Baanlozen storten hun hart uit bij strijdbare Groningse actievoerders tegen dwangarbeid

Logo.
Logo.

Vanochtend hebben ongeveer vijftien leden en sympathisanten van DwangArbeid Nee Groningen (DANG), waarin ook Doorbraak meedoet, een “pik het niet”-actie gevoerd bij het Groningse Werkplein aan het Uitbuiterplein. De actie was gericht tegen dwangarbeid, maar ook tegen het verdere repressieve regime dat baanlozen wordt opgelegd.

Tijdens het uitdelen van flyers spraken de actievoerders veel bijstandsgerechtigden aan die naar Sociale Zaken gingen. Sommigen vertelden meteen waar ze precies voor kwamen, en welke problemen de gemeente voor hen veroorzaakte. Onderdeel van de actie was het mobiele juridische DANG-spreekuur, en dat kon hen in sommige gevallen meteen van enig advies voorzien. Enkelen kwamen later opgelucht naar buiten, anderen bleken boos op de gemeente. Opvallend was dat enkele baanlozen vertelden over dwangarbeidtrajecten zoals die staan beschreven in “Het grote dwangarbeid-overzicht”. Onder meer dat ze met bussen naar Zwolle waren vervoerd om gratis aan de slag te gaan met postbezorging bij PostNL. Ze vertrokken elke dag ’s morgens al om half zeven en waren pas om zeven uur ’s avonds weer terug thuis.

Spandoek, straatnaambord en verbodsbord.
Spandoek, straatnaambord en verbodsbord.

Het weer was niet al te slecht, met af toe zelfs een zonnetje, maar toch besloot het spreekuur zich onopvallend naar binnen te verplaatsen. Ruim een uur lang kregen baanlozen dus in het hol van de leeuw advies over hoe zich de gemeente van het lijf te houden.

Overal groepjes actievoerders in gesprek op het Uitbuiterplein.
Overal groepjes actievoerders in gesprek op het Uitbuiterplein.

Een gemeente-ambtenaar vertelde buiten dat ze als baanloze zelf ook eerst dwangarbeid had moeten verrichten, en later een baan bij de gemeente had weten te bemachtigen. Een onthullend verhaal, maar vooral opvallend was dat ze zelf het begrip “dwangarbeid” gebruikte.

De problemen waar de baanlozen tegen aanliepen, werden meteen in de vorm van leuzen op de staat gekrijt, zoals je hieronder kunt zien.

Eric Krebbers

Bijstand is een recht, geen gunst!
Bijstand is een recht, geen gunst!
Jetta Klijneersma.
Jetta Klijneersma.
Meer uitkering, minder dwang.
Meer uitkering, minder dwang.
Pik het niet.
Pik het niet.