28 oktober, Den Haag: woonprotest

Op 28 oktober voert Woonprotest in samenwerking met De Beweging actie in Den Haag tegen de wooncrisis, de vastgoedindustrie, het wanbeleid van de overheid en de ambitieloze plannen van de meeste politieke partijen. Aan het protest zijn vijf eisen verbonden: 1. bouw alleen betaalbaar en sociaal, 2. onteigen alle private grootgrondbezitters en huisjesmelkers, 3. schaf het kraakverbod af, 4. stop alle jaarlijkse huurverhogingen, en 5. reguleer alle huur.

Uit de oproeptekst op de site van Woonopstand, de landelijke coalitie van woonactiegroepen: “Terwijl dakloosheid en de wachtlijsten voor sociale huur blijven toenemen, financiert het rijk vooral de bouw van villawijken, luxe woontorens en schamele containerwoningen. Er wordt te weinig ingezet op de betaalbare en vaste woningen die nodig zijn om de wooncrisis op te lossen. Projectontwikkelaars en grondbezitters wagen zich in veel gevallen aan grondspeculatie, en stellen ten behoeve van hun winsten de bouw van woningen bewust uit als de grondprijzen te laag zijn. Op deze manier profiteert een complex van projectontwikkelaars, grond- en vastgoedbezitters en huisjesmelkers van de schaarste.

Zaterdag 28 oktober
Vanaf 13:00 uur
Koekamp, Den Haag

Dat systeem is onrechtvaardig en onhoudbaar. De overheid moet regie nemen om het belang van huurders en woningzoekenden voorop te stellen en niet de winsten van de vastgoedindustrie. Op naar een democratische, eerlijke en toegankelijke volkshuisvesting!”

Harry Westerink