Een scalp, een brief en een verachtelijk Trouw-artikel

Je hebt het dus over een “indianenstam” van een kleine tweehonderdduizend mensen. Als zo ‘n grote bevolkingsgroep geen donkere huidskleur zou hebben en in Europa zou wonen, dan noemden we ze geen stam maar een volk. Of noemen we de ruim driehonderdduizend IJslanders soms een Europeanenstam? Je ziet dit meer: de Masai, een bevolkingsgroep die woont in Tanzania en Kenya, worden ook wel eens als een ‘stam’ aangeduid. Het betreft hier negenhonderdduizend mensen. Dat zijn er enkele honderdduizend meer dan het aantal mensen in de Balkanstaat Montenegro Maar niemand duidt de ruim zeshonderdvijftigduizend Montenegrijnen aan als ‘volksstam’. Aan de omvang van een bevolkingsgroep ligt het niet. Afgezien van huidskleur en afkomst is er geen verschil tussen wat in het ene geval een volk wordt genoemd en in het andere een stam, of het moet politieke zelfstandigheid zijn. Maar geloven we echt dat de Ojibwa en de Masai opeens geen stam meer genoemd zouden worden als ze over een eigen staat zouden beschikken? Worden de Basken – net als de Masai en de Ojibwa wonend in twee landen, zonder een eigen staat – een ‘stam’ genoemd om die reden? Nee dus. Hoe achtergesteld hun positie ook mag zijn, ze zijn (gedefinieerd als) wit, dus zijn ze een volk en geen stam. Zo diep zit racisme in het taalgebruik verankerd.

Peter Storm in Een scalp, een brief en een verachtelijk Trouw-artikel (Ravotr)