Advocaat etnisch geprofileerd door de politie

Yassine Bouchikhi meldde zich op 4 september om 19:00 uur bij de bureau aan de Balkengracht in Assen. Een van de dienstdoende agenten liet hem binnen en lichtte volgens het proces-verbaal direct de hulpofficier van justitie in “over de gang van zaken”. Daarnaast meldde de verbalisant: “… dat bij mij het gevoel rijst dat er meerdere dingen fout gaan. En mij afvraag of deze Advocaat Bouchikhi wel daadwerkelijk advocaat is.” Onduidelijk is wat precies fout ging en waarom de agente eraan twijfelde dat Bouchikhi advocaat is. “Frappant vind ik dat ze die conclusie trok toen ze me zag, nog voordat ze mijn naam had gehoord of mijn advocatenpas had gezien”, zegt Bouchikhi. De verbalisante vroeg Bouchikhi na binnenkomst zijn advocatenpas af te geven. In het proces-verbaal meldt ze dat ze zich afvroeg of de pas wel echt was. “Dit is de originele pas”, reageert Bouchikhi. “Ik heb nog nooit eerder gehoord dat er iets mis zou zijn.” De advocatenpas overtuigde de agente nog niet, waarna ze een zoektocht via Google startte. In eerste instantie kon zij geen website vinden waarop hij als advocaat vermeld stond, maar later vond ze alsnog bouchikhi.nl. De hulpofficier heeft vervolgens in het Basisvoorziening Handhaving-systeem (BVH) het A-nummer gecontroleerd, gezegd dat het cliëntenbezoek kon plaatshebben en “dat wij aan mogen nemen dat het klopt dat deze meneer wel daadwerkelijk advocaat is”. Waarom niet direct op basis van het A-nummer in het BVH is gezocht of de agente de naam Bouchikhi niet via advocatenorde.nl heeft gecontroleerd, kon de politie Noord-Nederland niet vertellen.

Nathalie Gloudemans-Voogd in Advocaat doet aangifte van discriminatie tegen politie (Advocatenblad)