De Vries en Verburg: verantwoord een gezinsgevangenis bouwen?

Zoals AAGU eerder publiceerde gaat het bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk de nieuwe permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bouwen. Een nadere blik op de achtergronden van De Vries en Verburg werpt de vraag op hoe het bedrijf deze werkzaamheden kan rijmen met het imago dat men uitstraalt. Vanuit een nadrukkelijk christelijke indentiteit zet men zich in voor (internationale) maatschappelijke en sociale projecten. “Wij willen mensen helpen die dat nodig hebben”, aldus medewerker Timo Stuij, die nota bene zelf ook betrokken is bij de bouw van de gezinsgevangenis (…) “Iets betekenen voor de naaste dichtbij en ver weg”, verwoordt Jan Verburg, directeur van Burgland Groep, het MVO-beleid van de groep. Men benadrukt daarbij steeds de christelijke identiteit. Directeur Jan Boer haalt graag de bijbelse opdracht ‘draagt elkanders lasten’ aan. “Duurzaam en zorgzaam” is de centrale slogan in het bedrijfsplan, want “[w]e zijn er uiteindelijk allemaal bij gebaat dat we op een duurzame manier met deze aardbol omgaan.” Bas Stuij, planontwikkelaar en directielid, is gemachtigde namens De Vries en Verburg inzake de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis. Hij is ook “oudste” bij de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom. Deze noemt als een van de kernpunten van haar geloof: “Iedereen is gelijkwaardig voor God.”

AAGU in De Vries en Verburg: verantwoord een gezinsgevangenis bouwen? (AAGU)