Flyeractie tegen Zwarte Piet in kantine van publieke omroep NTR

Gisteren zijn we met zes mensen van onze groep “NTR komt niet over de brug” in Hilversum op het mediapark geweest om in het NTR-gebouw flyers uit te delen aan de aanwezige medewerkers. Met deze flyers werd opnieuw gewezen op de rol van de NTR bij het in stand houden van de racistische karikatuur Zwarte Piet en werd medewerkers gevraagd zich hiertegen uit te spreken.

Rond het middaguur kwamen we de ruime kantine binnen die op dat moment vol zat met mensen die zaten te lunchen. Ook was er een constante stroom van mensen, mensen die door elkaar liepen, wat te eten gingen halen of juist een plek zochten om te gaan eten. Nadat we onze “Zwarte Piet is racisme”-shirts tevoorschijn hadden getoverd, hebben we verspreid over de ruimte de flyers uitgedeeld. Verreweg de meeste aanwezigen namen de flyer met interesse aan, een paar mensen gaven aan geen flyer te willen en een enkeling verfrommelde hem. Sommigen lieten weten mee te zullen lezen bij de persoon naast zich. De reacties waren overwegend positief. Veel mensen leken het ermee eens te zijn dat Zwarte Piet weg moet. Enkele van de andere reacties waren: “Zwarte Piet uit het Sinterklaasjournaal? Dat wordt tijd!”, “Ja, dit soort acties kun je verwachten, als er niets verandert!” en “Het actieseizoen is weer begonnen”.

Na ongeveer vijf á tien minuten werd ons door een beveiliger en een paar aanwezigen verzocht het gebouw te verlaten en zijn we vertrokken. Inmiddels hadden we de meeste aanwezigen een flyer kunnen geven, waardoor we uiteindelijk ruim honderd flyers hebben uitgedeeld. Bij het weggaan ontstond er wat discussie met een aantal medewerkers, waarbij een van hen zelfs handtastelijk werd.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde actie. We hebben veel mensen bereikt die bij de NTR betrokken zijn, en we hebben de druk op de NTR opnieuw opgevoerd. Het is nu aan de medewerkers om zich ook daadwerkelijk uit te spreken. Maar bovenal is het aan de NTR zelf om nu eindelijk eens afscheid te nemen van de racistische karikatuur!

Hier de integrale tekst van de flyer die we uitdeelden:

“Voor de NTR is het maatschappelijke debat over Zwarte Piet een verdienmodel. De makers van het Sinterklaasjournaal lijken te denken: hoe meer debat, hoe meer aandacht voor ons programma. Maar wij willen geen debat, wij willen dat de racistische karikatuur wordt afgeschaft.

In 2018 suggereerde de NTR dat Zwarte Piet zou verdwijnen uit het Sinterklaasjournaal, maar later bleek de figuur daar nog steeds onderdeel van te zijn. Het Sinterklaasjournaal promootte de blackface-figuur zelfs door aan te geven dat “ervaren” pieten nog steeds “echt” zwart zijn.

Alle pieten in het Sinterklaasjournaal dragen pagepakjes die gebaseerd zijn op de kleding die totslaafgemaakte kinderen ooit droegen. De meeste pieten waren weliswaar niet egaal zwart geschminkt, maar enkelen nog steeds wel. Als de pieten door de schoorsteen gaan worden hun gezichten steeds zwarter en hun haar blijkbaar ook (ze dragen zwarte pruiken). Hun kleding blijft brandschoon. De illusie van roetvegen wordt daarmee weer tenietgedaan. Zo blijven deze pieten een blackface-uitstraling hebben, zeker als hun gezichten meer dan een enkele zwarte veeg bevatten.

Vrijwel alle pieten worden neergezet als dom en onnozel, een restant van de racistische stereotypering van zwarte mensen. Het plot van 2018 draait er zelfs om dat de Pieten analfabeet blijken te zijn. Als de NTR elke schijn van racisme wil vermijden, dan moeten ze een hele nieuwe piet bedenken (zoals dat in Amsterdam is gedaan). Nu zijn de roetveegpieten niet meer dan een slappe poging om zowel voor- als tegenstanders tevreden te stellen. Dat leidt ertoe dat blackface in stand wordt gehouden.

De gemeente Apeldoorn organiseert de nationale intocht dit jaar en geeft aan samen met de NTR tot een nieuw soort sidekick (‘helper’) voor Sinterklaas te willen komen; dit is het uitgelezen moment om voor eens en voor altijd af te rekenen met Zwarte Piet, zowel in het Sinterklaasjournaal als in de nationale intocht!”

Jimmy Stol

De flyer.