#Leidenvoor14: “weg met de selectieve solidariteit”

Sommige politici en opiniemakers zeggen ons te steunen, maar in de praktijk steunen ze ons niet allemaal. Ze zijn namelijk maar al te graag bereid om de uitkeringsgerechtigden onder ons te laten vallen. Ze willen zich inzetten voor 14 euro minimumloon (of minder, of pas over acht jaar), maar niet voor hogere bijstand of AOW. Ze willen voor die 14 euro een offer brengen: de koppeling tussen minimumloon en uitkeringen. Of beter: ze willen dat de baanlozen een offer brengen en nog verder verarmen. Ze willen zich inzetten voor de betaald werkende mensen, maar niet voor de vele baanlozen die zich ook uit de naad werken voor de campagne. Juist daarom zijn we zo blij met de nieuwe #voor14 posters die gisteren binnenkwamen in Leiden. Het moet samen uit samen thuis blijven: onze strijd is gefundeerd op solidariteit. Weg met het arbeidsethos, met het disciplineringsdenken dat ten grondslag ligt aan zulke ‘strategische’ overwegingen. Weg met de selectieve solidariteit.

#Leidenvoor14 op Facebook