Botsing tussen liberalen en conservatieven in aardbeiconflict

Als je voor het zware plukwerk betaald kreeg als een gemiddeld manager, dan zou er geen schaarste zijn aan arbeiders.
Wie moet de aardbeien plukken die staan weg te rotten? Deze vraag blijft de gemoederen binnen de VVD flink bezighouden. VVD-minister Henk Kamp van Sociale Zaken weigert halsstarrig om voor dat werk vergunningen te geven aan Bulgaren en Roemenen. Maar VVD-fractievoorzitter Gerard Huijpen in de gemeente Halderberge roept de hele Brabantse regio op tot actie tegen “de onzakelijke maatregel” van de minister.

Het interne VVD-conflict heeft een ideologische basis. Het gaat namelijk om een gevecht tussen de liberale en de conservatieve fractie binnen de klasse van kapitaalbezitters en hun handlangers. De liberalen willen dat bazen overal ter wereld arbeiders moeten kunnen ronselen die maximaal ingezet en uitgebuit kunnen worden om zoveel mogelijk winst uit hen te persen. De conservatieven kiezen er onder het motto “eigen arbeiders eerst” liever voor om Nederlandse werklozen voor het karretje van de ondernemers te spannen. De vraag is nu wie dit gevecht gaat winnen: de VVD-ers die meer letten op het materiële winststreven en het ondernemersrisico, of de VVD-ers die de voorrang geven aan de immaterële disciplinering van werklozen en de beheersing van migratie.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het niet kunnen dat Kamp zijn beleid tijdens het oogstseizoen aanscherpt. Ook werkgeversorganisaties willen een minder streng toelatingsbeleid voor bruikbare en gewenste arbeidsmigranten. Maar de PVV en de PvdA steunen Kamp.

Het beleid van de minister zou wel eens in strijd kunnen zijn met Europese regels. De Europese Commissie onderzoekt dat momenteel. Bij het ondertekenen van het Europese toetredingsverdrag mochten de andere EU-landen besluiten om de Bulgaren en Roemenen voor een vastgestelde periode te weren door hen de vereiste werkvergunningen te weigeren. Maar die afspraken mochten daarna niet weer veranderd en aangescherpt worden.

Haha, ruzie in de VVD!
Kamp heeft de aardbeienkwekers inmiddels toegezegd dat het ministerie van Sociale Zaken en de uitkeringsinstantie UWV hen gaat helpen met het zoeken van geschikt personeel voor het plukken van aardbeien. De minister heeft er groot belang bij om koste wat het kost vast te houden aan zijn lijn van “eigen werklozen eerst”. Daarmee stelt hij zijn eigen conservatieve achterban tevreden, en komt hij ook tegemoet aan de eisen van de rechts-populistische “gedoogpartner” van het kabinet. Het valt dan ook te verwachten dat Kamp de druk op uitkeringsgerechtigden flink zal verhogen om hen massaal de aardbeienkwekerijen in te jagen. Zo kan hij bewijzen dat “we” die Bulgaarse en Roemeense “gastarbeiders” kunnen missen als kiespijn. Dwangarbeid is een van de middelen waarmee werklozen verplicht kunnen worden om zwaar en eentonig werk te doen, ongeacht hun werkervaring en opleidingsniveau. Als stok achter de deur kan het ministerie en de UWV dreigen met stopzetting van of korting op hun uitkering.

Harry Westerink