Geslaagde demonstratie in Arnhem tegen Wilders’ kabinet

Kopspandoek
Vandaag hebben iets meer dan 150 mensen in het centrum van Arnhem gedemonstreerd tegen Wilders en zijn kabinet. Tegelijk waren er ook demonstraties in Den Haag en Leeuwarden.

De Arnhemse demonstratie werd georganiseerd door Doorbraak en Wilders Sluit Ook Jou Uit. Er waren diverse sprekers, natuurlijk van de organisatoren, maar ook van de Internationale Socialisten en de Kritische Studenten Utrecht. Twee van de praatjes vind je hieronder. Tijdens de tocht werden voortdurend leuzen geroepen, waaronder “Verzet, verzet, tegen Wilders kabinet”, “Zet Nederland op zijn kop, organiseer van onderop”, “Rutte asociaal, pluk je rijke vrienden kaal”, “Geert, blijf van mijn vrienden af”, “VVD, CDA, ga Mubarak achterna”, “Hé regering, krijg de tering”, Racisme nee, fascisme nee, PVV weg ermee”, “Geen Wilders, geen PVV, Gelderland zegt nee”, “Oprutte”, en allerlei varianten op “Griekenland is overal, breng het kabinet ten val”, “Libië is overal,…”, enz. Ook waren er veel creatieve leuzen op grote papieren tekstballonnen.

Aan de Haagse demonstratie namen wat minder mensen deel, aan die in Leeuwarden juist wat meer. In Den Haag hield ook een Doorbraak-activist een praatje. Dat plaatsen we binnenkort op deze website.

Eric Krebbers

Hieronder twee filmpjes over de demonstratie, geplukt van de lokale media, en daaronder twee van de praatjes die gehouden werden tijdens de demonstratie.

Het praatje dat halverwege de tocht gehouden werd.

Door sommige politici wordt de samenleving heel eenvoudig neergezet. Als “wij” en “zij”. “Wij” zijn de goeden, de rechtsen, de rijken en de blanken, “zij” zijn de luie studenten, de straatterroristen, de linkse hobbyisten.

Iedereen weet dat de wereld niet zo eenvoudig is. Nederland is niet op te delen in “goed” en in “kwaad”, en het laatste dat moet gebeuren is dat mensen zich tegen elkaar uit laten spelen door de praatjes van de politici. Want laten we eens kijken naar dat “wij” en “zij” en laten we eens een nieuwe betekenis geven aan deze “wij”.

De demonstratie
Wij zijn de groep mensen die hier vandaag staan, wij zijn moslims, studenten, Surinamers, arbeiders, joden, studenten, christenen, homoseksuelen, mensen met een minimuminkomen, cultuurliefhebbers, mannen en vrouwen. “Zij” willen ons laten denken dat we aparte groepen zijn, die een hekel aan elkaar moeten hebben. Maar niet vandaag, vandaag zijn wij wij!!! En een aanval tegen een van ons is een aanval tegen ons allen!

Ook morgen, overmorgen en over een maand zijn wij, al deze verschillende mensen, nog steeds wij. En een aanval tegen een van ons is een aanval tegen ons allen. Wij hebben veel gemeen, en een van die dingen is dat wij allemaal genaaid worden door Wilders en zijn kabinet, we moeten dus voor elkaar opkomen!

Praatje aan het begin

Dus als ik op straat of in de kroeg iemand een beledigende opmerking over moslims hoor maken, dan zeg ik daar wat van, want een aanval tegen een van ons is een aanval tegen ons allen.

En als ik Rutte hoor zeggen dat de bezuinigingen vooral terecht gaan komen bij de meest kwetsbare groepen in de samenleving, dan zeg ik: bekijk het maar, want een aanval tegen een van ons is een aanval tegen ons allen.

