeid-dossier voor meer info over de strijd in Leiden

Meedoen aan de strijd tegen dwangarbeid? Wil je je verhaal kwijt? Neem dan contact met ons op doorbraak@doorbraak.eu

Doorbraak