In Memoriam – Angel

Het Nederlandse asielsysteem is gebaseerd op wantrouwen. Je bent een leugenaar tot het tegendeel is bewezen. Hier lopen alle vluchtelingen tegenaan in hun asielproces, maar voor LHBTQIA+ vluchtelingen is dit wantrouwen dubbelop.

Niet alleen wordt hun vluchtverhaal gewantrouwd, ook hun identiteit wordt meestal in twijfel getrokken. Liegen ze niet gewoon dat ze gay of trans zijn om makkelijk te worden toegelaten? Vanuit westerse en heteronormatieve ideeën over wat het betekent om LHBTQIA+ te zijn, worden queer vluchtelingen geconfronteerd met bizarre vragen en nooit aflatende twijfel of ze wel echt zijn wat ze zeggen te zijn.

Brandbrieven

Alsof dat alles niet vernederend genoeg is, zijn queer vluchtelingen meestal ook niet veilig in azc’s. Uitingen van homo- en transhaat en gewelddadige incidenten zijn eerder regel dan uitzondering, variërend van verbale beledigingen in het voorbijgaan tot spugen tot kokend water over iemand heen gooien. Het COA doet weinig of niets met de incidenten (die feitelijk geen incidenten zijn), werkelijke veiligheid wordt niet geboden. Soms worden slachtoffers zelfs bij daders op dezelfde kamer geplaatst.

LGBT Asylum Support stuurt inmiddels bijna wekelijks brandbrieven naar politici in Den Haag over queer vluchtelingen die niet veilig zijn, queer vluchtelingen die slachtoffer zijn van geweld maar geen hulp krijgen van het COA, queer vluchtelingen die dreigen te worden uitgezet omdat ze volgens de IND “niet gay genoeg” zouden zijn.

De manier waarop vluchtelingen in het algemeen en LHBTQIA+ vluchtelingen in het bijzonder worden behandeld, maakt mensen kapot.

Angel

Angel was een trans vluchteling uit China. Op 26 februari 2021 sprong ze in Echt voor een trein, omdat ze kapot was gemaakt door het Nederlandse asielbeleid. Ze kwam naar Nederland omdat ze een veilig heenkomen zocht, maar werd in het azc in Baexem verkracht.

De IND is medeschuldig aan de dood van Angel. Het COA is medeschuldig aan de dood van Angel. De dood van Angel zal vergeven noch vergeten worden.

Alle mensen hebben recht op veiligheid en bewegingsvrijheid.

Vrijdag 5 maart om 14:00 uur is er een wake/protest voor de deur van de IND in Amsterdam, georganiseerd door Sehaq, Papaya Kuir en de vrienden van Angel.

Petra de Jong