Desinformatie SP Amsterdam over reïntegratie en dwangarbeid

Werkelijk zeer slechte partijpropaganda en desinformatie van de SP Amsterdam over de feitelijke rechten en plichten van werklozen. De suggestie wordt gewekt dat er iets fundamenteel gaat veranderen, namelijk dat er geluisterd wordt naar de voorstellen van de werkloze. En dat met zijn voorstellen rekening wordt gehouden. Dat gebeurt nu af en toe ook al, bij een goeie klantmanager. De suggestie wordt zelfs gewekt, dat er een ‘omkering’ is in het beleid. Geklets. De klantmanager beslist over de kortste weg naar werk, de gemeente bepaalt. Dat blijft zo. Bij een eventueel meningsverschil heb je maar weinig juridische mogelijkheden om het bij de rechter aan te vechten. Vaste jurisprudentie is: de gemeente bepaalt. Pas achteraf, als je al een strafkorting hebt gekregen heb je mogelijkheden. Dat blijft precies net zo. En het gaat dus om de kortste weg naar werk. Rechten van de werkloze zijn in het nieuwe college niet uitgebreid, bijvoorbeeld dat je er recht op hebt dat de afspraken op papier komen te staan in een contract over de duur, de inhoud en het doel van het reïntegratieplan. Dit is werkelijk zeer slecht omdat de werklozen nu gaan denken: o, ik heb op de SP-website gelezen dat ze mijn voorstellen moeten aannemen, ik ga maar eens een flinke strijd aan met de klantmanager. Werklozen worden met deze propaganda volledig op het verkeerde been gezet. In plaats van te focussen op een vage “cultuuromslag” bij de DWI (laat me niet lachen) moeten de baanlozen via het beleid meer instrumenten in handen krijgen om hun positie tegenover een rigide uitvoeringsorganisatie te verdedigen. De SP gaat toch niet haar meningsverschillen met de DWI en de collegepartijen uitvechten over de ruggen van de werklozen?

Piet van der Lende over Amsterdam helpt werkzoekenden aan perspectiefbanen (SP Amsterdam)