En als ik iemand hoor zeggen dat een van ons minder waard is omdat deze persoon moslim, student, arm, homoseksueel, vrouw, migrant of arbeider is, dan zeg ik: je bent gek! Want een aanval tegen een van ons is een aanval tegen ons allen!!!

In werkelijkheid zijn wij met velen, en zij? Zij zijn een klein groepje politici in Den Haag, zij zijn de 10 procent van de samenleving die 90 procent van al het geld heeft en op magische wijze weinig van de bezuinigingen merken. Zij zijn degenen die automatisch bang zijn voor iets als ze het niet kennen. Zij zijn degenen die denken dat ze zomaar racistische regels door kunnen voeren en op tv hun racistische gal kunnen spuwen.

Maar de samenleving is niet te verdelen in “wij” en “zij”. Maar als politici ons tegen elkaar uit proberen te spelen, dan kunnen we veel beter samen zijn dan alleen. Want samen staan we sterk en daarom moeten wij voor elkaar opkomen!

Een praatje aan het einde

Beste vrienden,

We hebben ons hier georganiseerd om ons gezamenlijk sterk te maken tegen de verrechtsing van onze samenleving, tegen het toenemende racisme, en tegen het meest asociale kabinet sinds tijden. Op dit moment wordt ook in Den Haag en in Leeuwarden gedemonstreerd tegen Wilders en zijn kabinet.

De demonstratie
Geert Wilders en zijn rechtse marionettenkabinet vertellen ons keer op keer dat er zo nodig bezuinigd moet worden. Er zou te weinig geld zijn om onze sociale verworvenheden nog langer te kunnen handhaven, zo houden ze ons voor. Maar de vraag is: klopt dit verhaal wel?

Voor internationale bedrijven is Nederland een belastingparadijs. Hoe groter het bedrijf, des te minder winstbelasting hoeft het af te dragen. Hetzelfde lijkt op te gaan voor rijke individuen; hoe duurder je miljoenenvilla, hoe groter de subsidie die hierop door de overheid wordt verstrekt. Het rijkste deel van de bevolking gaat er de komende jaren alleen maar op vooruit. De zogenaamde ‘oorlogskas’ van de grootste AEX-fondsen op de Amsterdamse beurs bedraagt momenteel naar schatting 210 MILJARD euro! Deze fondsen hebben een spaarpotje van 210 MILJARD euro!

Aan het begin van de demonstratie
En wat zegt de VVD? En wat zegt het CDA, en wat zegt de PVV van Geert Wilders? Er moet bezuinigd worden! En waarop dan precies? Op de zorg, op het onderwijs, op sociale woning-voorzieningen, op de AOW, op uitkeringen, op ontwikkelingssamenwerking, op kunst en cultuur, op de universiteiten, hogescholen en kunstacademies; kortom: op alles dat wij als samenleving gezamenlijk hebben georganiseerd, omdat geld en winst in onze ogen nu eenmaal niet het belangrijkste is, maar gezondheid, welzijn en een prettige manier van samenleven.

Al deze verworvenheden worden door rechts zonder blikken of blozen door de plee gespoeld. Dit, beste vrienden, is niets nieuws! Dit is geen recente ontwikkeling of noodoplossing! Rechts heeft decennialang haar asociale agenda kunnen uitvoeren, zonder dat iemand ze ook maar een strobreed in de weg heeft gelegd! Rechts heeft alles met een waarde die niet in euro’s is uit te drukken, langzaam maar zeker kapot gemaakt! Rechts heeft ons bestolen van alles dat ons dierbaar was in onze samenleving.

