IND-reclametekst: nu nog beter, sneller en zorgvuldiger

Weer een tevreden klantje van de IND...
In het onlangs verschenen jaarverslag van de IND over 2010 draait de staatspropaganda weer op volle toeren. De migratiedienst klopt zichzelf schaamteloos op de borst. “Dienstverlenend, zorgvuldig en mensgericht zijn onze sleutelwoorden”, juicht IND-hoofddirecteur Rob van Lint. “Repressief, onrechtvaardig en robotmatig”, dat is daarentegen de bittere ervaring van de talloze migranten en vluchtelingen die worden uitgesloten, opgesloten en uitgezet.

Sinds de invoering in 2010 van de “verbeterde” asielprocedure, een vervolg op de vroegere aanmeldcentrumprocedure, krijgt bijna de helft van de vluchtelingen in de eerste acht dagen van hun procedure te horen of ze direct weer weg moeten. De IND is met dat resultaat zeer in zijn nopjes, want de dienst biedt daarmee naar eigen zeggen snel “duidelijkheid”. Dat wil zeggen: de “duidelijkheid” voor duizenden mensen dat ze zijn afgewezen. Vluchtelingen willen die “duidelijkheid” niet, want ze snakken naar verblijfsrecht. Ze hebben bescherming nodig. Het is niet in hun belang als ze via de razendsnelle achtbaan van een zo kort mogelijke procedure illegaal worden gemaakt en het land worden uitgeschopt. “Vreemdelingen zijn ook zelf tevreden over de manier waarop de IND zijn dienstverlening uitvoert”, durft de dienst ook nog op te merken. Tot de meest tevreden “klanten” behoren ongetwijfeld de afgewezen migranten en vluchtelingen die op straat zwerven, verhongeren, verpauperen, kapot gaan, gek worden, doordraaien, zichzelf in brand steken, omkomen bij een brand in een uitzetgevangenis, of zijn vermoord na deportatie.

“Bij de IND staat de klant centraal”, jubelt het jaarverslag, dat bol staat van de bureaucratische prietpraat over “kortere doorlooptijden”, “gerealiseerde proeftuinen”, “servicenormen met scores boven de 80 procent”, “succesvolle samenwerking met ketenpartners” en “het tijdig en kwalitatief goed afhandelen van het werkaanbod”. Helaas staan migranten en vluchtelingen bij de IND centraal, zo centraal dat ze aan de lopende band worden gecontroleerd, bespioneerd, gediagnosticeerd, gedisciplineerd, gedomesticeerd, gekoeioneerd, gewantrouwd, gecriminaliseerd, tot leugenaar, fraudeur en profiteur worden gemaakt, en van hun vrijheid worden beroofd. En de staatsrepressie tegen hen neemt steeds meer toe. Het jaarverslag meldt bijvoorbeeld dat voor “vreemdelingendocumenten” binnenkort dezelfde regels gaan gelden als voor paspoorten. Op die documenten komen dan ook een chip met een digitale foto en twee vingerafdrukken te staan.

Harry Westerink