30 mei, overal in Den Haag: #Voor14-krijtactie ter ondersteuning van mensen met een uitkering

Krijtleus bij een actie van DwangArbeid Nee Groningen op 26 april 2016.

Op zaterdag 30 mei gaan activisten van #DenHaagvoor14 in kleine teams op stoepen en straten krijten ter ondersteuning van mensen met een uitkering. #DenHaagvoor14 maakt deel uit van de landelijke campagne Voor 14, een initiatief van de FNV en anderen voor een hoger minimumloon van minstens 14 euro per uur en voor hogere uitkeringen. “Naast een hoger minimumloon van minstens 14 euro eisen wij ook dat de bestaande koppeling tussen het minimumloon en de uitkeringen in stand blijft, zodat ook de uitkeringen omhoog gaan als het minimumloon stijgt”, aldus #DenHaagvoor14, die ook anderen oproept om op 30 mei in kleine teams te gaan krijten voor een hoger minimumloon en hogere uitkeringen.

De oproep vervolgt met: “Mensen met een minimuminkomen, zoals een bijstandsuitkering of een andere uitkering, hebben te weinig geld om behoorlijk van te kunnen leven. Aan het einde van ons inkomen hebben we steeds een stuk maand over. De vaste lasten nemen toe, de boodschappen worden duurder, de zorgkosten stijgen, alles kost meer geld, maar onze uitkeringen worden steeds minder waard. Onze koopkracht is er sinds veertig jaar maar liefst twintig procent op achteruit gegaan. De rijken worden rijker en de armen armer. Het aantal miljonairs en miljardairs neemt steeds meer toe. Tweederde van de taart van Nederland, de taart van rijkdom en welvaart, wordt opgevreten door de rijkste tien procent van de bevolking. Voor mensen met een minimuminkomen blijven er alleen maar wat kruimels van die taart over. Wij willen een fatsoenlijk stuk van die taart.”

Zaterdag 30 mei
Overal in Den Haag
Facebook

“De machthebbers proberen met een verdeel-en-heerspolitiek de betaald werkenden en de baanlozen tegen elkaar uit te spelen, en ook de witte mensen tegenover de bruine en zwarte mensen. Wij hebben geen zin in het systeem van trappen naar beneden en likken naar boven. Wij eisen een vangnet voor iedereen die niet kan voorzien in het eigen levensonderhoud, dus ook voor al die mensen die hun betaalde werk verliezen vanwege de coronacrisis.

Wij roepen uitkeringsgerechtigden en werkenden met een minimumloon op om zich aan te sluiten bij de beweging Voor 14. Samen staan we sterk en samen kunnen we vechten voor een betere wereld. Zoals we alleen samen de coronacrisis kunnen bestrijden, zo kunnen we alleen samen een menswaardig bestaan voor iedereen opbouwen.

Doe mee met de krijtactie op 30 mei in Den Haag! Vorm zelf een klein team van krijters, hou anderhalve meter afstand van elkaar, bedenk leuzen ter ondersteuning van uitkeringsgerechtigden en ga aan de slag in je eigen buurt of elders. Voorbeelden van teksten die kunnen worden gekrijt: ‘Minimumloon en uitkeringen omhoog’, ‘Ook zonder baan eisen wij een menswaardig bestaan’, ‘Stop stigmatisering en criminalisering van baanlozen’ en ‘Koppeling tussen minimumloon en uitkeringen moet blijven’.”

Harry Westerink