Categorie: Criminalisering

Criminalisering

Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van journalist Serdar Karakoç

Het is een groot schandaal dat journalist Serdar Karakoç op verzoek van Duitsland op 23 mei door de Nederlandse politie is aangehouden en gearresteerd. Journalist Serdar Karakoç leeft al 23 jaar als politieke vluchteling in Nederland. Onze vriend die voor de krant Özgür Gündem en diverse Koerdische kranten en televisiekanalen werkt, wordt al 35 jaar blootgesteld aan allerlei vormen van

Verder lezen Reageren?

Leeuwarder wethouder Jacobse reist al draaiend terug in de tijd

Al ruim twintig jaar lang heeft Leeuwarden een best vooruitstrevend graffitibeleid. Er zijn verschillende plekken in de stad waar graffiti is toegestaan, beheerd door Graffiti Platform Leeuwarden dat op de eigen website nog meldt: “Met z’n allen maken we onze stad aantrekkelijk door het maken van openbare kunst en werken we, samen met de gemeente, aan een innovatief graffitibeleid met

Verder lezen Reageren?

Dick Schoof: een premier voor alle Nederlanders?

Gedurende zijn loopbaan heeft Dick Schoof in verschillende hoedanigheden voor het ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt. Sinds 2020 is hij er secretaris-generaal (SG), de hoogste ambtenaar. Het ministerie ontving in 2021 van Bits of Freedom de Big Brother Awards Oeuvreprijs. Voor een scala aan privacyinbreuken, maar ook voor het nalaten om op te komen voor de rechtsbescherming van burgers.

Verder lezen Reageren?

Gemeente Hengelo verbiedt XR over Palestina te praten tijdens flyeren

Neemt de gemeente Hengelo alvast een voorschot op de komende repressie onder het nieuwe bruine kabinet? Wil men uitproberen hoe ver men kan gaan met verbieden? Een wit voetje halen bij Wilders en zijn kornuiten? Dit schreef XR Twente zojuist op Twitter: Vandaag flyert XR Twente in Hengelo. Actie aangemeld bij gemeente. We krijgen deze compleet bizarre voorwaarde opgelegd: “Er

Verder lezen 1 Reactie

Over actievoeren, draagvlak en nodeloze bezorgdheid

Acties en actievoerders vinden maar matige steun uit de bevolking. Met dat fameuze draagvlak wil het maar niet vlotten, en juist hardere actievormen maken het vinden van zulk draagvlak niet makkelijker. Maar dat geeft ook niet, want het gaat uiteindelijk niet om de populariteit van de actievoerders en hun acties. Het gaat om het beoogde effect. Het ging er de

Verder lezen Reageren?

Het hoofdlijnenakkoord en de actiebeweging

In het hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB staan voor zover ik kan zien een aantal afspraken die op mogelijke inperkingen van de actiebeweging wijzen. Ik zal ze hier kort aanwijzen en bespreken en hoop dat dit zal bijdragen aan een bredere discussie en verzet. Ten eerste is er de volgende specifieke paragraaf over demonstraties. “Er

Verder lezen 1 Reactie

“Wij zien onze ervaringen in Polen als een les dat we altijd het recht op protest moeten waarborgen”

Toen het Poolse Constitutionele Tribunaal in 2020 een vonnis publiceerde dat abortus verbood, hielden Polen en heel Europa hun adem in en keken toe hoe de toen heersende Wet en Rechtvaardigheidspartij reageerde op deze impuls die onze samenleving op zijn grondvesten deed schudden. Het was vanaf het begin duidelijk dat het autoritaire karakter van de regering, samen met de beschikbare

Verder lezen Reageren?

Neither peaceful, nor de-escalating

We are a group of activists who were involved in the occupation of the Maagdenhuis in 2015. We see that the current pro-Palestine protests at UvA took off rapidly, but that the institutions and a part of the activist-movement are now openly calling for de-escalation. Behind this dynamic, we recognise a number of repressive tactics that caused great damage during

Verder lezen Reageren?

Noch vreedzaam, noch deëscalerend

Wij zijn een groep activisten die betrokken zijn geweest bij de Maagdenhuisbezetting van 2015. We zien dat de huidige pro-Palestina protesten aan de UvA een hele snelle vlucht hebben genomen, maar dat er nu zowel vanuit instituties als vanuit een deel van de actievoerders openlijk wordt opgeroepen tot deëscalatie. Achter deze dynamiek herkennen wij een aantal repressieve tactieken die ten

Verder lezen Reageren?

Precies voor zulk politiegeweld als deze week is Nederland vorig jaar Europees op de vingers getikt

Een tentenkamp en bezetting van de Universiteit van Amsterdam werden bijzonder snel en met veel geweld door de politie beëindigd. In november 2023 werd Nederland (en in het bijzonder Amsterdam) op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voor gewelddadig optreden tegen demonstranten. Ze hebben klaarblijkelijk niets geleerd. Een artikel over geweld en de

Verder lezen 1 Reactie