De demonstratie
Deze bezuinigingen door rechts zijn een keuze. Een keuze die gemaakt wordt ten behoeve van het rijkste deel van deze samenleving. We kunnen het ook anders doen! We kunnen investeren in onderwijs en in studenten, die sowieso al zo weinig te makken hebben. We kunnen geld vrijmaken voor het behoud van natuur en milieu, en voor duurzame energie. We kunnen de kunsten en de kunstzinnige vorming van onze kinderen ondersteunen. We kunnen aan ontwikkelingssamenwerking blijven doen. We kunnen ervoor zorgen dat er betaalbare – en vooral ook genoeg – woonruimte is voor iedereen. We kunnen mensen die in deze barre tijden geen baan weten te vinden, voorzien van een fatsoenlijk inkomen. We kunnen de AOW-leeftijd van 65 gemakkelijk houden zoals het is. We kunnen mensen die hun leven elders niet zeker meer zijn, op een fatsoenlijke wijze een toevluchtsoord bieden, in plaats van ze te criminaliseren en op te sluiten. We kunnen de banen van postbodes, buschauffeurs en alle andere mensen die met loonsverlaging of ontslag worden bedreigd, gewoon handhaven!

Anti-kapitalisme
Zijn dit linkse sprookjes? Is dit een idealistisch verhaal? Idealen hebben wij zeker, maar dat maakt ons tegelijkertijd niet minder realistisch. We kunnen dit allemaal samen doen! We kunnen dit allemaal betalen. Weet u wat een sprookje is? Het verhaal dat rechts ons elke dag vertelt: dat er bezuinigd moet worden, dat er geen geld meer is, dat het voor iedereen zware tijden zijn, dat we de crisis met z’n allen moeten betalen; dat zijn sprookjes! Rechtse sprookjes!

Want wat doet rechts nog meer, behalve waardevolle doelen kapot bezuinigen? Rechts handhaaft de villasubsidie. Hoe duurder de miljoenenvilla, hoe meer wij er allemaal aan mogen meebetalen! Rechts handhaaft het belastingparadijs dat Nederland nu is voor grote multinationals. Rechts gaat door met het privatiseren van de zorg, zelfs al blijkt overal uit dat dit ons alleen maar meer geld gaat kosten. Rechts vergoelijkt de extreem hoge bonussen die ieder jaar weer ten onrechte aan topambtenaren en bestuurders van grote bedrijven worden uitgekeerd. Rechts blijft geld pompen in een illegale oorlog die wij allemaal nooit gewild hebben. Rechts blijft het rijkste deel van de bevolking ontzien, en presenteert de rekening zonder uitzondering alleen maar aan de armsten.

De tekstballonnen uitgestald aan het einde van de demonstratie
Wij zijn het beu dat de zwakste schouders de zwaarste lasten moeten dragen! We zijn het beu dat ons van alles ontzegd wordt, alleen maar om de portemonnee van de rijken te spekken! We zijn het beu om te moeten leven onder een regering, die liever investeert in haat, angst, onverdraagzaamheid en egoïsme dan in een solidaire samenleving! Wij zijn het beu!

Wij zetten solidariteit en gelijkheid terug op de politieke agenda! Wij gaan de strijd aan tegen de verrechtsing, de verhuftering, de verharding, en het asociale beleid van rechts. Wij strijden voor een ideaal dat nog steeds heel erg de moeite waard is: een samenleving waar plek is voor iedereen, waar de lasten gezamenlijk gedragen worden, en waar gelijkheid belangrijker is dan de belangen van enkelen.

En dat doen we niet in Den Haag, waar de hoge heren het voor het zeggen hebben, maar hier, hier in onze eigen leefomgeving. We gaan de strijd aan op ons werk, bij ons thuis in de straat, op onze scholen en universiteit, in de supermarkt en de voetbalkantine. Wij gaan over politiek praten en denken in onze eigen termen; niet in de racistische spruitjeslucht-retoriek van Geert Wilders en zijn tokkiepartij, niet in de misleidende termen van de rijkeluisvriend Rutte. Wij gaan strijden voor een nieuwe, linkse, solidaire beweging van onderop. En er is geen rechts kabinet dat ons hiervan gaat weerhouden!

Peter Storm heeft ook een verslagje geschreven: “Demonstratie Arnhem: “Hey, regéring! Krijg de téring!”