Alternatieve troonrede 2020 van #voor14 (video)

De integrale tekst van de alternatieve troonrede van #Voor14, zoals die vandaag is uitgesproken door Khadija Tahiri op het Plein in Den Haag.

Geachte leden van de maatschappij,

Vandaag schrijft ons land geschiedenis. Dit wordt een rede van hoop en progressie. Een vooruitblik op het beleid zoals wij, diverse inwoners van Nederland, dit de komende jaren willen zien.

Wij leven in een land dat wordt gezien als een van de beste ter wereld om in te wonen. Echter, de regering erkent dat het geld, de macht en de privileges voornamelijk geconcentreerd zijn bij de rijkste 10 procent. Zij bezitten twee derde van al het vermogen en zijn verantwoordelijk voor 50 procent van de CO2 uitstoot. Reeds sinds decennia wordt het beleid bepaald door degene met de dikste portemonnee.

Geachte leden van de maatschappij, ik vraag jullie:

Moet er meer of moet er minder worden geluisterd naar de superrijken?

Moet er meer of moet er minder worden geluisterd naar de grote bedrijven?

Moet er meer of moet er minder geld naar de top?

Okay, dan gaan we dat samen regelen!

Het publieke debat zal gedomineerd worden door de gewone mens en zal gaan over hun behoeften. Het kabinet erkent dat racisme en discriminatie verdeeldheid zaaien en haat oogsten. Samen vormen wij de maatschappij. Vanaf nu erkent de regering dat een strijd voor een beter leven vraagt dat wij samenwerken met minderheden en onderdrukten. Zodat wij samen de macht vormen en onze rijkdom eerlijk kunnen verdelen.

Geachte leden van de maatschappij, ik vraag jullie:

Willen jullie meer of willen jullie minder discriminatie?

Willen jullie meer of willen jullie minder racisme?

Willen jullie meer of willen jullie minder ongelijkheid?

Okay, dan gaan we dat samen regelen!

Respect wordt de basis in het regeerakkoord. Tijdens de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden wie de maatschappij draaiende houdt. Schoonmakers, zorgwerkers, postbodes en vakkenvullers. Allen onmisbaar, en vanaf nu gaat iedereen fatsoenlijk betaald krijgen. Het kabinet stelt per direct een minimumloon in van ten minste 14 euro bruto. Hiermee geven we daadwerkelijk waarde aan waardering en gaan 2,2 miljoen werkenden erop vooruit. De koppeling met de uitkeringen zal worden behouden. Zodat ook minima en ouderen fatsoenlijk rond kunnen komen. We bannen armoede uit en mensen gaan leven in plaats van overleven.

Een vast contract wordt de norm, zodat werkers weer zekerheid ervaren en niet langer als wegwerpartikel worden gezien. De AOW-leeftijd wordt weer 65 jaar, zodat je als werker veilig je pensioen kunt halen. De zorg wordt gratis en voor iedereen toegankelijk. De huren gaan omlaag en er komen meer huizen, daar speculeren we niet op, dat gaan we gewoon doen. Studeren wordt gratis en dus toegankelijk voor mensen met een lager inkomen, zo investeren wij in de kenniseconomie.

Geachte leden van de maatschappij, ik vraag jullie:

Willen jullie meer of willen jullie minder waardering?

Willen jullie meer of willen jullie minder respect?

Willen jullie meer of willen jullie minder geld in jullie koffer?

Okay, dan gaan we dat samen regelen!

Het beleid zal in al zijn facetten gericht zijn op een eerlijke en duurzame samenleving. Over 10 jaar zal het overgrote deel van onze energie uit duurzame bronnen komen. Vluchtelingen beschouwen wij vanaf heden als mensen en wij gaan ten minste 1.000 mensen uit Moria opnemen, zonder compromis. De politiek zal voor minstens de helft uit vrouwen bestaan teneinde een gelijke afspiegeling van de maatschappij te vormen. En het kabinet geeft een winstwaarschuwing, vanaf nu zal winst eerlijk fiscaal worden belast. Iedereen zal een eerlijk deel betalen. Met iedereen bedoelt de regering ook iedereen, dus ook Marcel Boekhoorn, John de Mol en Maxima, de koningin.

Met dít beleid komen we tot een eerlijke verdeling, een schoon milieu, een liefhebbende en respectvolle maatschappij, ongeacht afkomst, kleur, geloof, gender of seksuele voorkeur. Samen gaan we er een fantastische maatschappij van maken!!!

Lang leve de macht aan de mensen!

Hoera hoera hoera!!