27 november, Leiden: waarschuwingsprotest tegen gemeenten en bazen die dwangarbeiders inzetten

Leids college kan de pot op met z'n dwangarbeid...
Leids college kan de pot op met z’n dwangarbeid…

Op woensdag 27 november organiseert Doorbraak in Leiden voor de deur van het lokale dwangarbeidcentrum DZB een protestmanifestatie. Die avond wordt in dat centrum de winnaar bekend gemaakt van de Eureka-prijs. Het protest is bedoeld als waarschuwing aan de directie om aan de prijswinnende baas geen dwangarbeiders ter beschikking te stellen. Alle geleverde arbeiders dienen vanaf dag 1 loon en een contract te krijgen. Weliswaar heeft wethouder Jan-Jaap de Haan dat onlangs, na druk van onderop, min of meer beloofd, maar wat diens toezeggingen waard zijn, bleek deze zomer. Hij moest toen toegeven dat een flink aantal bijstandsgerechtigden in zijn centrum veel langer werd gedwongen om gratis te werken dan hij met de gemeenteraad had afgesproken. Hij beloofde beterschap, maar sindsdien heeft Doorbraak alweer enkele werklozen gesproken die langer moeten dwangarbeiden. We zullen tijdens de prijsuitreiking buiten lawaai maken, zodat de ambtenaren en bazen binnen weten dat we hen op de vingers blijven kijken. Kom ook meedoen!

Protest tegen dwangarbeid
Woensdag 27 november
18:30 uur – 20:00 uur
Plein voor de DZB
Le Pooleweg 11, Leiden
(Of kom naar NS-station Leiden Lammenschans
gezamenlijk vertrek 18:10 uur,
10 minuten lopen, zie kaartje onderaan)
Facebook-evenement

Doorbraak wil met het protest een waarschuwing afgeven aan alle aanwezige gemeente-ambtenaren en bazen, en al hun collega’s in het land: wie dwangarbeiders inzet, zal problemen krijgen! We gaan jullie “reïntegratiecentra” onbeheersbaar maken en jullie bedrijven imagoschade toebrengen. Want we laten jullie ons recht niet afpakken, ons recht op regulier werk met fatsoenlijke lonen, contracten en arbeidsrechten.

De gemeenten en bedrijven moeten zich niet vergissen: onze beweging tegen dwangarbeid groeit snel, net als de werkloosheid. Meer en meer werklozen gaan zich verzetten tegen dwangarbeid, er worden comité’s opgericht, vakbonden gaan zich ermee bemoeien en er komen kritische rapporten uit. Steeds meer mensen worden gedwongen om te werken voor hun uitkering, als “tegenprestatie” of “om te leren werken”. En nu lijkt het hek helemaal van de dam met de beslissing van de regering om alle werklozen in principe te verplichten tot een “tegenprestatie”.

T-shirts

Doorbraak wilde ook meedingen naar de Eureka-prijs, en diende een plan in. Maar we werden in een vroeg stadium geweerd. Ons plan was om in het centrum propagandamateriaal te gaan maken tegen dwangarbeid. Ondanks de afwijzing zijn we toch aan de slag gegaan met het maken van dat materiaal. Tijdens het waarschuwingsprotest willen we de eerste serie t-shirts demonstreren.

Doorbraak houdt de gemeente en de bazen in Leiden al ruim twee jaar goed in de gaten. We hebben contact met enkele medewerkers van het centrum en met veel dwangarbeiders, die ons precies doorgeven wat er binnen gebeurt. Dat bevalt de gemeente en de directie van het centrum helemaal niet, en daarom probeert men ons tevergeefs met alle mogelijke middelen bij de dwangarbeiders weg te houden: van dreiging met fysiek geweld tot gebiedsverboden. Maar we laten ons natuurlijk niet intimideren.

Aftrap

We weten precies welke bedrijven en instellingen in de Leidse regio misbruik maken van de gratis arbeid van werklozen. Tot nu toe hebben we één keer de naam van zo’n bedrijf bekend gemaakt (Sensabeads). Dat zag zich meteen genoodzaakt om afstand van de DZB te nemen. Met onze acties en publicaties hebben we sowieso al aardig wat succesjes behaald, maar we zijn er nog lang niet natuurlijk. Met de protestwaarschuwing geven we de aftrap voor de verdere intensivering van ons verzet.

Doorbraak

Kaartje
Kaartje: A is het station Lammenschans en B het dwangarbeidcentrum.