De 80/20-campagne: in solidariteit met Inheemse gemeenschappen in Suriname

Inheemse gemeenschappen in Suriname worden, als een van de laatste landen in Zuid-Amerika, niet erkend door de overheid. Verder heeft de Surinaamse overheid de befaamde Kaliña-Lokono rechtszaak verloren, waarmee duidelijk wordt dat mensenrechten geschonden worden en dat de staat wettelijk verplicht is om deze uitspraak na te leven. De Surinaamse staat heeft echter tot heden dit nagelaten en werd bijvoorbeeld in februari 2016 door het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten op de vingers getikt over deze kwestie. Het orgaan oordeelde namelijk dat de Surinaamse staat de wettelijke erkenning van de grondrechten van de Inheemse bevolking niet goed heeft geregeld. Inheemse bevolkingen hebben te maken met voortdurende ontheemding, verlies van land, vernietiging van ecosystemen door mijnen en vervuiling van rivieren. De Inheemse bewoners vragen om erkenning, maar worden structureel onderdrukt. Zo zijn ze afhankelijk van de visvangst, maar is het water sterk vervuild met cyanide en kwik door de goudmijn, onder andere in de buurt van het dorpje Pikin Saron.

Aralez in De 80/20 Campagne: In Solidariteit met Inheemse Volkeren in Suriname (Stichtingaralez.com)